Arkiv for 2011 – www.kommentar-avisa.no

 

Kaj Munk om skilsmisse og gjengifte (28.12.11) "”Når herr Hansen har levd sammen med fru Hansen i tre og tyve år så kommer plutselig den store kjærligheten. Og den forlanger hensynsløs respekt. Borte er de tre og tyve år, borte er hjemmet, barna, selvrespekten, hensynet til løftet for selve Herrens alter. Det finnes alltid en pjatteprest som er parat til å gjøre sin egen helligdom til latter ved å motta et nytt løfte av herr Hansen, så ofte herr Hansen finner det formålstjenelig om evig troskap med en ny partner – foran det samme Herrens alter." Les mer.
"Skal bli forfulgt" (27.12.11) "Hvorfor taler ikke de som har de store talerstoler – advarer og hjelper folket i veiledning og praksis til å ta vare på seg selv, livene sine, ekteskapene og barn og barnebarn. Jo, de prater, men om hva? Hva sier de ikke - er kanskje viktigst å lytte etter?" Les mer.

Åpenhet Stoltenberg - hva mener du? (21.12.11) "”Terrorofre får beskjed om å holde munn”! Og videre: Ansatte i Regjeringskvartalet har fått beskjed om at det strider mot deres ansettelsesvilkår å kritisere dårlig sikkerhet. De blir truet med ”sosiale sanksjoner”. Noen får også høre at ”de trenger ikke å skaffe seg bistandsadvokat.” Hva i all verden mener du med ÅPENHET? Hvor blir det av Grunnlovens § 100 oppi dette – selv om den er betydelig rotet til etter Stortingets forandringer." Les mer.
Julaftenpreken tips til presten (21.12.11) "La folk i benkeradene under julegudstjenesten bli støtt av påminnelsen av sine konkrete synder og muligens "irriterte", for da starter kanskje tenkningen om ens personlige liv og ens forhold til dette barnet i krybben som rent objektivt ble tatt livet av gjennom et justismord på Golgata. Den romerske guvernør Pontius Pilatus visste at det var et slikt mord og toet sine hender… fariseerne visste også at dette var Guds Sønn. Og om noen skulle vært i tvil, så forsvant tvilen når Han døde og hele verden ble gjenstand for en bevisrekke som ville holdt i alle verdens rettssaler." Les mer.
Årets julegave er lav strømpris (21.12.11) "- Det er to feil som har ført oss opp i vanskelighetene med høye strømpriser. Den første feilen gjorde vi som nevnt 1991, da vi innførte ny energilov." Les mer.

«Og jeg vil la en plantning vokse opp for dem, som skal bli dem til navnkundighet,…» (19.12.11) "Og jeg vil la en plantning vokse op for dem, som skal bli dem til navnkundighet, og de skal ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån." Og "Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med eder; for vi har hørt at Gud er med eder." Les mer.
Herren og Hans forskrifter for livet! (17.12.11) "Omskjæringen skulle utføres den 8. dagen etter fødselen. Vitamin K produseres ikke i normal mengde før 5-7 dager etter fødselen, og verdiene av prothrombin er på sitt høyeste den 8. dagen. Dette reduserer dermed risikoen for alvorlige blødninger." Les mer.
Apropos Guds dom over nasjoner (17.12.11) "En av den norske stats fedre Ole Gabriel Ueland talte om Norges to øyenstener: Bibel og Grunnlov. Unektelig et osean av avstand mellom han og dagens lovgivere. Den ene skapte fred, vokster og velstand. De andre skaper,- Ja, tenk selv." Les mer.
Fra Gaza til Utøya? (16.12.11) "Dette er tragisk for dem som ble rammet i regjeringskvartalet og på Utøya – når den politisk ledelse og statsledelsen ikke reagerer etter gitte Sanne normer og prinsipper (Naturretten) – da vil man ikke kunne forebygge lignende hendelser, men blir trukket ytterligere ned i mørket. Det var jo grunnskaden i det tyske folk (utviklet over noen hundre år med humanistisk tenkning bl.a. med den bayerske humanist Johannes Aventinus) som la den ideologisk grunnen for Adolf Hitler." Les mer

Endelig: "skyt gaupa" (14.12.11) "Nå melder FV at ”et helt nytt avskytingsregime i Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkeland og Lillesand” er på gang. Nå kan jegerne skyte alle gauper de ”kan se” uavhengig av kvoten. Årsaken er Rovviltnemnda i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder mener at gaupa har herjet slik i saueflokkene her – at det er ”en stor risiko for saueholdet i Vest-Agder." Les mer.
Folkestyret rives bit for bit (14.12.11) "Torstein Slungård som sa til Nationen 7.8 1991 at vi var kommet til et ”ideologisk veiskille”. Han fortsatte: ”Forslaget til ny kommunelov innebærer at kommunene kan avvikle de politiske organer som skal følge kommunens løpende virksomhet. Resultatet vil være en voldsom maktkonsentrasjon hos administrasjonen og noen få heltidspolitikere fra de store partiene. Man forveksler retten til lokalt selvstyre med retten til å oppheve det lokale folkestyret.”" Les mer.

Blårussen og smørkrisa (12.12.11) "Så tror blårussen at når Ola nordmann skal få vekk magefettet – så man er klar for julas øl og ribbe – da er det bare å skru på en knapp – som i enhver fabrikk. Vips – så er overskuddsmjølka separert og fløten blitt til julesmør i Norge." Les mer.
”Jomfru” i King James og H. M. Morris` kommentarer (09.12.11) "Ved å oversette Esaias kp. 7,14 med ”ung kvinne” bortforklarer man for det første en allmektig skapende Gud som skapte himmel og jord på 6 dager, for det andre en allmektig Gud som vil gi kongen og menneskeheten et mektig tegn om frelse, for det tredje bryter man forbindelsen mellom GT og NT som gjensidig forklarer og bekrefter hverandre, og for det fjerde drar man et tvilens slør innover NT`s Ord og skaper forvirring i kristenfolket i dette helt sentrale Ord for vår tillit til Guds Ord og frelsesgjerning for oss arme mennesker i dette verdens mørke." Les mer.
Til døden skiller dere ad… og gjengifte? (05.12.11) "Han sa til dem: For eders hårde hjertes skyld gav Moses eder lov til å skilles fra eders hustruer; men fra begynnelsen av har det ikke vært således. 9 Men jeg sier eder at den som skiller sig fra sin hustru, uten for hors skyld, og gifter sig med en annen, han driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor." Les mer.
CDU og Merkel`s bibelske vurderinger? (02.11.11) "Freden og friheten kommer ikke ved å bygge menneskelige unioner i strid med Herrens vilje og blande sammen fabrikker, økonomi osv som EU-prosjektet går ut på. Da får man heller høre ordene til profeten Haggai kp 1 som ber oss å legge merke til hvordan det går oss med økonomien vår. Det er stor aktivitet, men det blir lite eller intet av det." Les mer.
Fra Knut Hamsun til Anders Behring Breivik? (30.11.11) "Det kan tenkes at en norsk rettspsykiater, men sin bakgrunn, ikke vil være i stand til å ta opp i seg det alvor at det finnes noe genuint Ondt og noe genuint Godt i tilværelsen, dermed vil rettspsykiateren ikke kunne inn-definere Ondt (med sitt opphav hos/i Djevelen) fordi vedkommende da samtidig vil si at det da finnes noe genuint godt, altså fra et opphav (Gud) som er kilden til det gode. Begrepet Ondt – med hele sin dybde – kan greit forklare Breiviks handlinger, uten at det nødvendigvis gir han en diagnose som «gal» – selv om det han har gjort er svært galt." Les mer.

Marxistiske og katolske land dør ut (28.11.11) "Luther og Hans Nielsen Hauge og de land protestantismen fikk prege med sin kristentro og skapertenkning – ikke minst omkring ”det første riket” – familien - har berget familien og barnetallet gjennom den verste raseringen i verden på tross av sosialismens og andre –ismers stadige angrep gjennom lange tider." Les mer.
Nytt LYS sent ut til over 3 150 lesere (25.11.11) "En annen dame skriver og vil få ”tilsendt Krossen Medias katalog over julekort med kristne motiver” noe som er sårt savnet! Gud velsigne dere!”" Les mer.

Fra krise til krise i "Det nye Norge" (25.11.11) "Det er grunn til å tro at situasjonen i landet vårt er langt mer alvorlig en vi fredelige nordmenn liker å tenke på en kveld vi sitter i stua vår, koser oss med kaffe og kaker, og ser på Jens Stoltenberg delta på Skavlan…istedenfor at Jens møter til slottsmiddag hos landets øverst-kommanderende for det som er igjen av Norges land- og sjøstridskrefter!" Les mer.
Urettferdigheten stor og kjærligheten kold (23.11.11) "Det kan hende det blir et tungt møte med en velkjent, men ny virkelighet for de fleste. Det mer eller mindre kjærlighetsløse samfunn – som nok kjenner eros, men ikke agape – blir et ondt samfunn fullt av urettferdighet. Veien fram er veien tilbake!" Les mer.
Bort med HV gir flere 22. juli opplevelser! Erna Solberg og Grete Faremo bærer ved til bålet? (21.11.11) "Dette oppslaget - Nekter å lyde våpenordre - i Agderposten 10.01.2003 vedrørende innlevering av tennstempelet og dermed avvæpning av HV – er jo svært interessant i forbindelse med nedtrapping av HV over hele landet og situasjonen som oppstod da man ikke hadde politi nok 22.07.11 til å vokte Stortinget. HV som ble sendt etter timer hadde ikke skuddsikre vester, kun 20 skudd (oppsetning skal visst være 200)." Les mer.
Norges kraft – til markedskreftene (18.11.11) "Jeg merker meg også at han nå selger kabler og kraftsalget med de globale CO2 problemene, mens man siste kalde vinter – da de hadde tømt magasinene – fikk høre hvor viktig det var med kabler for å sikre strøm til folket. Dårlig og dyrt ble det!" Les mer.

Gud bak katastrofer? (16.11.11) "Da krigen brøt ut 9. april 1940, kom det fra den kanskje største lekmannsforkynner etter Hans Nielsen Hauge – Ludvig Hope: ”Like brått som uventa kom stormen over oss. No er me og kome under domen, og eg trur straffa vert hard og lang.” Hvem fikk rett?" Les mer.
Kjønnsseparert sæd for mennesker? (14.11.11) "Men nå kommer det signaler fra landbruket som man vil anta blir mottatt med åpne armer både av kineserne og andre som få eller ingen moralske grenser lenger har mellom dyr og mennesker. (Romerbrevet kapittel 1) Her kan man skape guttebabyer i fleng uten det minste hensyn til moral og konsekvenser." Les mer.
Kristenmennesket Jørgen Løvland fra barndom til alderdom (14.11.11) Det er ikke alt for mange som vet at i forhandlingene om Norges fremtid i Karlstad var det en sentral mann som var med og han baserte sitt virke på Jesus Kristus og Hans Ord Bibelen. Les mer.

KrF og Bekjennelsen (11.11.11) "Hverken GT eller NT eller vår historie lover framtid for den som svikter bekjennelsen, hverken som enkeltmenneske eller som RETTSKILDE for samfunnet. Opponenter til dette får ha meg unnskyldt, men det aner meg at de fleste av oss ikke når disse karene langt over anklene – så det er all grunn til å lytte til dem – særlig fordi Hebreerbrevet 13 oppfordrer oss til å gjøre det, så vi ikke blir dømt til å gjøre historiske dumheter om igjen." Les mer.
Krystallnaten Hitlers seier! - Les her siste Gjestekommentar der en konklusjon er: Et slikt døgn som vi nå har passert, burde få oss i Norge til å utvide statsminister Jens Stoltenbergs utsagn etter 22/7 til å lyde: "Aldri mer 9. april 1940, aldri mer 22. juli 2011 og aldri mer 9./10. november 1938!"
Landgrabbing (09.11.11) "Den økonomiske krisen og mangelen på mat har ført til at land som Japan, Kina og Gulf-statene prøver å sikre seg dyrkbar jord. Banker og investorer ser også på jordbruksland som attraktive investeringsobjekter." Les mer.
Om Det Norske Bibelselskaps nye bibeloversettelse – Bibel2011 (07.11.11) "Når det gjelder den nye Bibel2011 – ser en nedenfor i sitatene - at spriket bortimot er totalt i synet på om den er idiomatisk eller konkordant eller noe midt i mellom. Det gjør det ytterligere vanskelig for fotfolket å vurdere hvorvidt BI2011 er en Bibel en bør kjøpe eller bruke/høre." Les mer.

Fagfolk, lite forståelse for nasjonens basis? (04.11.11) "Igjen og igjen ser en det går riv ruskende galt fordi fagfolk – flinke nok, skoleflinke også – ikke forstår å sette faget sitt inn i de store og helt fundamentale ideologiske tankerammer som må på plass om forvaltningen skal bli god og rett, og folket skal ha en sikker fremtid." Les mer.
Oslos voldtekter (02.11.11) "Det Stavrum egentlig forteller oss er at bak disse voldtektene er det en alvorlig svikt i synet på menneskeverdet, det er andre ideologier som her trår inn på den norske arena og kvester mange nordmenn. Det han ikke forteller oss er at det er betydelig problemer også i forbindelse med voldtekter i andre sammenhenger bl.a. innenfor husets fire vegger i ulike sammenhenger og ofte koblet mot et stort alkoholkonsum. En politibetjent sa for noen dager siden at Oslo har et alkoholproblem! Hvorfor tilordnes da ikke adekvate tiltak og medisin?" Les mer.
Kraft til andre - og store feilinvesteringer (31.01.11) "Men så er spørsmålet. Hvor lenge trenger Europa vår strøm når det ene landet etter det andre bryter sammen økonomisk og hjulene stopper opp? De stort sett katolsk dominerte stater i Syd-Europa har skaffet seg enorme gjeldsbeløp, forgubbing av arbeidskrafta – og må reddes av de mer pliktoppfyllende protestantiske nasjoner i Nord, men hvor lenge? Hvor lenge orker folket i Nord-Europa å sy puter under armene på slikt slendrian?" Les mer.
Stoltenberg og Bomann-Larsen i nye Kongeskandaler? (28.10.11) Hans Majestet Kongen håndterte i går Jens Stoltenberg verbalt slik: «– Neste år runder dronningen og jeg 75 år. I den anledning har regjeringen gitt Nasjonalmuseet i oppdrag å lage utstillinger rundt om i landet med gjenstander fra de kongelige samlinger. Det gleder vi oss veldig til. Den eneste lille nagende ettertanke vi har hatt er om vi selv fra nå av betraktes som museale. Dronningen har rådet meg til å ta dette opp med statsministeren – i all fortrolighet, selvsagt.»

Søke etter Herrens Ord – men ikke finne det (27.10.11) "Det hadde hendt før at Lovboken var blitt borte i Tempelet, men ble funnet igjen til kongens store forskrekkelse og omvendelse ser det ut for. Grundtvig ropte en gang ut over Danmark hvorfor Guds Ord var forsvunnet fra Guds hus, og med gode grunn. I mange perioder stod prestene og snakket om himmelrommet, stjernehæren osv. men å lære folket og nasjonen frelsens og rednings vei, gjorde de ikke. Den kampen måtte lekfolket ta". Les mer.
Omskjærelse av guttebarn - også bra fra en medisinsk vinkel! - Les her kort om hvor presis Bibelen er også om omskjærelse.

Grunntekster og bibelomsetjinger (25.10.11) "Mine får hører min røst, sier Jesus. Og selv om en ikke er en av de lærde – har Herren i sitt Ord garantert at de som har kommet inn i barnekåret, skal slippe å komme på avveier. Som sauene skiller en sann og en ond hyrde fra hverandre på røsten – slik skal også hans barn være reddet fra forførende røster. Er det noe som er galt, hører de at det skurrer og flykter som sauen. Hvordan han nøyaktig gjør det – kan vi ikke i detalj si – men vi vet at ikke endog dåren skal fare vill. Det må ha noe med at den som Herren har inntatt hjertet til – han opplever det som Wergeland sier: ”Du i ditt hjerte før i din panne, kjenne det sanne.”" Les mer.
Ny Bibel fra Bibelselskapet - 2011. (24.10.11) "«Av denne teksten er det tydelig å få øye på at oversettelsen ikke bare har utøvet translatørens embete, men tillike også fortolkerens. Men det er den største feil oversetteren kan begå. For han inngyter jo da i andre sin forståelse, som innholdsmessig ikke ligger i den av ham oversatte tekst.» (Oversatt fra M.L. Utvalgte Verk, 3. opplag -67 Mùnchenutgaven, Romerbrevets forelesninger s. 216.)" Les mer.

Vestbredden og palestinerne - en global løgn (21.10.11) "Når Arafat kan stå i Betlehem og påstå at Jesus var den første palestiner – så burde et hvert oppegående menneske forstå at han gjør det Rød Larsen sa om Arafat: «Han løy hele tiden, og han visste det.»*" Les mer.
Angående Bibelen; i Norge. (19.10.11) Artikkelforfatteren går her igjennom blant annet igjennom flere kriterier for hva en oversettelse er og ikke er og spør og svarer blant annet: «Hvor finnes inspirasjonen i en tekst? I ordlyden; kun i ordlyden.» Og i dag, den 19. oktober 2011, lanserer Bibelselskapet igjen det de kaller en ny oversettelse av Bibelen 2011. Les mer.
Katolikken Matlary ut av KrF i ideologisk protest! (17.10.11) "Det kommer endog til uttrykk i ”Ja, vi elsker” om kong Sverre som talte ”Roma midt i mot.” Norge ble etter firehundreårsnatten gjenreist på ”evangelisk-luthersk” grunn med Grunnloven forankret i Bibelen og den protestantiske forståelse og bekjennelse med røtter i Worms og Luther i skarp motsetning til både Moskva og ROM. Hans Nielsen Hauge ble kalt ”Norges Luther.”" Les mer.

Fra barnemishandling til mer barnemishandling (13.10.11) "Det er vel på tide at noen sier at nå bør professorene roe seg kraftig ned – uten bruk av yoga - slik at de kan finne seg sjæl og ikke villede andre! Bedre var det for dem å fronte et praktisert forbud mot konebrenning i India! Samtidig burde de i rettferdighetens navn fortelle oss hva yoga i sin dype grunn er og det samme hva hinduisme er." Les mer.
Konkrete råd til den norske befolkning vedrørende evt. matvarekrise (11.10.11) "Men viktigst for å sikre det norske folk mat, er jo å få opp sikre kornsiloer inne i landet i fjell og fylle dem snarest. Fram til 1991-92 hadde vi korn på lager for 12 og 9 mnd med matkorn og fôrkorn. I år har været vært så elendig at alt matkorn (ca 90 %) må kjøpes i utlandet. Det er også store vansker med såkorn for neste sesong, potetavlinger er kraftig redusert o.a."
Likhet over alle grenser - Bibelen og tre kvinner (05.10.11) "Johannes Åpenbaring roper: Gå ut fra henne for ikke å få del i hennes synder. Man blir medansvarlig uansett hvordan man snur og vender på et frivillig medlemskap." Les mer.

Johan Arndt i sin historiske ramme (03.10.11) "Det var Romerbrevet 1, 16-17 som forløste Luther i hans tunge sjelekamp. Her stod også Johan Arndt også fast, og var et Herrens vitne — en blant de største av kirkefedrene. Hans bok ”Den sanne kristendom” fra 1606 er oversatt til de fleste europeiske språk og regnes blant de store oppbyggelsesbøker i verden."
Kapitalismens sammenbrudd, eller… (30.09.11) Artikkelforfatteren peker her på løsningen på våre store problemer: "Profeten Haggai skrev slik: Legg merke til hvordan det går dere. Man arbeidet men høstet lite i hus for Herrens hus lå øde. Og her kommer noe inn som nesten ingen regner med i dag: Herrens velsignelse. Endog kirkebønnen: gi oss godt og tjenlig vær, og kristelig råd til all vår gjerning er slettet av liturgien!" Les mer.
Look to Finland! (28.09.11) "Med 1,5 år matkornberedskap og såkorn beredskap for 1 år er Finland helt i verdenstoppen når det gjelder å sikre sin egen befolkning mot raske svingninger i mattilgangen. Saudi Arabia skal nå bygge opp sine lagre til 1 år fordi de reelt frykter underskudd selv om de har penger i overflod frykter de å ikke få kjøpe nok mat til egen befolkning." Les mer.

Evangelisk-luthersk bekjennelse, kirke og partier (26.09.11) "Meg og mitt hus vil tjene Herren i samfunn og menighet sa Josva og det gikk godt."
Kan folket - Stortinget endre Sannheten?
(23.09.11) "Hjelper det med bønn, vil nok noen hånende si? Vår første utenriksminister, statsminister i Stokholm i 1905 og en førende i fredsforliket i Karlstad sa det slik da ateisten og statsminister Michelsen uttrykte: ”Vi gjorde det godt vi guttene i Karlstad”. Da kom det fra pontoppidaneren J. Løvland: ”Eg skal seia deg det eg farr, det var ikkje med karane i Karlstad, men dei truandes bøner som redda Noreg i 1905”. Det er løsningen også i dag. Stol på Gud – Han er den samme, allvitende og allmektig." Les mer.

Kirkemøtet i Kalkedon år 500 e.Kr. - om igjen og om igjen (21.09.11) "Jeg kunne ikke annet enn å huske denne saken når nå Kalkedon og oppgjøret med ubibelsk lære dukker opp igjen. I sannhet - det er intet nytt under solen og de gamle fundamentale vranglærespørsmål som urmenigheten møtte kommer til å bli farlig aktuell i endetiden. I den sammenheng anbefaler en Olav Valen- Sendstads “Ordet som aldri kan dø”." Les mer.
Apropos Nordahl Grieg II (19.09.11) "Jeg vil så gjerne skrive noe av varig verdi om ham, noe som norske barn og norsk ungdom kan ha glede og nytte av i fremtiden. Jo mer jeg lærer Wergeland å kjenne, jo mer vokser han i mine øyne. Og hva som enn vil skje med vårt land i de kommende generasjoner - så lenge det norske folk er trofaste mot arven fra Henrik Wergeland, så lenge vil landet være "liv laga"." Les mer.
Fra desillusjon til håp. (14.09.11) "Her er vedkommende ved et viktig poeng: Vi mennesker kunne hatt det godt men vi har forlatt Kilden med det Levende Vann, Jesus Kristus - da vil det gå fra verre til verst. For uten at Han får styre våre tanker henter vi tankegodset vårt fra den andre kilden og den er fra Djevelen selv - og det er det vi ser av "rot og kaos" nå." Les mer.

Nok ammoniumnitrat til mer enn 10 ”Regjeringskvartal-bomber” på mange gårdsbruk. (12.09.11) "Det hadde vært mer redelig av de styrende i Norge nå å sette av penger og uttrykke verbal støtte til foreldre som ville oppdra sine egne barn på en god måte, samtidig som de styrende gjorde det de kunne for å få et godt pensum i skolen som underbygget vår norske Grunnlov fundamentert ned i Bibelen og dermed en god fremtid for alle. Men det motsatte er tilfellet, de river ned den indre styringen hos den oppvoksende slekt på en slik effektiv måte at landet nå har alvorlige problemer på flere arenaer og det vil tilta i betydelig styrke med en bomerangs effekt." Les mer.

Homosexualitet, Romarbrevet 1 och en nations död - Les her siste Gjestekommentar: "Gud gör det absolut klart att denna synd är höjdpunkten av människans uppror mot Gud. Det är det ultimata tecknet på hur de orättfärdiga skakar näven mot Gud och förkunnar: "Vi kommer inte att låta dig härska över oss!" Och det betraktas även som ett resultat av Guds dom."

Skapererkjennelse, Hans vilje og unnskyldningene (07.09.11) "Men hvordan forkynner man til de store mengder ungdom under utdannelse som ut fra sine tankebygninger er overbevist om at ”det er ingen Gud, det er all deres tanke.” (Salme 10 og 14) Hvordan vil man for eks. forkynne overfor tusenvis av studenter i Osloområdet hvor det vitenskaplige personell utnevner til æresdoktor - evolusjonisten Dawkins – for hans darwinisme og evolusjonslære? Dette er SANNHET for dem – som motbeviser alt det prester og lekfolk har å fare med fra Bibelen." Les mer.

Medfølelse med ofre av jøder eller nordmenn? (05.09.11) "Et ufattelig feilaktig, brutalt og følelseskalt utsagn etter mitt syn og som vanskelig kan forstås som annet enn norsk utenrikspolitisk syn!" Les mer.

Sosialistenes merkelig dobbeltmoral og syn på ytringer (01.09.11) "...men da blir det mer enn merkelig at Stoltenbergs utenriksminister Støre - som kanskje den eneste i Europa - fører dialog med Hamas som fører et hatefullt og dødelig språkbruk og driver systematisk og dødelig terror mot helt uskyldige sivile jøder. Ja, de anerkjenner ikke en gang Israels rett til å eksistere – og slike folk er en villig til å snakke med – i stedet for å isolere og tvinge til fred og folkeskikk." Les mer.

Ap. og radikalismens lange kamp mot tronen – om makten (30.08.11) Her repeteres en viktig sak, siden det viser seg igjen og igjen at mennesker glemmer raskt - og det er farlig for det enkelte individ, familien og for nasjonen Norge.

Oslo-”eliten” og et nytt Feudal-Norge? (26.08.11) "Det rødgrønne sersjantkorpset har politisk makt i genene, får barn med hverandre og drar på seiltur sammen”. ”Rundt 25 % av statssekretærene og rådgiverne i regjeringen har partnere i tilsvarende maktposisjoner i politikk og embedsverk. Svært mange av dem kommer fra familier med lange politiske tradisjoner. I tillegg til dette er det en klar ”Oslodominans” og en kunne gjerne tilføye redsel for å gi posisjoner til ”det mørke fastland”: De som bygde landet, kunne jo komme igjen”." Les mer.

To oversettelser om skapelsen og Skaperen (24.08.11) "Elementær partikkelfysikk forteller oss at der kun er 3 grunnpartikler, hver forekommende i noen få varianter resulterende i en total av kun 24 elementærpartikler. Alt i hele universet er laget av og holdt sammen ved disse 24 partiklene." Les mer.

Menneskeverdet i samfunnet, demokratiets fundament (22.08.11) "Mennesket er ikke godt på bunnen, men ondt. Av det følger det at en nasjon må bygges bl.a. på maktfordelingsprinsippet – slik vår Grunnlov er bygd opp. Parlamentarismen (som sentrerer makten på få hender i ett system), bygger på at mennesket er godt på bunnen, men vi ser over alt at det er det ikke. Hadde det også vært nok med nok opplysning for mennesket for å bli godt hadde vi alle vært gode i dag. Men vi fyller oss fortsatt med Nietzsches tankegods – og innprenter våre barn det!" Les mer.

Toppolitikerne bør forsvare politiet og HV (19.08.11) "For ikke mange mnd. siden ville man også fjerne en sentral del av vaktstyrken på slottet rundt kongen. Da rykket Kjakan, Sønsteby, ut, og det ble stille. Hva som skjedde videre vet jeg ikke. Men slike ting gir virkelig grunn til ettertanke." Les mer.

Halvorsen: jødene skjønner terrorisme og trøst (17.08.11) "La foreldre og barn være i fred – hverken byråkrater eller skolefolk kan uansett erstatte dem – det tyder flere utsagn om opprørerne i Londons gater på, der foreldrene - spesielt faren har sviktet – noe som etter hvert synes å være en sentral tanke også i denne massakersaken." Les mer.

Gode dollarråd er dyre! (15.08.11) ”Jo, samme byrå som ga trippel A-vurdering til verdiløse boliglånspakker i 2008. Økonomiske eksperter enes i dag om at ratingbyråenes sminking av råtne boliglån var en årsak til finanskrisen. Det er også samme byrå som ga toppkarakteren A til storbanken Lehmann Brothers, en vurdering det holdt på frem til 15. september 2008, da banken gikk i grus." Les mer.
Røde roser og lys og hender – men hvor er Jesus? (12.08.11) "”Når annen hjelp blir støv og duger ei, Du hjelpeløses hjelper bli hos meg”! Det er mange rundt i landet vårt og til verdens ende som av egen erfaring kan vitne om at dette er sannhet om tapene har vært aldri så smertelige." Les mer.U.L., musikken og fedrene (12.08.11) "Det anbefales noen timer med et raskt studium av nettopp fedrene som Hebreerbrevet 13 anbefaler. Kikk gjennom andaktsbøkene til Øivind Andersen, Ludvig Hope og C. Fr. Wisløff og se hva dere finner der om virkemidler i Guds rikes arbeid. Jeg kan garantere dere at det ligger milevidt unna det dere trekker ungdommen inn med nå. Og Bibelen selv sier at man skal gi akt på dem, utgangen av deres ferd og etterfølge deres tro – og gjerne fedrene før det også – de som bygde Norge og misjonen med store ofrer som også vi som etterslekt har fått vår del av. Litt historiekunnskap er ikke dumt for å finne ut hvor en tok feil av veien og finne tilbake til den rette stien og kursen." Les mer.
Det som kan skje heretter ”Mennesket spår, men Gud rår” (10.08.11) "Ulike nyhetsmedier rapporterte at demonstrantene ropte og bar skilt med påskriften "Vi krever at Egypt vender tilbake til sharialov. Liberale og sekulære er fiender av Allah. Løsningen er islam!" Les mer.
Apropos Nordahl Grieg (07.08.11) Nordahl Grieg sa: "- Jeg er så opptatt av Henrik Wergeland, sa han.- Krigsdikt har jeg skrevet nok av - på dette felt tror jeg ikke jeg har noe mer å gi. Men hvis jeg overlever denne krigen (han sa uttrykkelig "hvis") er det mitt dypeste ønske å gå i dekning i en hytte ved sjøen eller på fjellet i et par år for å fordype meg i Wergeland. Jeg vil så gjerne skrive noe av varig verdi om ham, noe som norske barn og norsk ungdom kan ha glede og nytte av i fremtiden." Les mer.
Tørke, sult og død igjen og igjen og... (05.08.11) "Tiere av år og muligheter er bortkastet fordi vi ikke tok med oss lekmannsarven og bondevettet fra Norge i stor nok tyngde til nye u-land – situasjoner som vi selv endelig hadde kommet oss ut av. (Konf. Barnevandringene på Ager fra 1830-1910) En skikkelig oppfølging av dette fundamentale arbeidet kunne ha løftet millionene opp og kanskje unngått dagens enorme katastrofer." Les mer.

Barnetallet, Europa og Hellas mot konkurs? (03.08.11) Hermod Skånland skrev: "Kronikken avsluttes slik: ”Vi kjenner historiske eksempler på at folketallet har gått ned på grunn av epidemier, hungerkatastrofer eller krigshandlinger, men at en hel folkegruppe, som den europeiske, viser tegn til å forvitre som et resultat av enkeltmenneskets egne valg med hensyn til barnefødsler, er noe fundamentalt nytt”." Les mer.
Sannhet, demokrati, åpenhet og sivilisert samfunn? (02.08.11) "Som overfor nevnt – ble det en trist sorti for utdanningseliten og media her i landet på den saken – når det viste seg at det var de som heiet fram representanter for den totalitære nasjonal-sosialismen i Tyskland." Les mer.

Hvor blir det av Fedrelandssalmen? (01.08.11) "I en nasjonal tragedie der nærmere 80 menneskeliv fredag den 22. juni gikk tapt i løpet av få timer, kan en ikke se i de mange minnearrangementer landet over at man har tatt frem Fedrelandssalmen og sunget denne? Inn i denne Ondskap, som har sitt opphav i rein Djevelskap, er det eneste som kan stoppe denne Ondskapen innholdet i Fedrelandssalmen." Les mer.

Ikke engang Stiklestad er fredet! (29.07.11) "Det har trønderne skjønt og tatt vare på. Med denne staten fulgte det frihet og mye godt. Det ble slutt på frillelivet, slutt på barneutsetting, ofring av en træl for godt ting osv. Med andre ord menneskesynet ble slik Bibelen sier det – og dette er selvsagt i strak motsetning til det multikulturelle med rot i avguderiene man nå vil prakke på trønderne og oss alle."
Korstogene og hedenskapet (28.07.11) "Vi kan synes som nasjon nå å være langt inne i tunge domsakter, som har sin bakgrunn i våre folkesynder. La oss be om at Ola Nordmann igjen kommer dit at han i nødens stund i fullt alvor finner frem ”Gud signe vårt dyre fedreland” – da vil Velsignelsene igjen strømme over vår nasjon!" Les mer.

”De som handler med slikt” endog ”menneskesjeler”!  Joh. Åp. 18 (25.07.11) "Johannes Åpenbaring (17-18) skriver om hvordan skjøgekirken fra Babel forgifter hele jorden, også deres rettskilde – som ikke lenger henter den frigjørende Sannhet med den rette frihet og orden for menneskelivet fra Bibelen om enkeltmennesket, familielivet til folkenes liv i nasjoner." Les mer.
Korset vaier i regjeringskvartalet! (22.07.11) "Det kraftigste vern mot slike terroranslag er det tomme kors, som vitner om den oppstandne Jesus Kristus – den oppstandne Kristus som gjenoppsto i Judea. Judea huser flere byer bl.a. de sentrale i verdenshistorien Bethlehem og Jerusalem som har den avgjørende innvirkning på hvordan et menneskehjerte oppfører seg. Krigen kommer ikke fra våpnene, men fra menneskehjertet der det er fylt opp av ondskapens hedenskap." Les mer.

Fra Midtøsten med Babylons Ånder til Oslo? (22.07.11) "Det er på overtid for det politiske Norge å lese seg opp på Koranens inndeling av verden i ”krigens hus” (de vantro) og ”islams hus” (de troende) inklusive Statsministerens portefølje av ”eksperter” på internasjonal politikk. Baserer en seg eller lar seg styre av ånden fra Babylon drar en også Norge utfor stupet og inn i en kamp vi er dømt til å tape, fordi ingen før har klart å utradere Jødestaten – som er etablert av Gud selv." Les mer.
Etiopias jøder og Guds dom i Midtøsten (21.07.11) "Vi vender tilbake til Esaias 43 hvor dommen over Etiopia og Egypt signaliseres i forbindelse med jødenes hjemsendelse. Nå er de siste jødene ute av Etiopia – og Midtøsten er i full oppløsning. Når disse kreftene nå samler seg mot Israel – holder selvsagt Gud øye med dem og styrer Sitt skaperverk og gjør det Han har forut-sagt. Ennå er Israel en betydelig krigsmakt og de har i alle krigene de er blitt påført hatt en forunderlig høyere makt til beskyttelse. Og den vil vise seg igjen på en rekke områder." Les mer.
Skog på agendaen i København - men hva med reskogingen? (20.07.11) Med bakgrunn i artikkelen publisert 18. juli 2011, minner vi om den helt nødvendige reskogingen som nå må starte for å få klimaet under kontroll igjen. Manglende nedbør truer nå over 10 millioner på Afrikas horn og mye hadde sett anderledes ut med betydelig mer skog i området. HER kan du også lese en tidligere publisert artikkel om emnet! Les mer.
”Uten skog intet liv”: ”utrolig” og ”uventet” sies det?! (18.07.11) "”Canadell mener den nye forskningsrapporten viser at skog er enda viktigere enn tidligere antatt i kampen for å begrense klimaendringene. Det betyr igjen at skogbevaring vil kunne spille en større rolle og få en større verdi dersom det etableres nye, internasjonale markeder for handel med kvoter for CO2-utslipp.” Det burde også bety at det ville få god effekt å starte store skogplantingsprosjekter med basis i de som nå har solid forsking og erfaring på slikt arbeid i Negev-ørkenen!" Les mer.

 • Ståle Solberg: verdensbegivenhet nr 1 i NRK (18.07.11) "Man undres over om NRK ikke har den minste refleksjonsevne over hva de prioriterer og hvorfor de prioriterer som de gjør, og hvilke åndskrefter deres prioritet stammer fra. Man synes heller ikke å ha den minste forståelse for at ”lønn i hullet pung” kan ha noe med åndspreferanser å gjøre. De synes styrt av et blindt raseri mot alt som kan minne om kristendom." Les mer.

 • Hva lever vi av? (15.07.11) "Og i Salomos Ordspråk kp. 28, 19 ser vi følgende: ”Den som dyrker sin jord, mettes med brød; men den som jager etter tomme ting, mettes med armod”. Vi våkner neppe før sulten banker på vår dør – da blir det virkelig tøffe tider!" Les mer.

 • Slaget om Stiklestad (09.07.11) "Humanisme kalles det som menneskene roter til for seg selv ”forankret” i avguderiet, mens kristendommen har ene og alene sin basis og verdiforankring i Kristus selv og ikke i noe menneske – for mennesket er ondt og trenger til frelse – frelse fra og av Kristus. De samme prinsipper gjelder for mennesker som arbeider ved et multireligiøst fredssenter – fred skapes kun med basis i Fredsfyrsten Jesus Kristus." Les mer.

 • Afrikas horn – verste tørken på 60 år er på vei! (01.07.11) "Enten forstår man ikke slike sammenhenger eller så har man blitt forherdet – og bryr seg i realiteten lite om at hundretusener av spedbarn, barn, ungdommer, voksne og eldre dør på den frykteligste måte. Å dø av sult er regnet for en av de verste måter å dø på. Norge har selv en beredskap på mat på kun 35-40 % på kalloribasis – vi vil sulte den dagen tilførselslinjer kuttes inn til landet vårt. Og det er mer et spørsmål om når det skjer en om det skjer." Les mer.

 • Kristendom og solidaritet (27.06.11) "Solidaritet er altså noe helt annet enn den kristne nestekjærligheten. Deres ideologi og kristendom er som ild og vann – og det ser vi i praksis hvordan de driver sitt rivningsarbeid i Norge i dag." Les mer.

 • Juryen og bondevettet må ikke avvikles (25.06.11) ”Jurysystemet er kommet til å representere alt det vi forbinder med engelsk rettspleie, for så lenge en sak må granskes av tolv hederlige og uhilde menn, har både den anklagede og anklageren selv en garanti mot vilkårlig forvrengning av loven. Det er dette som skiller retten slik den håndheves ved engelske domstoler, fra de kontinentale rettergangssystemer, som bygger på romersk praksis.” – ”Disse metoder sikret rettferdighet.” Feudale-, o.a. maktsystemer - systemer man aner lurer i kullissene også i dag - hadde fått et grunnskudd uansett hvilke inhabile krefter, faglaug eller annet de måtte bygge på - og folket pustet friere. Mennesket som ble dradd for domstolen skulle dømmes av likemenn som forstod i et bredere perspektiv enn fagdommere – og den friheten kjempet Norge seg også til for sine borgere." Les mer.

 • Ytringsfriheten og farlige grensesprengere (20.06.11) "Var det snart en tanke å vende tilbake til den gamle Gr.l. §100 og stoppe med blasfemi mot Han som begrunner menneskets verd og rettigheter – inklusive ytringsfriheten – og i praksis innrette seg etter det? Noen prosent vann og humus kan da ikke begrunne noen menneskeretter?"
 • Visdom hos akademikere i USA eller Norge? (15.06.11) "De banebrytende vitenskapsmenn, som for eks Isac Newton, brukte mer tid på profetiene i Bibelen enn vitenskapen og forsket med sikte på å avdekke Skaperens lover for skaperverket." Les mer.

 • Akademiet for Kristen Folkeopplysning om grunnlovsforslaget (13.06.11) "Kristenfolket bør først og fremst gjøre det de gjorde i 1905: be i lønnkammer, kirke og bedehus om at Gud må bevare Kongen og fedrelandet og vårt felles frihetsbrev med en ”evangelisk – luthersk” forankret Grunnlov." Les mer.

 

 • Kjønnsklassekampen sluttført? (08.06.11) "Men så kommer motsvaret fra mannssiden i denne kjønnsklassekampen. To menn slår seg sammen – den ene utnevnt som toppvokter av retten i Norge. De skaffer seg surogattibarn, og makten signaliserer med all mulig tydelighet at disse kvinnfolka har vi lite eller ikke bruk for. La de surre med sitt: Vi har makten og vi skal bruke den! Denne kampen inspirert fra dypet - kommer bare til å utvikle seg videre om de involverte og andre forstår det eller ikke, til det ytterligere destruktive absurde – totalt uten bærekraft. Da raser velferdssamfunnet sammen og de ødelegger hverandre – for revolusjonens barn har alltid ”spist” hverandre." Les mer!

 • FV, Karmel og internasjonal rett (06.06.11) "Hvorfor har ikke Fædrelandsvennen dekt den fremragende jussprofessor Alan Morton Dershowitz (da han var i Norge) fra Harvard Universitetet som er et av de fremste universiteter i verden etablert i 1636 og i dag med 21 000 studenter. USA er et på godt 300 millioner. med de fleste ledende Universiteter i verden." Les mer.

 • Bekjennelsen fjernes fra kirke, organisasjoner, stat og Kr.F. – samtidig! (03.06.11) "Det synes til slutt bare å være Kong Harald og en del av det gamle lekfolket som ber og kjemper for at Norge skal bli bevart på det ”evangelisk-lutherske” fundament i begge regimenter. Det lekfolket som hans bestefar Kong Håkon VII flere ganger uttalte seg svært godt om – ikke minst i forhold til presteskapet." Les mer.

 • Demokratiets hjemland mot diktatur (30.05.11) "Med det bibelske menneskesyn som regner mennesket for ondt i bunnen – og derfor krever maktfordeling i nær sagt alle sammenhenger – vil en vesentlig faktor være på plass for et varende folkestyre. Dette preger de anglo-amerikanske og nordiske riker under protestantismen." Les mer.

 • Å forkynne Kristus for jødene (27.05.11) "Men jammen var det noen Emmausvandrere som også måtte ha en grundig bibeltime med Mesteren selv, og ingen av Hans apostler møtte til graven Påskemorgen – selv om Han hadde fortalt dem at han ville stå opp den dagen. Og vi har vel ikke så mye å fare med vi heller når det kommer til et stykke i ett og annet sannhetens øyeblikk?" Les mer.

 

 • Fosterdrapet: samvittighetsfrihet fjernes i Sverige (25.05.11) "Dette er ikke noe nytt i kulturer i frafall og forfall. Vi burde virkelig la oss advare! Vi finner det i hele GT hvor barneofringene var velkjent og ble sluttstreken før Guds dom rammet nasjonen med full tyngde, konf. Jeremias og hva Gud sa om Manasses` synder – og blodoffer av barn." Les mer.

 • Styrer eller hjelper Obama nasjonalstaten Israel? (23.05.11) "Hvis Obama vil være en sann venn og hjelper av Israel – skal han ikke styre dem – men støtte dem etter deres syn på styring av nasjonalstaten som er deres Gudgitte ansvar fullt og helt. Du skulle hørt et språkbruk fra Stoltenberg og Støre om Sverige begynte å sende raketter inn over våre grenser, og de, eller for eks. England/ Tyskland, begynte å blande seg inn i hvordan Norge skulle skape fred. Det er ikke Obamas ansvar – han skal styre sitt eget land, noe han gjør så måtelig." Les mer.

 • 17. mai-prolog på bedehuset i Egersund - Les her en innholdsrik prolog fra sør-vestlandet.

 • GUD`s to regimenter: det åndelige og det verdslige (17.05.11) Eidsvollsfedrene hadde klart for seg betydningen av de to regimenter og at Grunnloven måtte ha sin basis i Bibelen for det står skrevet: ”For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den;” (Paulus brev til romerne 13, 3) Norges nasjonalmerke er korset i flagget!, med vår Nasjonalsang: Ja vi elsker dette landet og vår Fedrelandssalme: Gud signe vårt dyre fedreland!  Velsignet 17. mai!

 

 

 • Vårens billigste skuespill (16.05.11) "Folket må opplyses på bred front om hvordan de blir manipulert og hvor utsatt matsikkerheten deres er, og hvor kraftig på avveier hele forvaltningsapparatet av natur-ressurser og politikken omkring matforsyningen er i Norge i en sulten verden. Tilløpene til slik informasjon er gode – men når ikke langt nok ut og dypt nok inn i folket." Les mer.

 • Ap. og radikalismens lange kamp mot tronen – om makten (13.05.11) ”Gud sign vår Konge god! Sign han med kraft og mot, Sign hjem og slott! Lys for ham ved Din Ånd, Knytt med Din sterke hånd Hellige troskapsbånd Om folk og drott.” Be for de i høy verdighet – be over 2. Krønikerne 20. Og man er glad for at det enda hver søndag morgen over Norge lyder: ”Gud signe vårt dyre fedreland”.

 • Marker Konge og Fedreland ekstra på Slottsplassen 17. mai! (11.05.11) "Nå sier mannen i gata nei! De senser antagelig ondskapen i dette om ikke bevisst så intuitivt. Jens Stoltenberg synes å ha gått til, i følge medier, det uvanlige skritt å ringe Hans Majestet Kongen som er i Slovenia i sakens anledning. Stoltenberg værer overhengende fare og er tvunget til rask tilbaketrekning." Les mer.

 • Frels meg fra travelheten. Familie og hjem. (09.05.11) "Ellers vil jeg gjerne få minne deg om at du bør være med i kampen for å få ressursene, hvilen tilbake til hjemmet. Kjempe for det fra din egen lille arena i hjemmet og helt opp i de store avgjørende saker som lovgivningen avgjør her i Norge. Da vil du ha god hjelp av to foredrag til å forstå en god del sider av menneskelivet:" Les mer.

 • Løft Korsets Fane Høyt! (06.05.11) "Derfor bør korset løftes høyt i flagget med beskjed om at det skal ikke fjernes - likesom nasjonalsalmen på søndag morgen." Les mer.

 

 • Stein Henriksen er død: 88 år gammel. (03.05.11) "- En stor stridsmann for Guds rikes sak er gått bort, gjennom dødsfallet til Stein Henriksen. Det sier sekretær Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning. Henriksen døde natt til 3. mai." Les mer.

 • Bekjennelsesparagrafen og farlig kunnskapsløs tale (02.05.11)  ”For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den;” (Paulus brev til romerne, 13, 3). Les mer.

 • 1. mai bevegelsen prøver å knuse 17. mai bevegelsen (29.04.11) "Den globale tenkningen trosser nasjonalstaten og krenker til syvende og sist menneskeverdet på alle plan på det groveste!" Les mer.

 • Skogplanting, lokale dammer og dryppvanning i Etiopia (26.04.11) "Overskriften henspeiler på noen viktige tiltak som må til i flere land i verden for å få reetablert økologien som er rasert mye pga nedhugging av verdens lunger, skogen. Skogen som bidrar til at nedbøren flytter seg innover i et land i vannets kretsløp og skogen som forebygger erosjon og skaffer både skygge og brensel. Med denne bakgrunn går vi videre til en e-post som kom nå rett før påske. Da kom det en oppdatering av situasjonen i Etiopia fra sivilagronom Ketil Fuglestad og kona Brit Signe som for tiden bor i landet. Vi leser der om tøffe forhold og en eskalerende katastrofe som igjen ruller inn over Etiopia grunnet tørke og Fuglestad skriver: ”Tørken i Sør-Etiopia – den verste på mange år." Les mer.

 

 • Jesu oppstandelse, apostlene og vi (21.04.11) "Når tankesperrene er revet og mennesket er brakt inn for Gud som skaper og en fortærende ild mot all synd og urettferdighet — da er tiden inne til å fortelle om dette totalt ufattelige at Han kunne vise Sin kjærlighet således at Han sendte Sin enbårne Sønn for å redde den enkelte av oss - og endog ikke etterlot oss Farløse, men ga oss en veileder, trøster og forbeder – Den Hellige Ånd - for å fastholde oss det ufattelige budskapet om den korsfestede og oppstandne." Les mer.

 • Fangekasa Misjonssenter og NLM, Hvor vil de? (19.04.11) ”Gud, jeg spør ikke etter verken sølv eller gull, blott jeg arver din himmel, av din herlighet full. I din livsbok der oppe hvor ditt folk tegnet er, si meg Jesus, min frelser, er mitt navn skrevet der?" Les mer.

 • Hva ville profeten Jeremias sagt til Norge? (17.04.11) Kjenner vi oss igjen i profetens budskap til Guds folk? Kjenner vi oss igjen i ordene om at avguderiet har ført til at folkesynder opphøyes til landets lover; fosterdrapslov, ny-samlivslov og mellom dem en rekke andre u-lover som øder landet. Urettferdigheten vokser – og kjærligheten kjølner! Samtidig er Ordet tatt fra de oppvoksende generasjoner. Ordet er gitt oss til lærdom!

 • Rettskilden for det Sanne og gode samfunn (17.04.11) Dette siste kan vi i AKF/Krossen hjelpe deg med i denne påsken. Ring oss eller skriv oss så sender vi omgående litteratur slik at du kan bli med i arbeidet for å redde land og folk. Les mer.

 

 • Arven fra Eidsvoll (13.04.11) "Grunnlovsfedrene utformet Grunnloven slik at kommende generasjoner som igjen ville rasere vårt land med ”lov” i hånd, ikke skulle kunne endre loven (en slik endring ble da u-lovlig ifølge Grunnloven) med røtter ned i Bibelen. Retten skulle være basis for Norges lover ikke en relativistisk pluralisme, som skapte store problemer for det norske folks mulighet for å leve og bo i Norge, men også ville ødelegge Norges mulighet til å bringe håp og hjelp til en vanskeligstilt verden." Les mer.

 • Et skolelag i Tjodalyng i tråd med Norges Grunnlov (11.04.11)"Vi snakker her altså om en skole som er statsstyrt, også i Tjodalyng, hvilket altså forankrer skolen i ”Den evangelisk-lutherske Religion”. Den er ikke forankret i muslimsk tro, buddhistisk tro eller annen hedenskap. Vi i Norge har hatt erfaring med mye slik hedenskap i tidligere tider (og den blomstrer opp nå igjen), men den er ødeleggende for en nasjon og dets innbyggere. Organisert tilbedelse at andre guder – en Grunnlovens - på norske grunnskoler er selvsagt heller ikke noe skolen har anledning til å velsigne." Les mer.

 • Ord og analyser – hva med handling? (08.04.11) "Om satan overtar makten i Guds ”verdslige regiment” og bruker sverdets makt på basis av en ond rettskilde og dødelige u-lover – skal vi ikke lyde dem! Vi skal lyde Gud mer enn mennesker! Det er ingen grunn til å frykte dem – for snart blåser Gud dem bort." Les mer.

 

 • Bokbrenning, opprør og drap (06.04.11) "En pastor i USA har brent Koranen og satt den muslimske verden i kok og opprør. Man griper til vold og drap – nå meldt fra Afghanistan. Tidligere har vi hatt karikaturtegninger av Muhammed etc som også skapte store tumulter av vold og annet. Man kan ha mange slags meninger om å bruke tegnetalentet og fyrstikker på forannevnte måte, men det man ikke bør diskutere er reaksjonene. De bør fordømmes på det strengeste. Man tenner ikke på store verdifulle eiendommer, skyter folk og hogger hodet av dem – som det nå meldes – pga forannevnte." Les mer.

 • Misjonsforbundet og Grunnloven (04.04.11) "Høybråten senior var også med i menigheten i Misjonsforbundet og sentral KrFer i de tider – og derfor forundrer det meg mye at Høybråten jr. kan være den som står i spissen for stat/kirke-forliket som smadrer Grunnlovens sentrale §§ og at KrF med Lilletun i spissen sammen med nåværende biskop Pettersen og tidligere statsråd Hernes kunne finne på å innføre KRL-faget som måtte ende opp med fullstendig sammenbrudd. De hadde klare uttalelser mot seg både fra Kåre Kristiansen, formann i NLM Johannes Samnøy, Ole Abel Sveen m.fl. som støttet AKF`s aksjon mot KRL-faget i 1997 fullt ut." Les mer.

 

 • Van(n)-styre – et rått spill med folkets eiendom? (01.04.11) "Men da de rullet ut kartene med linjer til England, Tyskland og Holland – visste jo jeg at kraftverkene som var bygget ferdig med sin flotte infrastruktur i dalen for skattebetalernes penger - rene pengekverner – nå var omgjort til A/S-er og lagt i kapitalens farlige hender." Les mer.

 • SV: pådriver til dommen i Josafats dal! (30.03.11) "Skal jødene - etter å være angrepet med store offer – igjen la hatets makter fylle opp våpenarsenalene og igjen angripe Israel med deres kvinner og barn og ungt soldatblod? Nei, Israel blir stående inntil det blir slutt på pratet og rettferdig handling begynner å skje. Men det skjer nok ikke fra FNs side – et forenet ingenting kan knapt vente seg annet enn et oppgjør i Josafats dal. Det er det tydeligvis SV legger opp til – og de driver på i samarbeid med Støre og Hamas m.m.fl. Det blir en nederlagets dag for hedninge-nasjonene – og dets institusjoner som skulle skape fred uten Fredsfyrsten!" Les mer.

 • Den kristne kultur som fyrlykt  (28.03.11) "Skal man få leve under Guds nåde, må man tro på Han som brakte oss Guds nåde fra himmelen: Jesus Kristus. Utenfor Jesus er Gud en fortærende ild mot all synd og urettferdighet – og misbruker Guds skaperordning (èn mann og èn kvinne hele livet) ved ødeleggelsen av familielivet og lever som vi kan lese i Romerbrevet 1 – så fører det til dom og undergang som i Sodoma, o.a." Les mer.

 • Bibelen viser vei i kreftforskningen, hygienen og kostholdet (25.03.11) "Omskjæringen skulle utføres den 8. dagen etter fødselen. Vitamin K produseres ikke i normal mengde før 5-7 dager etter fødselen og verdiene av prothrombin er på sitt høyeste den 8. dagen. Dette reduserer dermed risikoen for alvorlige blødninger. Hva Gud vet og vi ikke forsto før etter 4000 år! Vi bør lete etter flere ”forskningsresultater” fra Gud – han som vet alt." Les mer.

 • Det er ingen Gud – det er all deres tanke (23.03.11) "Er apologetikk (kristendomsforsvar) nødvendig? Ja, i aller høyeste grad, men på Bibelens premisser. Der har vi som kristenfolk sviktet grovt, ikke minst siden Georg Brandes kom til Norge ca 1870 med Darwin og gresk hedenskap om familien. Derfor tar hedenskapet over administrasjonen av hele skaperverket fra fosteret til familien til nasjonen." Les mer.

 • Det muslimske verdensbilde (21.03.11) "Gabriel har altså et særdeles godt utgangspunkt for å vite noe om Islam og hvordan en muslim tenker og han skriver i en av sine bøker: ”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.”" Les mer.

 • Aftenposten: ” Flykter fra Kirken” – DNK uten folk?  (16.03.11) "Jesu sa en gang: Mine får hører min røst – og Herrens røst hører en sjeldnere og sjeldnere i forkynnelsen som mer og mer mangler bibelsk substans og ”den hele Skrift.”. Men det er det færre og færre som merker for de leser ikke sin Bibel."

 • Organisasjonenes avtale med kirken om dåpen (14.03.11) "Hvorfor i all verden behøver lekfolket som døper barna sine i Bedehuset – for å unngå skjøgekirken – ha noe som helst kontakt med denne frafallne kirke for å ha ”orden i sysakene” som en generalsekretær absolutt ubibelsk ordla seg. Man skal forholde seg til Guds ord både med dåp og ekteskap. De har rotet fælt også med hensyn til ekteskap og stat også." Les mer.

 • Einar Gerhardsen har ikke levd! Og utenriksminister Støre lefler ikke med terrorister! (12.03.11) "For Norge er sakene over svært alvorlige – for det er et vell av historiske hendelser som har rammet nasjon etter nasjon etter hvordan de behandlet Guds nasjon på jord, Israel. Det skulle vel være nok å nevne Tysklands historie de siste 80 år. Norge har mye å miste: sitt pensjonsfond ”sikret” i papirverdier (obs internasjonalt krakk av stort format), vår oljeproduksjon (obs jordskjelv), vår frihet (obs vår nabo i øst), vår matsikkerhet (obs vi har kun 35-40 % selvforsyning – sulten truer) etc. Da er det nevnt." Les mer.

 • Dagens Næringsliv – uten næringsvett? (11.03.11) "Jeg synes heller DN burde gå inn for å stoppe de store pengekjedene som stikker av med mesteparten av det disse sliterne burde ha." Les mer.

 • Midtøsten: Mennesket spår – men Gud rår etter Sitt Ord! (09.03.11) "Det er ikke særlig bærekraftig og menneskevennlig å styre et helt folk med ren makt og lite rett. Det er aldeles ikke det Fredsfyrsten forspeiler oss når han kommer igjen og lov skal utgå fra Jerusalem og Han skal dømme rettferdig mellom folkene. Da blir det en rettferdig fred på basis av Gudskunnskap og den alene som rettskilde. Men frem mot dette skjer det en utvikling etter Guds Ord – som nesten ingen spør etter nå i denne opprørets tid, men Guds Ord har noe det skal si oss også om dette opprøret." Les mer.

 • - Vi kan få krise i form av matmangel før vi vet ordet av det (07.03.11) "- Vi står i en slik situasjon at vi i nær fremtid kan risikere både en nasjonal og en verdensomspennende matvarekrise. Det sier sivilagronom Jørgen Høgetveit etter at han nylig deltok som innleder under et landbruksmøte i Bjerkreim Samfunnshus i Rogaland.

 • Agderforskning med politisk agenda? (05.03.11) "Foredraget ble holdt første gang i Agder Bondekvinnelags årsmøte i januar 1978, fikk meget god mottagelse og ble spredd i tusenvis av papirkopier og kassetter fra Lynor – og spres fremdeles." Les mer.

 • Radikalismen med skabb og innavl (02.03.11) "Ikke minst ser vi dette i deres forvaltning av de store rovdyrene – hvor det utvises lite eller ikke forstand og barmhjertighet hverken med folk eller villdyr i Distrikts-Norge, men i byene som Oslo, skyter man villdyrene omgående uten at man hører et pip fra dem!" Les mer.

 • Slutt på toll på korn – nå må Norge handle raskt! (28.02.11) "Det er fremdeles folk i både departementer, kommunalt med flere steder som har god kompetanse på beredskaps/krisehåndtering – men de får ikke arbeide med det de er best på pga den politiske motviljen mot å prioritere slik! Disse må frem fra mørkerommet og settes på saken og få arbeide med: Direktoratet for Sivilt Beredskap (Internettsidene om samfunnssikkerhet) skrev allerede i mars 2001 - "Det er store svakheter innen sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge. Beredskapsarbeid blir ofte nedprioritert og kjennetegnes ved å være svært fragmentert." I dag er det enda verre!" Les mer.

 • Regjeringens frekkhet (25.02.11) "Strømforsyningen svikter, strømprisene er skyhøye i deler av året og nasjonen har ikke matvarelagre for sin sivilbefolkning, når verden går mot en global sultsituasjon. Vi her i Norge fordømmer totalitære regimer i araberverdene om dagen, mens her hjemme sitter mye av den samme totalitære ideologi og styrer den norske skuta på grunn!" Les mer.

 • - Han øydelegg partiet! & Salme 73 (23.02.11) "Jeg tror ikke på skjebnen, men det er et uttrykk som heter ”skjebnens ironi” og når KrF prøver seg på et slikt anti-kristelig vedtak i Trondheim få km fra Stiklestad og få km fra arresten til Hauge kan en spørre seg om ikke KrF nå lager sin egen regi til undergangen som en skimter under:" Les mer.

 • Feilforvalter vi vårt eksistensgrunnlag? Hva gjør vi nå? (22.02.11) "Om forvaltningen og naturressursene svikter, går det galt. Derfor noen stikkord: Forstå alvoret og spre det - noe vi ikke har vært flinke nok til, gjenreisning av lovverk og adm., respekt for bonden i praksis, hans eiendoms- og forvaltningsrett, hjelp til planlegging og investeringer og skikkelig drift samt gjenreisning av kornlagrene våre. Ikke først og fremst for bondens skyld – men for vår felles framtids skyld. Per Borten åpnet Landbruksdagene i Trøndelag i 1988 med å sitere en kronikk i Vårt Land som sa følgende: ”Her etterlyses perspektiv i landbruksdebatten. Før eller siden tvinges vi inn i det totale ressursregnskap.” Nå nærmer vi oss raskt – det er alvoret! Uten forståelsen av Norges manglende beredskap og at situasjon blir oppfattet med det nødvendige alvor – snur ingenting." Les mer.

 

 • Norsk statskupp mens folket sover (21.02.11) ”Storting og Regjering har ikke anledning til å endre Grunnlovens § 2 slik man nå ønsker, fordi Grunnlovens Aand er hjemlet i denne paragrafen og Grunnlovens § 2, andre ledd, første punktum forteller oss følgende: Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. I tillegg uttrykker Grunnlovens § 112 helt presist det lovmessige brudd om Stortinget endrer Grunnlovens Aand." Les mer.

 • Darwin, Marx og Stalin (18.02.11) "Stalins første pseudonym som skribent var "Demonoscvili" hvilket på georgisk betyr som i stil med "den demoniske"."
 • Matteuseffekten (16.02.11) "Lignelsen verset er tatt ut av dreier seg om Jesu gjenkomst og den rette holdningen til den, og hvordan den troende bruker sin forskjellige nådegaveutrustning til å så ”seden” Guds Ord. 1 talent er mye - 20 årslønner i sølv evt. i gull var det en svimlende formue og taler om den forskjellige innsikt den enkelte har i nåden. Det minste en har er at ”Jesus døde for meg og fridde meg fra mine synder med sitt blod”. En formue!”" Les mer.

 • Velsignelse eller forbannelse over Israel og oss (16.02.11) "Slå folket Hans med terror, den kommer til ditt land, Tenn på Hans eget tempel, snart kommer ditt i brand" Les mer.

 

 • Dramatisk i Kina – hva med den norske bonden? (14.02.11) "Bilde over viser hvor ekstremt viktig det nå er at også Norge tar på alvor at vårt land har en selvforsyningsgrad på 35-40 %, produsenter av mat har skjønt det lenge. Ingen av vårt lands innbyggere vil trives med at inntaket av mat reduseres til 40 %. Saudi Arabia har varslet at de som nasjon nå vil bygge opp lagerreservene sine av korn til 12 måneder – ikke fordi de ikke har penger – men fordi de frykter at deres kapital ikke vil få tak i kornet pga det bilde vi har vært innom i teksten over." Les mer.

 • ”Bare matproduksjon” og Fotosyntesen (12.02.11) "Energien fra sollyset blir brukt til å omdanne karbondioksid (CO2) og vann (H2O) til glukose (C6H12O6) og oksygen (O2)." Les mer.

 • Velg Hareide og KrF er ferdig (11.02.11) "Hans nylige utspill med å skulle ha med seg Inger Lise Hansen inn fra kulden - taler sitt tydelige språk." Les mer.

 • - Rot ikke med to-regimentslæren (09.02.11) "- Utfordringen i KrF er at krefter ønsker en kursendring bort fra Bibel og Grunnlov - og at denne skjer på en måte som kan være vanskelig å avsløre for folk flest." Les mer.

 • Elsker livet – elsker døden? (07.02.11) "Det må da være mye bedre å gå til Han som har overvunnet syndefallets forferdelige konsekvenser: døden. Han som kan si: ”død hvor er din brodd, død hvor er din seier-” og stod opp på den tredje dag etter å ha overvunnet døden og blitt førstegrøden i Guds redningsplan for en fallen verden." Les mer.

 

 • Punktum (04.02.11) "Det radikaliseres på alle bauer og kanter rundt jødestaten i dag, men Israel står ikke alene – men den allmektige Gud følge mer dem og vil snart sette inn sitt slutt Ord, Hans punktum. Det bør også norske journalister som nå jages i Kairo merke seg og også de norske PR-byråene som nå nekter Israel å hjelpe dem med info om jødestane ut i verdenssamfunnet." Les mer.

 • Egypt – Sydens konge dømmes (04.02.11) "Går vi så til Gogkrigen i Esekiel kp. 37-39, ser vi at alle nabostatene til Israel er borte. Altså har det antagelig skjedd en dom over disse statene så de er utslettet som nasjoner. Når det gjelder Egypt så kan det være de store profetiene hos Esekiel og Esaias som er knyttet opp til nettopp Nilen – livskilden til ørkenstaten Egypt - og spesielt til Blå Nilen fra Tanasjøen i Etiopia med 80 % av vannet til Nilen. Blir det borte, er Egypt ferdig. Og det ser ut som det er det som er under oppseiling." Les mer.

 • Hustavlen (02.02.11) "I vår tid da de fleste familier ikke har elementær kunnskap om svært viktige livsområder som kosthold, hygiene og slett ikke om innholdet i Hustavlen så gjengir vi under den delen av Martin Luthers Lille Katekisme som jo ble utformet for nettopp å gi en god hjelp til den enkelte og folket. Da kunne de få inn de helt basale kunnskaper som de da kunne bruke i hverdagen for seg selv og sine, etter mange mange år i mørket. Den Lille katekismen avsluttes slik: ”Når hver sitt Gudsord lære vil, da står det godt i huset til.” Det gjelder også det norske hus." Les mer.

 • ”I er jordens salt”, bekjennelse og politikere (31.01.11) "Derfor er det nøye sammenheng mellom den samfunnsmessige gjenreisningen av Norge og kristenvekkelsene fra Hans Nielsen Hauge og oppover." Les mer.

 • Den norske regjeringen & Hamas (29.01.11) "Mekka er alle i ”krigens hus” (for muslimene de vantro) utestengt fra, men muslimer derimot er velkomne til Jerusalem om de oppfører seg sivilisert – det sier litt om åndsmotsetingene i de to byer med verdensomspennende betydning!" Les mer.

 • Terror etter bønn! (29.01.11) "Når folket har vært i bønn i kirke og bedehus – er det fred som preger folket. Men her hører en stadig vekk at når man har vært i moskeen til bønn og forkynnelse – så synes en rustet til opprør, vold og terror." Les mer.

 • Vitenskap: forskning eller eventyr? (28.01.11) "Sir W. Churchill kalte nazistenes inspirerte forskning for ”forkvaklet vitenskap”. Den var grusom. Vestlig forsking og kultur er noe annet. Kanskje den største blant nyere tids vitenskapsmenn, Isac Newton brukte mer tid på å studere profeten Daniel enn sin vitenskap – selvsagt fordi han tok Skriften dypt seriøst. Ikke så i dag – hvor man vet alt så meget bedre og livet kollapser rundt oss i stadig flere relasjoner og plan. Avveiene med feil grunnpåstander og metoder er legio innen forskning mot sann viten." Les mer.

 • Ønsker endret landbrukspolitikk snarest (26.01.11) "Vi har nærmest ikke matvaresikkerhet i Norge med en selvforsyning på 35-40% og tomme kornsiloer, lite lager av salt, gjær, sukker o.a. vi er totalt avhengig av. Matmarkedet ute i verden vitner nå om begynnende panikk. Det farligste er at store deler av de produktive naturressurser ødelegges med stor fart. Det er farlig både for verdensøkonomien og matsikkerheten. Det er i all fall noen fundamentale ting å gjøre omgående." Les mer.

 • Islam i verden  (24.01.11) "Så kan en ta en titt på hjemmesiden www.thereligionofpeace.com (se nederst på siden) som har spesialisert seg i å registrere og dokumentere angrep utført av muslimer verden over. De har inntil videre dokumentert 16.630 større og mindre terrorangrep siden muslimer fløy to fly inn i World Trade Center 11. september i 2001." Les mer.

 • Alle nasjoner har sitt Fundament (19.01.11) "I året 1905 var det flere kristne i sentrale posisjoner i Norge og det var mange som lå på kne og ba til Gud at de som ble sendt til fronten mot Sverige kom velberga hjem igjen. Det fortelles at ”Ja, det falt ikkje tungt å be i dei dagane, kan du tru. Jamvel mange av dei uomvende fekk det til då, har eg spurt. Guds ånd kvilde over landet. Motstanden var som bortblåse. Det tyktes ikke finnast fritenkjarar meir. Det vil seie: Dei kom ikkje fram, det er snaut ein kan finna eit spottande ord i mot Gud eller dei heilage i ålmenne ordskifte.” Det ble fred i frihet uten en dråpe spilt blod!" Les mer.

 • Generalsekretærene til Israel – hva med de store diktaturer? (17.01.11) "Så langt jeg kan skjønne burde man stille - ikke med et åpent sinn - men med et bibelsk sinn, når en som representant for kristenfolket skal reise til Midtøsten og Bibelens folk. De er nå under et formidabelt press. I tillegg er de snart den enste sikkerhet den frie verden har mot nye despoter som en rekke araberland også frykter og ber om hjelp fra Israel. Folket er ikke et kristent folk – men de samles etter Guds løfter og vilje – som et ”blindt folk” javel (Esaias 43) – men ved Guds vilje og nåde alene." Les mer.

 • Uten skog intet liv (14.01.11) "Vedlagt finner du et helt nytt hefte (se link: Her) med solide fagartikler om skogens betydning for miljøet og de store spørsmål i tiden. Dessverre er skogens betydning i stor grad oversett - selv om avskogingen i verden - og manglende reskoging - kanskje er et hovedproblem."

 

 • Ekteskapet er mellom èn mann og èn kvinne (12.01.11) "Forkynnelsen må bli frimodig og sterk om Gud som skapte Adam og Eva mannlig og kvinne-lig i Edens have – og èn av hvert kjønn skal være ”et kjød.” Det er bibelsk lære. Menigheten som ”sannhetens støtte og grunnvoll” skal forkynne og praktisere det i menighet og samfunn, ikke som myte, livredd for å konfrontere evolusjonslæra som sier at Bibelen tøver, Gud er død og mennesket er et dyr. Alt annet er en hån mot Bibelen, Skaperens vilje og skapningen." Les mer.

 • Norsk Landbruksrådgiving (NLR) med trøkk på alle plan! (10.01.11) "Jeg tror at NLRs hensyntagen til nevnte problemstillinger nettopp vil fremstå som en "viktig, profesjonell og positiv rådgivingsorganisasjon i Norge" og som vil "framstå som en positiv organisasjon i media", - fordi NLRs ansatte tydeligvis kjenner til (og FORSTÅR) livet til bonden, men også til livet for samfunnet rundt oss, som til alle tider har hatt en uløselig tilknytning til hverandre.**" Les mer.

 • Avsilt havresuppe ved bl.a. omgangssyke (08.01.11) "- Spesielt gamle og små barn kan være utsatt for dehydrering ved oppkast og diaré – for dem er suppen et stort gode også for å holde væskebalansen i orden. (Det er langt fra sjelden at gamle dør av dehydrering også i Norge.)" Les mer.

 • Historieløs statsminister? (04.01.11) "For det første var det mennene fra 1800 med Hans Nielsen Hauge i spissen som løftet Norge til å bli blant de rikeste land fra 1800 til 1900. Dette på grunnlag av den ”evangelisk-lutherske” livsholdning fra 1814, ”Gudsfrykt med nøysomhet”, rett forvaltning av ”Guds gode naturgåvor”. Han var Norges største ”gründer”. Den sosioøkonomiske utvikling var så formidabel, at vi gikk fra bunnen av europeisk helsestatistikk til toppen i løpet av 100 år. Folket bodde på landet, 40 leger satt i byene med dårlige kunnskaper og utstyr. (Statsfysikus Meldby, Oslo) Øket produksjon av mat, klær, hus og forbedret hygiene ga motstands- og arbeidskraft og beskyttelse." Les mer.

 • Stavanger Universitetssjukehus (03.01.11) "Det er nemlig barn ved Stavanger Universitetssjukehus som aktivt blir påført hjertestans av helsepersonell i den hensikt å drepe barnet. Jo du leste riktig, et 5 ukers gammelt foster har det slik: ”To hjerterør formes, smelter sammen til et rør og danner det primitive hjertet. Når embryoet er 25 dager gammelt (fra unnfangelse), i midten av denne uken, begynner det lille hjertet å slå og pumpe væske rundt i kroppen!”" Les mer.

 • Inhumane humanetikere (01.01.11) "Men denne lille kranglegjengen har etter min mening minimalt med folkeskikk – de fortsetter å bråke – for å ta kristendommen fra både store og små. Hva slags ånd er det som oppfører seg slik? Å finne på noe skikkelig selv – synes de ikke å være i stand til – bortsett fra å lage dårlige kopier av kristne handlinger som dåp og konfirmasjon og begravelse." Les mer.