Arkiv for 2023 www.Kommentar-Avisa.no

 

 

 • Barnas venn - som maktene frykter (22.12.23) "De kom til Betlehem - en stille natt / En jomfru - og barnet - hun skulle føde. / Josef var deres støtte og stav / langs landeveien så øde.
 • «Brann i røde rosers» leir – om Guds land og folk (11.12.23) "Nå er det "Brann i rosenes leir" altså. Det lover godt!" Les mer.
 • Er Gud blitt liten til Jul? (02.11.23) "Men Gud som sendte Jesusbarnet på et bestemt sted for å understreke nok en grunnleggende sannhet for menneskelivet. Jesus ble født i Bet-lehem som betyr brød-huset." Les mer.
 • Nok mat i EU? – Nå er det Alvor! (23.11.23) "Jerssica Polfjärd, som representerer svenske Moderaterna, skriver slik: – Glad for at Europaparlamentet i dag forkastet et forslag som hadde truet Europas landbruk og vår matforsyning." Les mer. 
 • Konverteringsterapi og skaperteologi (22.11.23) "Total kjønnsforvirring og Skaperopprør - dit kom vi fordi man ikke møtte opp i kamp for troens første artikkel og nedkjemping av darwinismen - og hans alternative skaperhypotese." Les mer.
 • Hitlers falske dagbøker og akademikerne (20.11.23) "Dagbøkene hvitvasker Hitler - åpner for nazisme og antisemittisme. Hitler ønskes tilbake d.d.d." Les mer.
 • "Hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som fåfengt er?" Salme 2.1 (08.11.2023) "Jeg synes overskriften passet utmerket inn i dagens situasjon i Israel - samt at det er sentrale vers i verket Messias av G. Fr. Händel - nå som det går mot jul." Les mer.
 • Hvorfor lykkes jødene med innovasjon? (07.11.2023) "Min egen erfaring fra ulike fagmiljøer i Israel er at de er veldig tverrfaglig tenkende. De er åpne for nye vinklinger og ikke så fastlåst i å høre bare på dem innen sitt eget fagområde. De er heller ikke redde for å komme med ideer, eller med konstruktive kommentarer om andres arbeider." Les mer.
 • Europas blodige historie og Israels kamp mot Hamas (01.11.23) "Dette ønsker selvsagt Vesten å glemme snarest mulig - og Brende ytrer at nå har jødene brent opp den sympati de hadde etter nevnte dato. Slå den. Hadde de noe før?" Les mer.
 • Norge igjen som den store humanist og fredsskaper? (31.10.23) "Nå er de i gang igjen og forløfter seg på fedrearven etter Nobel: Nobelprisen. Svenskene var så vennlige å la oss nordmenn ta hånd om den etter Karlstad forliket hvor broderfolkene skiltes i fred i 1905. På denne og Norges Grunnlov av 1814 på den judeo-kristne arv - bygde man så videre i årtier, men så overtok nye o.a. krefter." Les mer.
 • Hva gjør du om du blir vaksineskadet – Staten/FHI gjør lite (26.10.23) Vi minner FORTSATT om denne: "Onkolog og kreft forsker, Dr. William Makis, deler sine erfaringer om effekt av C-19 vaksinasjon på immunsystemet, og følger for kreft utvikling:" Les mer.
 • AKF med uttale om friskoler og Gaza konflikten (21.10.23)
 • Østenfor sine brødre – ikke i Gaza (16.10.23) Om Ismael "...og han skal bo østenfor alle sine brødre." Les mer.
 • Kroker i kjevene på Gog? (11.10.23) "- M.a.o. skal denne stormakt med medsammensvorne være på vei mot Nord - men "vendes om" og styres ned mot Israel - for deretter å møte et mektig jordskjelv og omkomme i de Veifarendes dal i Syria." Les mer.
 • Statsråd Brenna (Ap) og Rettferdighet for privatskoler? (10.10.23) "Statsråd Brenna (Ap) hevder i det offentlige rom at i forslaget til statsbudsjett 2024 har hun foreslått justeringer i bevilgninger til noen private grunnskoler (1.-10) ut i fra rettferdighets prinsippet. (Se regjeringen.no om saken.) Utdanningsforbundet (med 2 800 virksomheter) og Abelia (190 000 medlemmer under NHO) er uenig med Brenna!" Les mer.
 • VannKraft Turbiner kan ødelegges av vindkraften (02.10.2023) "Hafslund (Norges nest største kraftprodusent ) har nå tatt opp dette som et alvorlig problem. Og en konklusjon blir at vindkrafta kan ødelegge/stanse våre vannkraftverk over lengre perioder." Les mer.
 • Energiverkene må under full off. kontroll (25.09.23) "I Etiopia i 1974/75 opplevde jeg sult og en rettsstat i oppløsning. Ikke just en oppbyggelig opplevelse. Det er sagt "En sult-katastrofe er sjelden et uhell." Noen har lagt grunnen." Les mer.
 • Makt, mat, strøm og helse (23.09.23) "Å ta mat og strøm fra folk er en alvorlig trussel mot liv og helse." Les mer. 
 • Hvem vant lokal-valget 2023? (23.09.23) ""«– Det er ikke tvil om at den oppvoksende slekt blir bombardert med falsk informasjon og informasjon som er vrangforestillinger og feil. De blir ikke oppdratt til noen fundamentale verdier, sier en av verdens rikeste nordmenn, Kristian Siem (74), til Nettavisen.»" Les mer.
 • Robot - med Den Hellige Ånd? (12.09.23) "Man har tydeligvis store tanker om hva mennesket skaper - men stadig synkende vurdering av Skaperens verk." Les mer.
 • Mat-debatten fosskoker i avisspaltene (11.09.23) "Ikke ble det barn av hardkjøret heller - ja nasjonen utslettes, sies det (1,4 barn) og den ene kvinnelige minister etter den andre, legger hodet på skakke, smiler vennlig og sier vi må få flere barn.  Liv og helse og fred og ro i heimen - nevnes lite og kanskje ikke i det hele tatt." Les mer.
 • Haalandsaken og Barnevernet interessant (29.08.23) "På flere enn meg synes selve rettsstaten å gå i oppløsning. Ikke bare får vi en lovgivning som er uklar og rufset i forhold til riktig rettskilde og grunnleggende rettsprinsipper - og forvaltes på en tvilsom måte." Les mer.
 • Kjedemakta må stoppes - ellers stopper Norge (28.08.23) "Landbruket sentralt burde skaffe nødvendige velutstyrte store kassebiler forbrukerne kan gå inn i - samt utarbeide et passende sentrale varer og et område for et forsøksprosjekt." Les mer. 
 • Naturressursene i verden og vår forvaltning (28.08.23) Foredraget ble holdt i 2013 - men aktualiteten er sterkt økende!
 • AMS - Nytt varsel om utkobling Her kan du leser nyeste Gjestekommentar fra 28.08.23. Bakgrunnen for saken er at kunden har fått innvilget helt fritak fra AMS måler i 2016. Resten leser du i dette brevet stilet til konserndirektør Steffen i Å Energi i Kr. Sand og med kopi til det ny fusjonerte Glittre Nett i Drammen.
 • Gud er på tronen og styrer i evighet (13.08.23) "Gud kan du aldri rive fra Hans trone, men Gudsbevisstheten i et folk kan du sakte fjerne fra hjerte og tankeliv og gjøre dem om til nyhedninger som inntas av ideologier og nye åndskrefter. Skaperen ser en sporene av i Skaperverket og i profetiene - om en gidder følge med og nekter å la seg forføre av akademisk hjernespinn. Om dette fristes man til å sitere: ”Det er enhver tillatt å gi uttrykk for sine mer eller mindre forvirrede tanker.” Verst er det i den akademiske verden." les mer.
 • Moderne galskap (12.08.23) "Det finnes èn vei til redning, les den i Herrens Ord, Fedrene las og ble reddet, bygde på sannhet i tro." Les mer.
 • Demokrati og ytringsfrihet så langt Staten vil – i Norge? (04.08.23) "Denne situasjonen vi nå er i, her i Norge, er gjort mulig etter ett ni tidig og systematisk arbeid, med å posisjonere ansatte med stats-ideologien i alle ulike institusjoner i byråkratiet, innen utdanning, helsevesen etc. Søker du opp «Frankfurterskolen» – vil du se metodene de benytter." Les mer.
 • Jerusalems murer og apologetikken i dag (26.07.23) "I Nehemias`s bok skildres murerarbeidet på Nehemias`s tid. Guds by lå i røys og ruin. Ikke ulikt Guds rike i Norge i dag i hjerte, tankeliv og media. Slik det ser ut inne i hodene på de fleste akademikers hoder og langt ned i lekfolket. Nehemias inspiserte situasjonen - red rundt byens murer på nattestid, sørget og gråt over det han så, deretter startet han gjenreisningsarbeidet - under kraftig motstand." les mer.
 • Jødehat gjennom alle tider (25.07.23) "Esaias 2,12: "For det folk og det rike som ikke vil tjene dig, skal gå til grunne, og hedningene skal bli aldeles ødelagt." Noe å tenke på for Norge for tiden." Les mer.
 • Mat fra norske arealer (24.07.23) EU forventer et potensielt fall i egen matproduksjon på 10-30 %. Les mer.
 • Folk sulter og Regjeringen ferierer? (18.07.23) "Kjøp tonnene, pakk dem i 25 kg sekker og lever på dørene, så blir det kokte poteter med litt smør på, potetstappe, stampegraut, potetlomper osv. til sultne fattigfolk." Les mer.
 • Religion til kultur, politikk og kulturrevolusjon  (17.07.23) "A. Breitbart, leder av en stor mediebedrift i USA, formulerte seg slik: "Politikk er avledet av kultur, og kultur er avledet av religion." Dypest sett avgjør religion alt. Opprørene har forstått det Aleksander Solsjenitsyn sa slik: "Vil du ødelegge et folk - må du kutte dets røtter" og selvsagt helt i bunnen er de Bibelske røttene." Les mer.  
 • Politisk korrekthet – totalitær kulturmarxisme (08.07.23) Les her hva som førte til dagens Norge.
 • Frankfurterne Kulturrevolusjon i alle våre institusjoner. (09.07.23) Her har du en video med god innsikt i hva Frankfurterne er og hvordan de jobber også i Norge.
 • Kristne institusjoner kuppes (02.07.23) "De visste nøyaktig hva de ville for å vinne de fremtidige generasjoner. Det visste statsminister Gerhardsen også like etter krigen i 1948 da han tok Indremisjonens Lærerskole i Oslo. Skolene og lærerne var viktige for å forandre virkelighetsforståelsen hos folket." Les mer.
 • Trettebergstuen og Støre opplært av Edvard Bull (26.06.23) «Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT." Les mer.
 • Trettebergstuen går med tårer - stolt av Konverteringsloven! (23.06.23) "Linjen Støre her forsøker å trekke synes lite prinsipiell. Brenna har også utnevnt der hun var inhabil om det ikke var i samme omfang som Trettebergstuen." Les mer.
 • Staten river nasjonalhjemmet (19.06.23) "Dette må man ha i bakhodet når man ser videre på sentrali seringa av NLR som skal gi bøndene råd om bruk av arealene og hvilke produksjoner de bør satse på." Les mer.
 • Vi har hatt over 2 mnd nedetid (april, mai, delvis juni) pga konkurs hos tilbyder av servertjenesten. Beklager dette. Det kommer saker på fremover...

 

 • Bondelaget, NBS og NLR – Hva Nå? (28.03.23) "Det pekes på metangass som verstingen, «rapegassen» som går opp i atmosfæren i ca 12 år, for så og spaltes til CO2 og gå inn i den livgivende fotosyntesen! " Les mer.
 • Langsiktig, sinnrik avvikling av norsk land-bruk og nasjonens bærekraft. (25.03.23) ”I de neste 10-20 årene tyder mye på at kulturlandskapet i Norden står foran store endringer. Dette skyldes særlig at store jordbruksarealer kan bli tatt ut av drift. Avhengig av rammebetingelsene for det nordiske jordbruk vil mellom 10-50 % av dagens oppdyrkede areal kunne tas ut av jordbruksdrift." Les mer.
 • C-19, Wuhan og vaksineskader (17.03.23) "USA var også tungt involvert med kunnskap (bl.a. gain of function metodikk) og penger, via bl.a. Dr Fauci. Dr Fauci satt frem til ca oktober 2021 også i samme globale pandemiråd under WHO med globalisten Dr Gro Harlem Brundtland, Brundtland var lederen av gruppa." Les mer.
 • Norge, humanitær stormakt - i kne? Hjelpen kommer fra utlandet? (12.03.23) "Konklusjonen er fort den at Norges ledende elite på ideologisk basis har kjørt oss inn i en oppløsning som kan ødelegge nasjonen - men heldigvis synes man tross alt å møte velorganisert ikke-voldelig motstand både ute og hjemme - og da er det tross alt håp." Les mer.
 • Misjonsbasen og sivilisasjonen en sammenheng? (07.03.23) "Kampene i regimentene (det verdslige og det åndelige) gikk parallelt. Derfor henviser jeg nå til foredraget: "Frankfurterne, fedrene og tiden."" 
 • Det grønne skiftet og profetene Esaias og Mika (01.03.23) "Det er en tid der Håpet igjen er tent (og det blir en stor misjonstid) – Bibelen forteller oss i klartekst at skogplanting skal bli jødene til berømmelse – økologien skal på plass igjen. I Esekiel 34, 29 (nedtegnet for ca 2 500 år siden!) får vi i klartekst nevnt: «Og jeg vil la en plantning vokse opp for dem, som skal bli dem til navnkundighet, og de skal ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån.""
 • Nasjon-øding av fedrelandet (26.02.23) "Norske naturressurser er nettopp norske. Og vi ser hvor galt det går når selvråderetten blir frarøvet oss. Det betyr dyrtid, så ille at åtte prosent av folket nå har problemer med å  få mat på bordet. Helt unødvendig i Norge." Les mer.
 • "Forrådt" av tyskerne nok en gang? (17.02.23) "Det er ikke bare Putin - men både India og Kina og frankfurterne - som ønsker Vestens judeo-kristne kultur og dominans over og ut - noe spesielt den uhyggelige frafalls- og forfalls-kulturen åpner for." Les mer.
 • Så en økning fra 0,029 prosent CO2 (1860) til 0,041 prosent av atmosfæren (2020) er altså et problem? Om Sannheten. Les nyeste Gjestekommentar.
 • Takk til NIBIO! (13.02.23) "Det Nibio her traff på var «null-karbon samfunns ideologene»." Les mer. 
 • Skaperteologi eller opprør og kaos (11.02.23) "Den kjente skotske teologen John Macquarrie sier: ”Det som ligger under enhver teologisk diskusjon – er det mest fundamentale spørsmål: om Gud virkelig eksisterer. Uansett i hvilken fasong kristen tro fremstilles, kan den ikke eksistere uten en tro på Gud!”" Les mer.
 • Så "grønn" at tanken stilner? (03.02.23) "Vitenskap handler mye om å utfordre eksisterende kunnskap, ideer og tanker uten menings-utveksling og kritikk av det bestående, gir en dysfunksjonell vitenskap. Her svikter den politiserte «vitenskapen» bak «det grønne skiftet»." Les mer.

 

 • Klimakalkulator uten perspektiv (01.02.23) "De mørklagte akademikerhjerner må ha meg unnskyldt, men dere minner meg farlig om Erasmus Montanus (latin må vite), Holberg,  som  overbeviste mor Nille om at hun var en sten - inntil det kom en militær og marsjerte "latineren" ned på jorda igjen under hyl og skrik." Les mer.
 • Odelslov, konsesjonslov og jordlov forandres (22.01.23) "Odelsloven er en eldgammel lov som står i Gulatingsloven fra 1350, men er eldre enn den. Den ble innsatt i Gr.l. med den klausul at den ikke måtte oppheves. Den katolske kirke slo kloa i ca 70 % av norsk jordgods(greit med litt fast eiendom) - men mistet alt ved reformasjonen i 1537 og etter hvert gitt tilbake til slektene." Les mer.
 • Morsdagshefte 2023 Bestill heftet før Morsdagen her!
 • Putin og Europa kriger med energien (12.03.23) "Så fylles magasinene igjen med velsignet oktober- og november regn etter en uhyrlig nedtapping som i EU ikke betyr mindre enn ca 1 % AV EU`s forbruk." Les mer.
 • Ressurskamp og ressurskriser (09.01.23) "Men Meldingen puttet Ap. i en "skuff" og laget etter hvert et Miljøverndep. - noe Haugeland sa til meg i en misjonærsamling i Kristiansand - at ikke var deres ønske. De ville ha et Ressursdep." Les mer.
 • Skogdekning og grønn satsing (01.01.2023) "Videre vet man at bryter man skogdekningen fra kysten og innover i landskapet, bryter man også en annen viktig del av vanntransporten hvor bl.a. fordampning fra trærne "hopper" videre innover og fordeler nedbøren. Det hydrologisk kretsløp brytes!" Les mer.