Arkiv for 2013www.kommentar-avisa.no

 

 • Til våre lesere (23.12.13) "Takk for at du lar deg orientere av Norges Kommentar-Avis.no – en avis som prøver å se den store nyhetsstrømmen i bibelsk lys. For øvrig er det snart en av få helt gratis nettaviser du kan lese." Les mer.

 • Utdrag fra Kaj Munks juleaftenpreken i 1921, (23 år gammel): - Les her den logiske tanke og slutning fra Adam til Jesu unnfangelse.

 • Nationens giftblanding (23.12.13) "Gåsvatn tror heller ikke på at bortfallet av kunstgjødsel og plantevernkjemi gir redusert avling og kvalitet…kanskje heller ikke på lette jordarter Gåsvatn? Og hva når potet tørråta tar tak – anbefaler vi da Irlands erfaringer igjen, der sulten knakk omtrent 1 millioner mennesker og 2 mill flyktet fra landet i 1840 åra?" Les mer.

 • Sentral brosjyre for 200-årsmarkeringen av Grunnloven (20.12.13) "Gud sign vår konge god! Sign han med kraft og mot, Sign hjem og slott! Lys for ham med Din Ånd, Knytt med Din sterke hånd Hellige troskapsbånd Om folk og drott." Les mer.

 • Kampen om korset mot full storm! (18.12.13) "For den som ville lytte og forstå korskampen i den åndelig kulturelle kontekst vi lever i – var det flere signal om at kampen nærmet seg kristendommens hovedsenter: KORSET. (Den Oppstandne Kristus, seier over Døden.)" Les mer.

 • Hva er ideologier og hva fører de til for mennesket og samfunnet? (16.12.13) "I dagens Norge tar det ikke lang tid for oss, om vi benytter oss av Guds Ord, å skille Sannhet fra Løgn – problemet er at mange i dag har laget seg sin egen målestokk for hva Sannhet er og denne har ikke sitt opphav i Guds Ord, men opphavet er hybris (hovmod og brutalitet) som er sugd av eget bryst og fører til Dom." Les mer.

 

 • EØS – en handelsavtale eller mye mer? (11.12.13) "Det som imidlertid skal minnes om her er at allerede i 1880-åra stod statsminister Sverdrup og talte for et stor germansk rike* – hvorpå Jørgen Løvland skal ha bøyd seg over til sidemannen sin og sitert fra Snorre: Norge av din hånd." Les mer.

 • Stakkars Dagbladet som blir mobbet (09.12.13) "Men kanskje Dagbladets ledelse i stedet for å stå fram i offerrollen – kunne ofre en liten tanke på de mange ”ofre” som de har etterlatt seg på veien uten at ofrene fikk tatt til motmæle?" Les mer.

 • Stortinget og andre om selvforsyning og landbruk (06.12.13) "At dette kan fortsette, skyldes kanskje først og fremst at – denne fundamentale næringa for nasjonen - inn i de store rammene av historisk og samfunnsmessig betydning." Les mer.

 • Folkeskikk eller skikken til folket? (05.12.13) "Altså har det mindre og mindre å gjøre med det man hadde av skikker og oppførsel i tidligere tider da barna fikk med seg skikkelig kristendomsundervisning og ikke ”skikket seg lik med denne verden” som Skriften snakker om. Da lå det et helt annet verdisett innlært i hvert menneske – selv om det også da var noen som skeiet ut og ikke skikket seg, eller ikke eide folkeskikk." Les mer.

 • Moder jord og Mor Norges Matbok fra 1939 (03.12.13) "Kina har i dag et fremtidig ekstra behov for minst 1 200 daa (120 x norsk jordbruksareal) av jordbruksjord for å produsere nok mat for landets behov. Men i Kina er ca 65 % av deres arealer klassifisert som ufruktbart eller med lavt jordbruksmessig potensial." Les mer.

 • Jørgen Løvland en freds- og nasjonsbygger og dagens folk (02.12.13) "Mor til J. L. var omvendt ved deres slektning, stortingsmann Notto Jørgensen Tvedt – mannen som sammen med Ole G. Ueland sørget for å nedstemme Konventikkelplakaten som plaget Hans N Hauge og lekfolket i tiere av år. Nå skapte de ytringsfrihet og møterett, uvurderlige goder. Goder som disse folkene av hele sitt hjerte bygde videre på i 17. mai politikken." Les mer.

 • Den beste julepresang foreldre kan gi sine barn! Kikk her på en artikkel fra mai 2013 og tenk over om ikke barna har betydelig mer behov for slik rettledning en et hav av julepresanger. Det er neste helt gratis, men det er krevende for foreldrene å gi ut oppveksten - men barna vil takke for den store innsatsen, kanskje med tårer på kinn!

 • Familien bygget og bygger landet (29.11.13) "Det er underlig hvordan et opphold i Oslo kan radere ut innsikt i helt basale ting her i livet samt samfunnsforståelse, eller kan det være at DTA har genuin tro på innholdet i kulturmarxismen – ja det er også en mulighet. Antagelig er DTA på linje med kulturmarxismen, og DTA plaserer seg nå tydelig i rekken av flere i sosialistenes leir som ber mor å forsvinne ut av hjemmet (fra tidlig morgen til sene ettermiddag) til «samfunnets beste»." Les mer.

 

 • Fra München-avtalens "Fred i vår tid" til Geneve-avtalen? Står vi svært nærme en israelsk opprydding i Iran? Det kan tyde på det når en leser disse to oppslagene siste dagene: - Dette er verre enn München, Obama! og Tehran: White house is lying about nuclear accord details

 • H. Fr. Dahl om boken ”Svaret” av Bomann-Larsen (27.11.13) "Nei, vi skal prise oss lykkelige over at vi hadde en rakrygget kristen konge som sa NEI til uretten igjen og igjen, og tidlig visste hvor seieren ville bli gitt: til RETTEN. Uretten og den rå MAKT ville ikke seire. Sir Winston Churchill forutså uretten og ville heller dø enn å komme under slikt barbari." Les mer.

 • U-land med pengekrav for CO2 – ingen tenker skog? (25.11.13) "Uansett vil skikkelig skogreisning ha mange gode effekter på vannhusholdning, lokalklima og mye mer – og dermed på mulighetene for å produsere mat, råstoffer og miljø. Så hvorfor er man blind for dette som jødene har vist oss – og som nok verdens nasjoner en dag vil rope etter når nøden roper høyt nok. Afghanistan, Irak og Pakistan har allerede bedt jødene om hjelp!" Les mer.

 • - Kristne fagskoler inn i arbeidet mot ørkenspredning (22.11.13) "- Større vegetasjonsløse områder gir brudd i det hydrologiske kretsløp. Det betyr at det blir brudd i sammenhengen i økologien med den følge at rammebetingelsene for å produsere mat kan bli helt ødelagt. Det betyr mangel på vann, mat og store lidelser for de som bor der, flyktninger og død." Les mer.


 • Pavedømmet bygd på kjød og løgn (20.11.13) "Menigheten består av små levende stener (Petros) som blir bygd på «klippen» som er den bekjennelsen som Peter kom med: «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus Kristus er altså klippen som «dødsrikets porter ikke skal få makt over», ikke Peter." Les mer.

 • Norsk korsvimpel (18.11.13) "Et godt signal er da, om en ikke benytter seg av selve hovedflagget, å benytte seg av en korsvimpel! Det sender et signal til omverdenen om at Kristus er oppstanden og minner oss om Norges historie gjennom lange tider." Les mer.

 • Radikalisering – hva er det? Hvordan motvirkes den? (15.11.13) "Kong Haakon 7: «Det er bare gammeldags, god kristendom som kan redde verden i denne tid. Vi må vende tilbake til de kristne verdier som hele vår kultur bygger på.»" Les mer.

 

 • 200 års jubileet for Norges Grunnlov (12.11.13) "Tusen år med Jesus Kristus, gikk vårt folk i tro. Synd ble byttet ut med nåde. Retten her fikk sette bo."

 • Solbergs matlager...er tomt. (11.11.13) "FrPs Handlingsprogram 2013-2017: «-bygge opp beredskapslager for korn tilsvarende befolkningens næringsbehov i ett år» (...) "Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet: «Arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat av beredskapshensyn.»" Les mer.

 • Jorda til salgs - Dokumentaren "Jorda til salgs" kan vise seg å bli den viktigste dokumentaren Erna Solberg og Sylvi Listhaug vil se, om de ser den. Ola Nordmann er avhengig av seriøs medvirkning fra nevnte personer for å unngå sultproblemer fremover. Det er slik at det globale råvaremarkedet for mat er så turbulent at i perioder er det vanskelig selv for nasjoner med stor kjøpekraft å få tak i nok mat på det internasjonale markedet. Dette tiltrer i raskt tempo. (Litt mer info om Dokumentaren her.)

 • Matauk eller sult på Bommestad i Larvik? (06.11.13) "Jorda som her ønskes solgt er i følge kartverket «Kilden» av God jordkvalitet. Uten tilgjengelig kunstig vanning er arealet egnet til både potet, korn og gras. Kobler man seg til vannressursen noen meter unna i Lågen er arealet betegnet som Svært godt egnet til flere produksjoner. Det kan også på denne jorda, som består av siltig sand og lettleirer, dyrkes løk og salat." Les mer.

 • Spørsmål til Selbekk (05.11.13) 2. "Hvorfor fikk jøden Caspari adgang til Norge og Universitetet i Christiania før jøde§ ble opphevet i 1851? Hvorfor slapp man inn jøder endog i hovedstaden og på Universitetet når vi fremdeles hadde jøde§?" Les mer.

 • Partiene – V og Sp m. fl. ”mista sjela si” (04.11.13) "Ingen syntes å begripe hvilken viktig basis for produksjon og rammer av maktfordelig og kultur som bondestanden hadde og må ha i en nasjon om den skal fungere. Og det favntaket de bega seg inn i med Ap, ble deres undergang. Sjela forsvant, og det meste dreidde seg om kr. og ører som det også ble lite av. Knapt noen gang før har det rast slik nedover i antall bønder, jordvern inntjening og sentralisering og stemmetall. Det er ingen trøst at høyresida ville ha gjort det verre." Les mer.

 

 • Du skal ikke slå ihjel... (30.10.13) "Abortloven er kalt en mannfolk-lov og av den grunn at den åpner for at mannen kan stikke av fra sitt ansvar, legge hele problemet over på kvinnen og kvinnen blir stående alene i kampen med sitt medfødte morsinnstinkt og mot leger, evt. familie etc som ber henne drepe det hun innerst inne vet er et barn. Hva slag mannfolk er dette? - bl.a. Kåre Willoch har slike holdninger." Les mer.

 • Abba Eban og Hollande/Jagland er de på samme planet? (28.10.13) "I dag skal den katolske sosialist Hollande født i Rouen kaste glans over Jagland, sin venn. Rouen var den historiske hovedstaden i Normandie – der historien ville det slik at de allierte med angloamerikanske land, Storbritannia, USA og Canada i spissen skulle innta dette blodtørstige kontinent for og igjen gi dem muligheten til å reetablere nettopp ”Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker” – men dette vil de ikke høre om på sin vei mot ny elendighet." Les mer.

 • «Og jeg vil la en plantning vokse opp for dem, som skal bli dem til navnkundighet,…» (25.10.13) "Og jeg vil la en plantning vokse opp for dem, som skal bli dem til navnkundighet, og de skal ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån." Les mer.

 • Islam - underkastelse til hva? (23.10.13) "I Larvik har man nå siste perioden reist 3 muslimer til henholdsvis Afghanistan, Syria og Kenya for å sloss mot de vantro – minst en av dem hadde sitt åndelige tilhold i den lokale moské. Så hva skjer så i en moské – hva lærer de der?" Les mer.

 • Kulturby og jordvern på Jæren (23.10.13) ”Underlegge eder - jorden”, sae Gud. Ennu alle steder – er det første bud. Først i plogens spor – åndens grøde gror; bonden er og var – all kulturens far.” Les mer.

 • Kirkeasylet kan bli krenket. (21.10.2013) "Denne eldgamle konflikt synes å dukke opp igjen med den nye regjeringen som skriver: «Det vil være regjeringens syn at kirkerommet ikke skal brukes til kirkeasyl.» Der skrider politikerne over den eldgamle grense som skal sikre mennesket rettferdighet. Dette har ikke politikerne og staten noe med!" Les mer.

 • Hva venter vi på? (21.10.13) "Norge trenger mer tilgang og sikkerhet for mat. Vi har ca 10 mill daa dyrka jord, med en selvforsyning på ca 38 %. Men få vet at vi har udyrka arealer som tilsier at vi kan doble det dyrka arealet." Les mer.
   

 

 • Hva sa far til Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug? (17.10.13) "Listhaug gjør nå klokt i å bruke god tid i sine departementale korridorer og lytte til dem som ikke snakker folk etter munnen og mener det politiske korrekte, men kan gi henne førstehåndskjennskap til vår nasjonale ekstreme sårbarhet for mattilgangen, de som vet hvilke resurser av jord som kan settes i ny drift for å øke produksjonen og dem som vet viktige ting om hvilken type beredskap vi trenger på mat og sikkerhetsforanstaltninger for å holde matproduksjonen oppe i krisetid." Les mer.

 • Landbruket under ny regjering (16.10.13) "Har de ansvar for og er glad i folket sitt – setter de nå full fart på oppbygging av jordbruket igjen som i 1974, stoppe jordødinga, sikre utmarka for folk og fe og gjenoppbygge kornlagrene våre. Landbruksetaten må også gjenoppbygges skal de få dette til. Raseringen av verdens naturressurser tilsier dette." Les mer.

 • Han skal lære nordkoreanere å produsere mat (14.10.13) Ketil Fuglestad møtte på et fagmøte i Hornnes for noen måneder siden representanter som var involvert i et arbeid i Nord-Korea. Nylig kom Fuglestad hjem igjen og i linken over ser du litt av det arbeidet han skulle drive med. Les mer.

 • Abrahamspakten - for jødene skal knekkes (11.10.13) "Men til syvende og sist slutter også dette angrepet seg nøyaktig inn i et forsøk på å fornekte at jødene er Guds folk – bærere av Ordets åpenbaring, og frelsen kommer fra dem – og nå samler Herren dem for 2. og siste gang før Jesus kommer med Fredsriket og viser at makten og æren tilhører Han alene." Les mer.

 • Jødene jages til en blomstrende Negev (09.10.13) "Her i Negev og ut fra Sede Boker gror det fram en ny virkelighetsforståelse og praksis som vil få enorm betydning for verdens husholdning av naturen – ørkener og semi-arid land. Det kan bli en hjørnestein i verdens kamp for å ta vare på sine innbyggere." Les mer.

 • Regjeringsplattformen fremlagt i kveld. (07.10.13) Artikkelen Nytt kvinnestyre med lik i lasten som ble publisert for noen uker siden etter Stortingsvalget viser fremdeles de store linjene i Norges situasjon i dag.
  Regjeringsplattformen er tydelig på fortsatt en verdibasis basert på "kristendom og humanisme" hvilket fortsetter den revolusjon vi fikk i 2008 ved kirkeforliket, søndagsåpne butikker i strid med Guds 10 Bud og en tydelighet på at bl.a. den delen av likestillingen som strider mot Guds gode ordning for nasjonen fortsetter. Opp i alt dette kommer det positive signaler også, men basis for helheten blir gal.

 • Prestinne til Kvelde? (07.10.13) "Og det er mer reglen en unntaket at menighetene, både i kirke og bedehus, gjemmer vekk De 10 Bud som skulle vekke sjelen til syndserkjennelse og åpne muligheten for å ta i mot Nåden i Kristus, altså Nåden i Jesu død på Golgata som gav oss synenes forlatelse i Jesus Kristus og Han alene. Så brutalt er det å gjemme talen om synden (De 10 Bud), det kan lukke mennesker ute fra Himmelen!" Les mer.

 • - Løs vannproblemet og annet i Afrika med gjenoppbygging av skogene. (02.10.13) "Jørgen Høgetveit er sivilagronom og har en del av livet arbeidet i forskjellige land i Afrika. Han kommer med en kraftig advarsel mot vannboring og sisterner uten at man samtidig bygger opp vegetasjon av skog og annen vegetasjon." Les mer.
   

 

 • Norges fremtid – med eller uten mat for Ola Nordmann? (30.09.13) "Vi får be om at Samarbeidsregjeringen ikke havner i samme historiske kontekst mht å ta og iverksette beredskap som Stoltenberg regjeringen. Stoltenberg regjeringen m.fl. fikk jo bort i mot den verst tenkelige karakteristikk i 22. Juli rapporten der de ikke evnet på vegne av sine borgere å forstå hvilket ansvar de var gitt. Det skortet på evnen og viljen." Les mer.

 • Ap: Åpenhet, demokrati, respekt og toleranse etc. etc (25.09.13) "Drap av titusener skal gjennomføres fordi det er så synd på de som er blitt gravide og ikke orker å ta hånd om et nytt liv. Det er vel en årsak til at en er blitt gravid? Kan det ha noe med oppdragelse og mangel på skoleundervisning i kristendom å gjøre?" Les mer.

 • Barneombudet som ber barna klare seg selv - et ektefødt barn av marxismen? (23.09.13) "Og til sist bør hun ta stilling til om Jesu Ord her bør strykes fra alle lærebøker: «Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.» (Matteus 22, 37-40)" Les mer.

 • Toregimentslæren, folkestyret og det totalitære (20.09.13) "Ueland og hans menn kunne så menn ha sagt ”takk for sist” og brukt makta til å undertrykke og knuse de som hadde herjet med dem i kanskje hundreder av år. De gjorde det ikke. De innførte folkestyret i frie valg og flyttet makta stille og rolig over til folket i frie valg. Det gjorde de kristne da." Les mer.

 • Davids massive fortregning – slik er Gamle Adam (18.09.13) "Som den rettferdig tenkende mann David var, ble han vred og utbrøt at denne mannen skulle dø. Da smalt det. Han hadde avsagt sin egen dødsdom – og profetens finger rettet seg rett mot David: Du er mannen. Da endelig rant det et lys for David og han brøt sammen og fikk det sønderbrutte og sønderknuste hjerte som Du og Gud ikke vil forakte." Les mer.

 

 • Norges Kommentar Avis: Norges eldste kristne rene nettavis? (14.09.13) "Norges Kommentar Avis www.Kommentar-Avisa.no ble startet i 2004 og har nå rundet 10 år i god form og er kanskje den eldste rene kristne nettavisen i Norge. Det er gode besøkstall vi registrerer og tellerverket for den enkelte dag varierer fra flere hundre viste sider til flere tusen. Uken igjennom legges det stadig ut nye artikler av faste skribenter og en del gjesteskribenter." Les mer.

 • Glemmer vi Jørgen Løvland igjen? (12.09.13) "Endog da Kongen besøkte oss for noen år siden – tok de imot kongen i Mineralparken, og kongens bilkortesje passerte J. Løvland i Evje sentrum – ikke en blomsterkvast og noen ord ble han til del – selv om hele Norge kunne takke han for Karlstadforliket, og at vi fikk en konge og endog navngivingen til kong Håkon og Olav og mye mer. Kongen skal ikke klandres for det, men de som la løpet." Les mer.

 • Nytt kvinnestyre med lik i lasten (10.09.13) "Man vil ha en konservativ regjering som har kuttet de fleste virkelig fundmentale bånd til vår historie. Folket vil ha et kvinnestyre stikk i strid med profeten Esaias kp. 3-4." Les mer.

 • Valget til nytt Storting (09.09.13) Har Norge statsmenn igjen med historisk innsikt farget av Grunnlovens Aand? Her kan du kikke på talen stortingspresident Jørgen Løvland holdt på Eidsvoll 17. mai 1914: JØRGEN LØVLANDS TALE - der han avslutter:
  "Me takkar federne for grunnlovi og me takkar dei for den tru og lit dei hadde til folket og til framtidi. Dei trøystad allstøtt til forsynet og til den retferduge sak. Deira tru er inkje sviki. Gud hev halde si hand yver Noreg i 100 aar. Gjøv anden fraa Eidsvollstinget altid maa vera livande i det norske folket! Me samlar oss i den gamle bøni: Gud signe fedralandet!"

 • Protestfestival – eller del av samme radissuppa? (09.09.13) "Aarebrot presterte også en merkelig teologi da han sa noe sånt som at det ikke var noe kjernefamilie på Jesu tid. Men kjernefamilien ble jo ikke startet da, men i Paradiset mellom Adam og Eva som var den første kjernefamilie, det første ekteskap og det første samfunn med lovgivende, dømmende og utøvende makt." Les mer.

 

 • Valgkommentar: Delta ikke i en ny Regjering (06.09.13) "Det som nå stiger over den historiske horisont – ser ikke lyst ut – men med de rette røster som peker på VEIEN, SANNHETEN OG LIVET i menighet og samfunn – og et folk som siger inn i nød, kan det igjen bli et folk som begynner å lytte, høre Herrens ORD og vender om til Herren. Men det forutsetter fryktløs og klar SANNHETS tale i alle sammenhenger." Les mer.

 • Politisk korrekthet – totalitær kulturmarxisme Kulturdepartementet er et av de viktigste av alle departement i Norge - les her mer om hvorfor i en tideligere artikkel som bør repeteres.

 

 • Katastrofeflommer herjer i avskogede land (02.09.13) "Her i Norge har jeg som jordbrukssjef i Nedre Setesdal sett et par interessante episoder på store avskogede åssider. Ei stripe av en skiheis ble ryddet til topps. Under kraftig regnvær løsnet hele sida, og jordmassene seig nedover. Det samme skjedde med ei avskoget li i Bygland, hvor åssida seg ut over veien etter kraftig nedbør – for det var lite røtter som bandt jord og stubber." Les mer.

 • Edvard Munch (02.09.13) "Uten å ha sett de flere tusen grafisk blad, malerier m.m. kan en i hvert fall si at de arbeider som han er mest kjent for gir en gjenklang av en mann som har sine store indre problemer. Man senser lite harmoni, men tvert imot disharmoni og i flere verker en perversjon." Les mer.

 • Forkynnelsen – folkesynder, landets lover og dommer - Vurderinger før valget
  9. september 2013
  (30.08.13) "Nå står kampen i begge regimenter – viktigst er kampen i det åndelige og hva som skjer der – men avgjørende viktig er også kampen om ”det første riket” (familien) som det ”nasjonale riket” bygger på, og hvilke lovgivende, dømmende og utøvende makt som skal styre disse rikene i Norge etter 9. sep. 2013. Går det mot dom eller fornyelse?" Les mer.

 • Avkristnet off.skole forfaller – friskolene tar over (28.08.13) "Hit søker de som en nødhavn for barna sine. Interessant. Her kommer nesa ned og bønn om hjelp i forliste livsskuter." Les mer.

 • Norsk eierskap før og nå (26.08.13) "Videre: hvorfor laget man slike ”diskriminerende” lover som ga forrett til innenbygdsboende fremfor utenbygdsboende, innenlandsboende i forhold til folk fra utlandet. Jo, selvsagt fordi de hadde egne ressurser som de skulle forvalte for å ta vare på deres liv." Les mer.
   

 

 • Styrt utenfra med makt – eller innenfra i frihet (21.08.13) "I Norge ble det sterke riker med kristenrett og folkestyre fra Halvdan den Svarte, til Moster, til Stiklestad og Gulating. Kvite Kristen ble det første i vår lov. Mangt kan tyde på at dette er linjene tilbake til Midtøsten." Les mer.

 • Egypt sviker jødene – dømmes nok en gang (19.08.13) "Dommene mot Egypt fortsetter som den ”rørstav” de har vært mot jødene – og som Herren har sagt han vil ha slutt på – og da må makten i Egypt knuses og det vil igjen si at folket og dets ledere må kraftig svekkes." Les mer.

 • Vannprosjekter alene – ødelegger u-land (15.08.13) "Rundt de nye vannhullene bredte det seg langsomt, men sikkert stadig større sirkler med overbeitet, nedslitt mark. I mange tilfeller utviklet hvert nytt borehull seg til et sentrum for en lokal miniørken med en radius på 5-15 km." Les mer.

 • Norsk el-strategi er farlig (12.08.13) "Bedre blir det selvsagt ikke med den harde konkurranse man må påregne fra russisk gass i rørgaten i Østersjøen til Europa – og Syd-Europa får olje og gass fra de store feltene som nå åpnes i Middelhavet. Hvor store risker har styresmaktene lov å ta på vegne av det norske folk uten å spørre dem?" Les mer.

 • Eliten i Arendal på opprørets grunn? (10.08.13) "Men kanskje det mest interessante er at man makter å samle hele den politiske elite på denne historiske opprørs grunn – uten at noen synes å tenke over det, men møter villig fram under «Arendalsuka» nå i August." Les mer.

 

 • Arendal sosialismens arnested. Rikdom og urettferdighet. (09.08.13) "Takk og lov så grep Gud inn i Norge like før Lofthuskampen ved å kalle en Hans Nielsen Hauge på jordene i Tune i 1776 – og uten opprør, men med Guds Ord og gjennom kamp og lidelse fikk vist Norge en annen og bedre vei gjennom forkynnelse og praktisk hjelp." Les mer.

 • Realverdier vs papirpenger (06.08.13) Denne artikkelen fra 2010 er ingen oppfordring til å stemme på ugudelige partiers program. Men mer en oppfordring til å stille de rette spørsmål i alle sammenhenger, slik at Sannheten kan komme opp til overflaten igjen!

 • Kristus og rovdyret - Hedmarken plages av rovdyr (06.08.13) "I dag lyver til og med prester i kirken, der forregner nok Furuberg seg – men Kristus er den samme og Han kan hjelpe også en sauebonde på Hedmarken!" Les mer.

 • Solidaritet og nestekjærlighet – er det det samme? (05.08.13) "Pr definisjon så betyr solidaritet: samhold mellom likesinnede. Det vil si at det er de som er innfor i enighet i de sosialistiske rekker som er gjenstand for samholdet, ikke de utenfor. Tvert imot de lyses som motstandere og fiender. Det er altså noe helt annet enn kristen nestekjærlighet som elsker også sine fiender."

 

 

 • Gud og ondskapen (17.07.13) "Jo da, Gud har gjort noe med verdens ondskap hele tid, men på Sin fullkomne gode og rette måte." Les mer.

 • Mannskrisa: Gudfryktige menn sier NEI! (16.07.13) "Hva er det som foregår? Det er nok et uhyre sammensatt bilde som strekker seg fra forkynnelsen om hele Guds SKAPERORDNING – som undertegnede for flere år siden omtalte som noe som snarest må gjenreises – fordi den lå stein død i forkynnelsen fra 1. Mosebok kp. 1-12 – inn i menighet og nasjonens samfunnsliv." Les mer.

 • Menneskesynet er blitt dyrisk orientert - Hedmark bønder forfølges av staten (15.07.13) "Rovdyrkonflikten er en kulturkonflikt – og vi ser tydelig hvem disse kulturraddiser er – de mangler det mest fundamentale av alt, et menneskesyn som også tar vare på mennesket som forvalter – og deres syn på mennesket er hentet rett ut i fra deres utdannelse som baserte seg utelukkende på neodarwinismen syn på mennesket og naturen. Den er livsfarlig og ødeleggende på alle livets områder." Les mer.

 

 • Rovdyrgalskap og enøyde biologer (10.07.13) "Symptomatisk er det at også nasjonal-sosialismen er på sterk framvokster i Europa sammen med andre totalitære -ismer og avguderier med et menneskesyn som er noe helt annet enn det kristne." Les mer.

 • Bibeloversettelser for n`t gang (08.07.13) "Noen andre ord kan vel også skape problemer, men hvorfor kan man ikke da gjøre som jødene gjør, forklare ordet i en fotnote – så forstår alle ordene langt tilbake i hundreårene. På den måten mister ikke folket kontakten med gammel god kristen litteratur og selvsagt andre bibeloversettelser. Dessuten kan ungdommen både engelsk og tysk og lærer seg matematikk og fysikk – skulle de da ikke makte litt gammelmodige ord som endatil løfter Ordet til en mer verdig form som sømmer seg når en forholder seg til det Hellige?" Les mer.

 

 • Riksdagskomité om svensk matsikkerhet – hva med Norge? (04.07.13) ”Sverige har intet beredskapslager av mat. En riksdagskomité ber regjeringen utrede behovet. - - - -Riksdagskomité ber regjeringen utrede svensk matvaresikkerhet.” Og videre: ”I en sikkerhetspolitisk analyse ber den svenske försvarsberedningen regjeringen om å utrede matvaresikkerhet i tilfelle en krisesituasjon.” Les mer.

 • Kvinneliggjøring av samfunn og menighet (30.06.13) "Vel, vil man ikke høre så får man føle, sa vi til barna da de var små. Det samme må en si til ledelsen i samfunn og menighet i dag – som etter min mening i ren redsel for sosiale konsekvenser, pengetap ikke reiser seg i tro til Gud som driver menneskefrykten ut – og hjelper folk ut fra denne ferden mot avgrunnen. Det ville vært en sann og god hyrdegjerning å ta denne kampen nå – selv om det er minst 30 år etter at den for alvor begynte." Les mer.

 

 • Sann kristen enhet – eller forførerisk økumenikk? (26.06.13) "Glem deretter ikke å lese Hebreerbrevet 13 som maner oss til å gi akt på fedrene, utgangen av deres ferd og etterfølge deres tro. Men skal du kunne det, må du sette deg ned og lese også noe Norgeshistorie." Les mer.

 • Fra yoga til konebrenning (24.06.13) Tror du hedenskapet er uten konsekvenser gjennom livet på jorda? Nei, hedenskapet er forferdlige å leve under og i evigheten er det verre en verst.

 • Himmelsk og jordisk brød, eller farlig splittelse i kristenfolket (20.06.13) "Skal man forstå de dype kløfter som delvis preger norsk kristenfolk og samfunn, må en noe tilbake i historien, til den tiden da Norge var preget av den dypeste fattigdom og urettferdighet og feudalsamfunnet. Da folket i begynnelsen av 1800-tallet opplevde krig, blokade og sult som sendte 20-30 000 i døden flere år etter hverandre – og det var få eller ingen hjelper å finne som brydde seg om dem og hjalp. «Når elefantene slåss, lir grasrota»." Les mer.

 • Takke for "big bang"? og "Når kristne misbruker Guds navn". - Les siste to Gjestekommentarer.

 • Norsk Telegram Byrå minner om profetien i Esekiel 29 (12.06.13) "Og Egyptens land skal bli til en ørken, et øde land, og de skal kjenne at jeg er Herren, fordi han sa: Strømmen hører meg til, jeg har gjort den." Les mer.

 

 • Våre politikere røver kristendommen fra våre skoler og universiteter - «Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Sal. 119, 9., Les siste Gjestekommentar.

 • - Advarer mot nasjonalsosialismen og antisemittismen (07.06.13) "- Nå er det bare nødrop i bønn, ikke minst fra eldre kristne, som skjønner hvor dette bærer hen – som kan berge Norge fra det som bygger seg opp i Norge og Europa – for ikke å nevne Midtøsten." Les mer.

 • LO med ny Yssen-sak? (05.06.13) "La meg så avslutte med Skånlands meget sterke konklusjon: ”Vi kjenner historiske eksempler på at folketallet har gått ned på grunn av epidemier, hungerskatastrofer eller krigshandlinger, men at en hel folkegruppe som den europeiske, viser tegn til å forvitre som et resultat av enkeltmenneskenes valg med hensyn til barnefødsler, er noe fundamentalt helt nytt. - - - - De politiske, sosiologiske og kulturelle konsekvenser er kanskje langt viktigere, men det ligger utenfor mitt tema.” " Les mer.

 • Europeisk økonomi – dynamitt i fellesskapet? (03.05.13) "De mest fundamentale sider av en nasjons økonomi hører en ikke et ord om fra eliten i Europas finansverden, bl.a. utviklingen av naturressursene deres og en rett forvaltning. Alle verdier begynner i naturen og rett forvaltning av den. Naturen i Syd-Europa skranter alvorlig. Så er det arbeidskraften som er inne i en betydelig forgubbing og en reproduksjon på ca. 1 – 1,5 og er dermed dømt til undergang. Men det viktigste, den åndelige verden med verdiene fra ”komme Ditt rike” og dets velsignelse som bygde Europa (Konf Max Weber) – spesielt Nord-Europa og Norden som endog i dag er de ledende – hører man intet om." Les mer.

 • Mat, jordbruk og sikkerhet – Det haster (30.05.13) "Gjøre bestilling på den tonnasje av matkorn vi har lagerkapasitet til korrigert for det minste anslag vi forventer å høste i 2013. Be bønder fylle opp sine gårdstanker med diesel og holde dem fylt. Bestille sukker og salt til 12 mnd forbruk – det har vi nok lager fasiliteter til." Les mer.

 

 • Evangelisk-luthersk rett – gir religionsfrihet (29.05.13) "Jeg synes heller det vi allerede ser, er at religionsfriheten forsvinner, undertrykkelse og vold brer om seg nettopp i de Nordiske og anglo- amerikanske riker – hvorav Norden etter historiske blodbad – fikk navnet «Det fredelige hjørne av Europa.»" Les mer.

 • Russiske S-300 (29.05.13) Russlands assisterende utenriksminister, Sergey Ryabkov, ser ut til å holde Putins lovnad om S-300 bakke- til luftraketter til Assads regime. Netanyahu er av noen tolket slik, etter hans møte på Putins feriested for et par uker siden, at jødene vil ta ut disse S-300 systemene om de kommer på Assads hender. Noe av verdens mest avanserte rakettsystem (kan ta ut mål som går i 2 km/sek) kan du lese mer om her. Russland har lenge vært i Syria.

 • Vantro hedning tror? (27.05.13) "Det sies at når Messias kommer igjen, skal han komme i følge med prestesønnen Elias og gå fra dalen og inn gjennom Golden gate til Tempelplassen. For da å helgardere seg mot noe man ikke tror på - har man murt igjen porten og lagt masse graver foran, slik at prestesønnen heller ikke kan gå inn." Les mer.

 • Fremad Kristi hærmenn - vik ei unna strid (27.05.13) "Når korsets fane heves / og synges ut med kraft / Må helveds makter beve / da verden blir forsagt." Les hele diktet.

 

 • Politikerne må gripe inn mot urimelige avgifter og strømregninger (23.05.13) "- Har dette noe med kablene sørover Europa å gjøre?- Ja, selvsagt. Uten tilkobling til det store europeiske el-marked med kabler med kjempekapasitet – kunne ikke dette skjedd. I fjor ble jeg informert om at utenriksminister Støre fløy over Agder og Ryfylkeheiene og informerte utenriksministeren i Tyskland om våre store vannbassenger for «batteriet» deres. Hva hadde han der å gjøre?" Les mer.

 • Verdens byer - starten og plagene (21.05.13) "Slik ble den første by dannet av en brodermorder som måtte flykte ut av landet fra Guds åsyn, hjemløs og bygge seg en by - kanskje fordi han bl.a. ikke ønsket den naturlige åpenbarings stadige påminnelse av at det er en Skaper og en Gud som Salme 8 og Romerbrevet 1 sier det:" Les mer.

 • Økt matproduksjon? - Les siste Gjestekommentar om bl.a. Jordbruksavtalen som verktøy. "Tallene som ble brukt i modellbruksberegningene var ikke representative for næringen som sådan, men baserte seg på de ”politisk korrekte” bøndene som investerte i stordrift og effektiviserte ved å basere produksjonen på importerte arealressurser. (Tengesdal er leder av det største og et av de mest aktive lokale bondelaga i Rogaland.)

 • Kristendom og norskdom (17.05.13) Her kan du lese lektor og historiker Johan I Holms grunnleggende utredning om blant annet flagget. Ønsker du å høre «Løft flagget høyt» Til lykke med 17. mai selv om Gr.l. sentrale §§ er ødelagt, har vi dog flagget og Blix`s m.fl. vidunderlige og sanne sanger. Så har vekkelsene før nådd Norges kyster og kan gjøre det igjen om Herren gir oss mere tid.

 

 • Finnland har ikke mer såkorn å selge ut av landet (16.05.13) Store deler av de tunge kornproduserende områdene i Norge har et behov for en del tidligere sorter av korn nå pga at våronna er svært forsinket. Norge har ikke egne lagre av såkorn og satser alt på å kjøpe fra andre land. Finnland har nå ikke noe å selge oss, dermed står mange bønder i fare for å tape hundretusener av kroner per gårdsbruk om nedbøren ikke gir seg snart. Les også mer i oppslaget under.

 • Statens ansvar for å trygge innbyggerne (15.05.13) Matlagre har vi ikke mht beredskap – de ble helt nedlagt vinteren 2003. Vi skulle få nok mat fra EU og «himmelen var skyfri». Flere fagfolk advarer nå på det kraftigste om at vi er på overtid for å reetablere slik beredskap på blant annet korn, såvarer for korn, sukker, salt etc grunnet bl.a. ustabil råvaresituasjon, ustabilt klima og en geopolitisk svært uoversiktlig situasjon.

 • Korn og krise - Hvorfor Norge bør starte kornlagring - denne rapporten fra AgriAnalyse bør flere ta seg tid til å kikke på. Rapporten viser oss at Norge umiddelbart må gjenoppta sin beredskapslagring av korn.

 • Mange foreldre legger ikke barna sine (13.05.13) "Ingen sier dette er en lett sak – det krever tilstedeværelse og tålmodighet. En 10 barns mor skulle oppsummer et par punkter som hadde vært det mest krevende i hennes og mannens oppdragelse av barna: Det var nattevåk og grensesetting. Dette kan nok nærmere 100 % av foreldre skrive under på." Les mer.

 • 17. mai - Løft Korsets Fane Høyt! m/besifring (side 2) kan du fritt benytte og du kan høre
  den her: Løft Korsets Fane Høyt! (demo-lydfil)

 

 • Jesus bekrefter Paradiset og Skapelsen (09.05.13) "I stedet for å ydmyke seg under Guds veldig hånd og vitnesbyrd – prøver man alle andre utveier – og den mest fundamentale er selvfølgelige å satse alt på å bortforklare at Gud er til. Det er ikke særlig moderne det heller. Bare les Salme 10 og 14." Les mer.

 • Jesu Ord om gjengifte (07.05.13) "I denne sammenhengen benekter flere også, innenfor den såkalte kristenhet, at døden er det punkt som setter sluttpunkt for en inngått ektepakt mellom en mann og en kvinne – det sluttpunkt ble innsatt fra 1. Mosebok av – som et viktig vern rundt hele vår tilværelse med familien som grunnpilaren i et hvert samfunn."

 • Syria rydder ikke i eget hus (06.05.13) "Symptom ved inntak av sarin gjennom huden, munnen eller lungen tilsvarende bare 0,01 mg/kg kroppsvekt er blant annet rennende nese, brystsmerter (tranghetsfølelse), utvidede pupiller og åndenød. Offeret mister etter hvert kontrollen over alle kroppsfunksjoner. Fasen avsluttes med rykninger som til slutt leder til bevisstløshet, og offeret kveles som en konsekvens av krampaktige spasmer, alt skjer som oftest bare i løpet av ett minutt." Les mer.

 

 • Kr.F. i egen grav – og ”spotteres sete” (01.05.13) "Dette betyr en ting: KrF graver sin egen grav. Fedrene som falt på kne i 1933 og ba om Herrens veiledning og råd da de startet KrF - var etter min mening – folk av en helt annen støpning som gjennom bekjennelsesparagraf o.a. søkte Herrens vilje for liv, virke og samfunn. De var ikke interessert i å tilpasse seg verden – men at ”Guds vilje måtte skje i himmelen som og på jorden.”" Les mer. Og kanhende er vi der Per Nordsletten skriver om det i andakten for Mai.

 • Nødvendig arbeidsinnvandring? (29.04.13) "La oss først slå fast at vi ikke er imot folk som søker trygghet i Norge fordi de er truet på livet i sitt hjemland. Men Norge importerer mye mer enn slike mennesker, flyktninger. Og da er det store spørsmålet – hvorfor gjør man det?" Les mer.

 

 • Humanismens sanne ansikt ser vi nå i Syria (24.04.13) "I Syria praktiserer de nå humanismen i sitt sanne vesen og opphav og den bråe død trer inn i hjem etter hjem der de nekter å krysse grensen til Israel og gå hen i mot Jerusalem og Golgata. Golgata der hvor humanismens Far ble beseiret! Der Jesus Kristus beseiret løgnens far, Djevelen." Les mer.

 • Norges matvareberedskap - bondens eller statens ansvar? - Landbrukspolitisk møte holdes på Vikeså 29. april! Ut i fra programmet vil det være vel verdt å møte opp!

 • Fortsetter å spre Trøbbel inn i de norske hjem (22.04.2013) "Skal jeg «tenke høyt» er det så enkelt at i dragsuget av 68-generasjonens tsunami drives nå kristne fra skanse til skanse uten at de tør slå neven i bordet og si «Ut med dere fra våre barns læringsarenaer - her skal hensynet til våre barn råde ikke hedenskapet fra 68-generasjonen!» Verden ligger i det Onde sier Jesus – Han er tydelig og realistisk – og gir oss oppskriften Når Guds Ord angripes: «Det står skrevet!» Etter det tredje angrepet fra Djevelen der Jesus HVER GANG møtte Ham med Guds Ord vek Djevelen fra Ham! Og med Jesu Oppstandelse var Djevelens nederlag Totalt! Dette er også realisme midt inn i vår hverdag her i Norge!" Les mer.

 • Betaler for det viktige (19.04.13) "Vår oppgave er å få folk og myndigheter til å forstå at bonden og hans totale livsrom er viktig – ikke bare pengene, ikke bare for bonden, men enda mer for folket og vår felles fremtid." Les mer.

 

 • Evolusjonslæren – del av åndehæren til mørkets menn (17.04.13) "At noen satte seg fore å bekjempe evolusjonslæren er utmerket. Men utmerket er det bare om man gjør det konsekvent og helt til bunns – inn i dens basis med læren om millioner av år med mutasjoner, dødskamp og lidelse – som tydeligvis skal fortsette i det uendelige og totalt undergraver Bibelen, Skaperen og Herrens ordninger." Les mer.

 • Ny målemetode for sult i FAO (15.04.13) "FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat har tatt initiativ til et pilotprosjekt, Voices of the Hungry, som skal måle sult og usikker tilgang til mat på en raskere og mer presis måte." Les mer.

 • Nord-Korea (15.04.13) Det ryktes at Nord-Korea tenker å sende opp en Musudan-rakett, med en rekkevidde på 4 000 km, i dag. Hva preger ideologiene i lederskapet i Nord-Korea? Er det annerledes der en andre steder med samme ideologier? I 2 tidligere oppslag i Norges Kommentar Avis kan du lese om dette, 1 og 2.

 • Ressursene i Verden og i Norge (10.04.13) "Elendighetsbeskrivelsen for beskrivelsens skyld har aldri hjulpet verden fremover. Men vi er helt avhengige av, for nettopp å komme fremover, at virkelighetsforståelsen er korrekt." Les mer.

 

 • Sakene vi aldri fikk lese…om statlig norsk u-hjelp (08.04.13) "Borlaug nevner sentrale saker som også i dag innehar mye av nøkkelen til å mette verdens sultne munner bl.a. økt fokus på matproduksjon med opprusting av landbruket og landbruksvitenskapen.
  Andre tiltak som vi bør nevne i så måte er å bedre økosystemene våre slik at de igjen blir beboelige og produserende arealer da i korte trekk med storstilt skogreising på mange kontinenter, for å holde på vannet, hindre erosjon samt tilslamming av verdens elver og redusere flom/tørke problematikken." Les mer.

 • Arabervåren – og arabernes tap (06.04.13) "For det fjerde så skal etter skriften Damaskus etterlates i en grushaug – og da vil selvsagt dette regimet falle. De er jo på god gang med å oppfylle disse profetiene selv." Les mer.

 • Europeisk humanisme (03.04.2013) "Den europeiske humanismen ender som all humanisme i død og fordervelse slikt alt hedenskap som bygger på mennesket og henter sin inspirasjon fra Den Onde selv gjør det." Les mer.

 • Pavedømmet bygd på kjød og løgn. (01.04.13) "Jesus Kristus er altså klippen som «dødsrikets porter
  ikke skal få makt over», ikke Peter." Les mer.

 • Kvitsundsaken – Nå med begynnende yrkesforbud for bekjennende kristne? (18.03.13) "Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge." Lers mer.

 • Tanke kraft eller Guds kraft? (13.03.13) «Godt å tenke, tale gjøre, dertil må Din ånd oss føre» sang de kristne før – med liten tillit til «vår formørkede forstand, kan jo ikke sannhet kjenne uten Din den gode ånd, vil sitt lys i oss opptenne.» Les mer.

 • Farao trodde ikke - hva gjør vi? (11.03.13) Guds suverene plan var at nå skulle dette folket tas ut, og Herren hadde i sin allvitende allmakt sett at Faraos hjerte skulle forherdes så han trosset både Guds vilje og Moses` klare advarsler gang etter gang, til han til slutt druknet med hele sin hær. Han forsøkte å gå gjennom den samme åpnede dør gjennom havet som Gud hadde åpnet for sitt folk. Det gikk selvsagt helt galt." Les mer.

 • Uten småbruk - sulter Norge (08.03.13) "Politikken er mer eller mindre villet av alle, det være seg Ap, SV og Sp på slep i håp om å redde stumpene. De driver en sakte kaldkveling av bondestanden og det rettssystem som skulle sikre bonden forvaltningsretten og samfunnet vårt ren og nok mat med fremtidshåp og en sunn oppvoksende slekt. Noe bedre blir det selvsagt ikke med H og Frp i førersetet, for de tror uhemmet på markedskreftene stikk i strid med det dens grunnlegger (Greenspam) måtte innrømme som også far til den frie oppdragelse (Spoch): «I was wrong», Jeg tok feil!" Les mer.

 • FAO ønsker investeringsstrategier med bonden i sentrum (06.03.13) "Det var her Hans Nilsen Hauge bidro i så stort mon i Norge – han hjalp mennesker i det bunnløse hedenskapet (i synd og armod) til å ta i mot Kristus og de fikk da orden på livene sine samtidig som han drev opplæring mye i jord- og landbruksdrift slik at de kunne fø seg selv og andre!" Les mer.

 • Totalt vanstyre av folk og land – skjult agenda? (04.03.13) "Israel har løftene i Skriften, og de sørger Gud for – disse fredsskaperne tenker ikke Gud og profetier overhode. Han er ikke i deres virkelighet. Spør de, skal de få beskjed om å lese Esekiel 37-39 og se om de finner noen araberstater der. De kan fortsette å lese om Nilen og Egypts endelikt som nå utvikler seg med rekordfart med tørke og demninger." Les mer.

 • Kristen medieverden o.a. dekker lite av virkeligheten? (01.03.13) ""Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, -" Hvordan skal vi forstå skaperverket i alle relasjoner når vi ikke kjenner Skaperen – men bare vårt eget hjernespinn?" Les mer.

 • Fra kvinnelig stemmerett – til feministopprør og kaos? (27.02.13) "Like før 1. v.k- stod Knudsen på Stortingets talerstol og forkynte for folket at «For tiden er den politiske himmel verdenspolitisk sett skyfri i en grad som ikke har vært tilfelle på mange år.» (Februar 1914) – 5 mnd etter brøt den forferdelige krigen ut." Les mer.

 • Barna vi savner er til besvær! (25.02.13) "Larvik kommune mottar ca 12 % av den totale skatten som borgerne betaler. Kommunen kunne jo startet med å redusere skatten for unge familier de første 10 årene de bor i Larvik med 50 % for hvert barn de har etter barn nr 2." Les mer.

 • Mat til eldre - Hva skjer med appetitten? (20.02.13) "Det er for flere et kjent fenomen at en del eldre får problemer med matinntaket også pga manglende appetitt. Men hva skyldes manglende appetitt spurte en kar her om dagen? Er det mentalt eller fysiologisk betinget undret han seg. Dette er jo viktige spørsmål for både helsevesen, men også for de som bor hjemme i det ganske land og for den det gjelder selv." Les mer.

 • Naturressursene og Norges matpolitikk (18.02.13) "Haugeland hadde i komitèsammenheng reist verden rundt og bla. sett på japansk jordbruk, og i et stort foredrag på NLH/Ås anbefalte utvikling av norsk jordbruk etter japansk modell med mekanisering og drift som tok bort slitet og moderat kapitalinvestering, noe som passet Norges små arealer og drift for produksjon på alle arealer for å få nok mat. Da kunne en holde all norsk jord i drift til beredskap og sikkerhet for det norske folk. Stor applaus, men liten etterfølgelse." Les mer.

 • Kan ikke klandre barna for foreldres valg! (14.02.13) "De fleste av oss ville fått problemer i jobben om vi hadde utøvet et så dårlig skjønn slik vi får presentert det i ØP. Om rektor på skolen ikke vil ordne opp, gis det selvsagt fritak for slik «undervisning» – det er det bare å be om av foreldrene. Det er en foreldrerett å kunne hindre voksne å ødelegge sine egne barn." Les mer.

 • Kong Harald inviter Folket til Stiklestadspelet over 1 uke i 2014 (12.02.13) "Det ville bli en folkefest av barn, ungdom og voksne til en rimelig penge. Og i et 200 års jubileum for den norske Grunnlov ville det passet perfekt inn." Les mer.

 • Paven fratrer fra Dødens kirke og vi nærmer oss Jesu gjenkomst! - vi minner her om en tidligere artikkel om dagens pave.

 • Legg ned Ap og AUF (11.02.13) "Det man må gjøre er å legge ned både Ap og AUF – deres ideologi er så dyptgripende destruktiv at den må nedlegges uten forbehold. En skal ikke se bort i fra at en sak for en rettferdig domstol (som følger objektiv rett og ikke rettspositivismen) mot slike partier ville måtte dømme mye av det de står for som regelrett oppvigling og støtte til terror både fysisk og meningsterror." Les mer.

 • Perspektivmeldingen eller Ropet etter Mor og Far? (08.02.13) "Men etter å ha kikket gjennom både Pressemeldingen og de 21 plansjene som ble presentert fra Regjeringen om Perspektivmeldingen i dag finner vi ingenting om det mest sentrale spørsmålet: 1. Hva ville en økning i barnetallet bety for bærekraften i samfunnet?" Les mer og spre stoffet!

 • Beklager Europa (08.02.13) "Den åndelige ideologiske basis for menighet og samfunn er pulverisert og konsekvensene kommer. Den rette frihet og orden må ligge i bunnen i alle relasjoner om folkestyret og velstand skal fungere." Les mer.

 • Israels lovede grenser og løfter (06.02.2013) "Det er nok ganske riktig, men vi skal huske på at det er Gud som ordner det for dem – som Han ved en rekke undre har gitt dem landet tilbake, gjenreist det og driver på og samler folket stikk i strid med de fleste nasjoners ønske, ja direkte hat og propaganda og gjentatte kriger. Altså under tiders trengsler som Bibelen sier det." Les mer.

 • Støre en farlig ideologisk fantast? (04.02.13) "Skal sam-vitet (hvem vet man sammen med) gjøres likt på alle nordmenn – trenger man selvsagt ikke noe valg og folkestyre!" Les mer.

 • Når agendaen er å gjøre alle til lags? (01.02.13) "Rolf Kjøde i Normisjon skal visst i samme intervju som med Erik Furnes også ha ytret seg i samme lei som Furnes – og til begge kan en vel begrunnet spørre seg: Hvorfor er dere så høyt på banen nå, men hvor er dere ellers i debatten når Norge drukner i sosialisme og Guds hat fra nasjonens ledere? Er dere redde for å ta frem Guds Ord som gjelder Norges og våre barn og voksnes fremtid og Evighet? Men når Ivar Fjeld kan synes å prøve – sikkert ikke på en feilfri måte i og med at han er et menneske - så faller dere han i ryggen." Les mer.

 • Den RødGrønne TERRORØYA (31.01.13) "Fjeld har svært god innsikt i dette temaet fra sin tidligere erfaring fra årelangt arbeid internt i AUF og AP. Fjeld er også veldig tydelig på at APs folk MÅ høre Ordet om Korset og bli frelst!" Les mer.

 • Johan Arndt og feminismen (30.01.13) "Jeg skriver om denne drømmen på bakgrunn av Hanne Nabintu Herlands intervju med Kristine Spitznagel hvor de litt uti samtalene ikke var uenige om at feminismen hadde drevet det for langt i kravet om å få frem myke menn. Og når de hadde fått dem, likte de dem ikke for mannens maskuline kraft var mer eller mindre borte. Og så får man en utvikling som er vel kjent i Bibelen med kvinnestyre og skilsmisser (70 % tar kvinnene initiativet til – og det er velkjent også fra Talmud)." Les mer.

 • Helseministerens dødsvei (28.01.13) "Det bør ikke overraske noen at en tidligere utenriksminister (Jonas Gahr Støre) som pleiet nær kontakt med aktive drapsmenn (terrorister fra bl.a. Hamas) i Midtøsten nå ønsker og ytterligere stramme inn legers fritaksrett mot å henvise kvinner til abort. Det ligger i Støres syn på livet, som kraftig kolliderer både med Bibelens syn på livet (Støre kaller seg kristen), menneskerettighetenes syn på både livet (Støre hevder å støtte disse rettene) og på samvittighetsfriheten* (Støre støtter sikkert den også?)." Les mer.

 • Nytt Morsdagshefte 2013!

 • "Kristen Etikk" på Kvitsund gymnas (25.01.13) "Man har flere lokalradioer osv. – så det er bare å sette i gang – så tenker jeg Ap og SV snart får kalde føtter før valget. Motangrep er det beste forsvar! Og våger politikerne å gå videre – så får man evt prøve dette for retten – det vil smake dem enda dårligere. De er ikke så modige som de gjør seg til – det vet vi jo!" Les mer.

 • Bibelens røde tråd (23.01.13) Les her en omtale av boken av Leif Nummela.

 • - Sats på Gärdeborn dvd-er mot evolusjonslæren (21.01.13) "Hvordan opplever du disse dvd-ene? Jeg er som sagt svært glad for dem – ikke minst fordi de er godt Bibelforankret. Det er nettopp noe slikt vi har trengt også i Norden. Vi har i mange år sett stoffet som kommer fra Australia, England og USA – som mye bedre har fastholdt en rett skaperteologi enn her i Norden. Norden er kommet uhyggelig langt på avveier, og hovedårsaken er nettopp svikt i dette fundamentet." Les mer.

 • Det utvidede kulturbegrep? (19.01.13) "Den samme u-kultur som «gikk fra rom til rom og slaktet jødisk familie på sabbaten» (se artikkel side 2) er det nå Ola Nordmann møter i Algerie. Che Guevara var en annen slik terrorist – men Che Guevara prydet møteplattformens bakre vegg på Utøya under 22. juli 2012 markeringen! Var det på Utøya det utvidede kulturbegrep? Utvidet for noen og innskrenket for andre?" Les mer.

 • Kvitsundsaka hva gjelder den? (18.01.13) "Kvitsundsaka hva gjelder den? Jo, om mennesker i dette landet fremdeles fritt skal kunne advare sine medvandrere om at det finnes to veier å gå men ikke begge samtidig – til Himmelen eller til Helvete. Heftet Kristen Etikk velger Himmelen, og samtidig det beste for livet her på jord." Les mer.

 • Årsaken til homofili m.m. Hva svarer Bibelen? (16.01.13) "Uansett bør disse møtes – først og fremst med bibelsk kunnskap – konkrete henvisninger som ovenfor siterte – og gjerne med spørsmålet en ung kvinne stilte til Jacob Jervell i en TV-debatt: «Handlet Gud feil i Sodoma og Gomorra»? Den «lærde» ble taus." Les mer.

 • En forvirret nasjon? (15.01.13) "Dette viser i korthet at når nøden banker på døra – også i et folk - så er det fremdeles en god del historisk tankegods igjen i folkedypet som har vist sin kraft og makt gjennom generasjoner og som viser sin styrke også i dag! Dette er selvfølgelig hovedgrunnen til at kulturmarxistene jobber på spreng med å endre sentrale deler av Grunnloven, spesielt § 2." Les mer.

 • Om Stålsettutvalget. Frankfurterskolen og 68-erne snart i mål med sin kulturrevolusjon. (14.01.13) "Hva gjør vi nå? Ja, først og fremst må nevnte grunnlag i Bibelen (skaperteologien) gjenreises for når det grunnlaget svikter, raser hele Bibelens tro- og tankeverden." Les mer.

 • Kulturmarxisten Eskild Pedersen truer Kvitsund Gymnas (11.01.13) "Kulturmarxister har gjennom alle tider hatet den frie foreldreretten og menneskes frihet under ansvar. Kulturmarxisten vil overta all kultur til påvirkning, selvsagt alle skoler og dets pensum, alle statsmidler og helst inndra det meste av økonomiske midler gjennom tyngre skatter og avgifter for å frata vanlige skikkelige folk handlefriheten. Og de mener at barneoppdragelsen er jo ikke foreldre skikket til derfor heldagsbarnehager og full hjernevask i barnehager og i skolene. Og de har et godt tak på media både med sine egne ideologer på innsiden og i stor grad taket på pengesekken." Les mer.
   

Folkestyre eller rådmannsvelde? (07.01.13) "Det pågår en debatt i Kristiansand om hvem som skal dele ut penger til organisasjoner og lag. Skal alt gå gjennom rådmannen eller kan politikerne bestemme selv - selvsagt ut fra lover og regler som er vedtatt av folkestyret? Det er en maktfordelingskamp som foregår over hele landet på forskjellige nivå og om forskjellige saker." Les mer.

Bønn det er fali det (04.01.13) "Svenskepresten står det respekt av! En kirke som forlater Guds Ord og bønn p.g.a. politisk press, er ikke en Sann Jesu Kristi kirke lenger. La oss se at vi har slike kristne mannfolk også i Norge! Med ønske om ett Godt Nytt År!" Les mer.

Theis Salvesen gremmes (03.01.13) "Først er det jo interessant at sogneprest Salvesen ikke en gang kan sin kirkehistorie, men belemrer biskop Berggrav med innsettelsen av kvinnepresten Bjerkås på Hamar i 1961 (19. mars) – da Berggrav hadde ligget i sin grav i mer en 2 år (død 14. januar 1959) . At han attpåtil «fikk gjennomgå fælt av de konservative» lyder svært påkommet. Prelatene pleier å «lyse fred over» folks minne. (Den svært liberale Kristian Schjeldrup innsatte Bjerkås…)" Les mer.

Aviser kontra Norges Kommentar-Avisa.no fra 2004 (02.01.13) «I dag er det viktigere for en avis å fortelle om hvorfor nyhetene skjer. En avis i 2012 må gi leserne bakgrunn, perspektiv og forståelse. En moderne avis må gi leserne kunnskap til å forstå nyhetene de fanger opp i alle de ulike kanalene.»