Arkiv for 2023 www.Kommentar-Avisa.no

 

 

 • Moderne galskap (12.08.23) "Det finnes èn vei til redning, les den i Herrens Ord, Fedrene las og ble reddet, bygde på sannhet i tro." Les mer.
 • Demokrati og ytringsfrihet så langt Staten vil – i Norge? (04.08.23) "Denne situasjonen vi nå er i, her i Norge, er gjort mulig etter ett ni tidig og systematisk arbeid, med å posisjonere ansatte med stats-ideologien i alle ulike institusjoner i byråkratiet, innen utdanning, helsevesen etc. Søker du opp «Frankfurterskolen» – vil du se metodene de benytter." Les mer.
 • Jerusalems murer og apologetikken i dag (26.07.23) "I Nehemias`s bok skildres murerarbeidet på Nehemias`s tid. Guds by lå i røys og ruin. Ikke ulikt Guds rike i Norge i dag i hjerte, tankeliv og media. Slik det ser ut inne i hodene på de fleste akademikers hoder og langt ned i lekfolket. Nehemias inspiserte situasjonen - red rundt byens murer på nattestid, sørget og gråt over det han så, deretter startet han gjenreisningsarbeidet - under kraftig motstand." les mer.
 • Jødehat gjennom alle tider (25.07.23) "Esaias 2,12: "For det folk og det rike som ikke vil tjene dig, skal gå til grunne, og hedningene skal bli aldeles ødelagt." Noe å tenke på for Norge for tiden." Les mer.
 • Mat fra norske arealer (24.07.23) EU forventer et potensielt fall i egen matproduksjon på 10-30 %. Les mer.
 • Folk sulter og Regjeringen ferierer? (18.07.23) "Kjøp tonnene, pakk dem i 25 kg sekker og lever på dørene, så blir det kokte poteter med litt smør på, potetstappe, stampegraut, potetlomper osv. til sultne fattigfolk." Les mer.
 • Religion til kultur, politikk og kulturrevolusjon  (17.07.23) "A. Breitbart, leder av en stor mediebedrift i USA, formulerte seg slik: "Politikk er avledet av kultur, og kultur er avledet av religion." Dypest sett avgjør religion alt. Opprørene har forstått det Aleksander Solsjenitsyn sa slik: "Vil du ødelegge et folk - må du kutte dets røtter" og selvsagt helt i bunnen er de Bibelske røttene." Les mer.  
 • Politisk korrekthet – totalitær kulturmarxisme (08.07.23) Les her hva som førte til dagens Norge.
 • Frankfurterne Kulturrevolusjon i alle våre institusjoner. (09.07.23) Her har du en video med god innsikt i hva Frankfurterne er og hvordan de jobber også i Norge.
 • Kristne institusjoner kuppes (02.07.23) "De visste nøyaktig hva de ville for å vinne de fremtidige generasjoner. Det visste statsminister Gerhardsen også like etter krigen i 1948 da han tok Indremisjonens Lærerskole i Oslo. Skolene og lærerne var viktige for å forandre virkelighetsforståelsen hos folket." Les mer.
 • Trettebergstuen og Støre opplært av Edvard Bull (26.06.23) «Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT." Les mer.
 • Trettebergstuen går med tårer - stolt av Konverteringsloven! (23.06.23) "Linjen Støre her forsøker å trekke synes lite prinsipiell. Brenna har også utnevnt der hun var inhabil om det ikke var i samme omfang som Trettebergstuen." Les mer.
 • Staten river nasjonalhjemmet (19.06.23) "Dette må man ha i bakhodet når man ser videre på sentrali seringa av NLR som skal gi bøndene råd om bruk av arealene og hvilke produksjoner de bør satse på." Les mer.
 • Vi har hatt over 2 mnd nedetid (april, mai, delvis juni) pga konkurs hos tilbyder av servertjenesten. Beklager dette. Det kommer saker på fremover...

 

 • Bondelaget, NBS og NLR – Hva Nå? (28.03.23) "Det pekes på metangass som verstingen, «rapegassen» som går opp i atmosfæren i ca 12 år, for så og spaltes til CO2 og gå inn i den livgivende fotosyntesen! " Les mer.
 • Langsiktig, sinnrik avvikling av norsk land-bruk og nasjonens bærekraft. (25.03.23) ”I de neste 10-20 årene tyder mye på at kulturlandskapet i Norden står foran store endringer. Dette skyldes særlig at store jordbruksarealer kan bli tatt ut av drift. Avhengig av rammebetingelsene for det nordiske jordbruk vil mellom 10-50 % av dagens oppdyrkede areal kunne tas ut av jordbruksdrift." Les mer.
 • C-19, Wuhan og vaksineskader (17.03.23) "USA var også tungt involvert med kunnskap (bl.a. gain of function metodikk) og penger, via bl.a. Dr Fauci. Dr Fauci satt frem til ca oktober 2021 også i samme globale pandemiråd under WHO med globalisten Dr Gro Harlem Brundtland, Brundtland var lederen av gruppa." Les mer.
 • Norge, humanitær stormakt - i kne? Hjelpen kommer fra utlandet? (12.03.23) "Konklusjonen er fort den at Norges ledende elite på ideologisk basis har kjørt oss inn i en oppløsning som kan ødelegge nasjonen - men heldigvis synes man tross alt å møte velorganisert ikke-voldelig motstand både ute og hjemme - og da er det tross alt håp." Les mer.
 • Misjonsbasen og sivilisasjonen en sammenheng? (07.03.23) "Kampene i regimentene (det verdslige og det åndelige) gikk parallelt. Derfor henviser jeg nå til foredraget: "Frankfurterne, fedrene og tiden."" 
 • Det grønne skiftet og profetene Esaias og Mika (01.03.23) "Det er en tid der Håpet igjen er tent (og det blir en stor misjonstid) – Bibelen forteller oss i klartekst at skogplanting skal bli jødene til berømmelse – økologien skal på plass igjen. I Esekiel 34, 29 (nedtegnet for ca 2 500 år siden!) får vi i klartekst nevnt: «Og jeg vil la en plantning vokse opp for dem, som skal bli dem til navnkundighet, og de skal ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån.""
 • Nasjon-øding av fedrelandet (26.02.23) "Norske naturressurser er nettopp norske. Og vi ser hvor galt det går når selvråderetten blir frarøvet oss. Det betyr dyrtid, så ille at åtte prosent av folket nå har problemer med å  få mat på bordet. Helt unødvendig i Norge." Les mer.
 • "Forrådt" av tyskerne nok en gang? (17.02.23) "Det er ikke bare Putin - men både India og Kina og frankfurterne - som ønsker Vestens judeo-kristne kultur og dominans over og ut - noe spesielt den uhyggelige frafalls- og forfalls-kulturen åpner for." Les mer.
 • Så en økning fra 0,029 prosent CO2 (1860) til 0,041 prosent av atmosfæren (2020) er altså et problem? Om Sannheten. Les nyeste Gjestekommentar.
 • Takk til NIBIO! (13.02.23) "Det Nibio her traff på var «null-karbon samfunns ideologene»." Les mer. 
 • Skaperteologi eller opprør og kaos (11.02.23) "Den kjente skotske teologen John Macquarrie sier: ”Det som ligger under enhver teologisk diskusjon – er det mest fundamentale spørsmål: om Gud virkelig eksisterer. Uansett i hvilken fasong kristen tro fremstilles, kan den ikke eksistere uten en tro på Gud!”" Les mer.
 • Så "grønn" at tanken stilner? (03.02.23) "Vitenskap handler mye om å utfordre eksisterende kunnskap, ideer og tanker uten menings-utveksling og kritikk av det bestående, gir en dysfunksjonell vitenskap. Her svikter den politiserte «vitenskapen» bak «det grønne skiftet»." Les mer.

 

 • Klimakalkulator uten perspektiv (01.02.23) "De mørklagte akademikerhjerner må ha meg unnskyldt, men dere minner meg farlig om Erasmus Montanus (latin må vite), Holberg,  som  overbeviste mor Nille om at hun var en sten - inntil det kom en militær og marsjerte "latineren" ned på jorda igjen under hyl og skrik." Les mer.
 • Odelslov, konsesjonslov og jordlov forandres (22.01.23) "Odelsloven er en eldgammel lov som står i Gulatingsloven fra 1350, men er eldre enn den. Den ble innsatt i Gr.l. med den klausul at den ikke måtte oppheves. Den katolske kirke slo kloa i ca 70 % av norsk jordgods(greit med litt fast eiendom) - men mistet alt ved reformasjonen i 1537 og etter hvert gitt tilbake til slektene." Les mer.
 • Morsdagshefte 2023 Bestill heftet før Morsdagen her!
 • Putin og Europa kriger med energien (12.03.23) "Så fylles magasinene igjen med velsignet oktober- og november regn etter en uhyrlig nedtapping som i EU ikke betyr mindre enn ca 1 % AV EU`s forbruk." Les mer.
 • Ressurskamp og ressurskriser (09.01.23) "Men Meldingen puttet Ap. i en "skuff" og laget etter hvert et Miljøverndep. - noe Haugeland sa til meg i en misjonærsamling i Kristiansand - at ikke var deres ønske. De ville ha et Ressursdep." Les mer.
 • Skogdekning og grønn satsing (01.01.2023) "Videre vet man at bryter man skogdekningen fra kysten og innover i landskapet, bryter man også en annen viktig del av vanntransporten hvor bl.a. fordampning fra trærne "hopper" videre innover og fordeler nedbøren. Det hydrologisk kretsløp brytes!" Les mer.