Hvorfor lykkes jødene med innovasjon?

 


Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.11.23

 

Det er kjent at Israel drar i land rundt 20 % av alle Nobelpriser innen ulike fagdisipliner. Og det med en svært begrenset befolkning.

Hva er suksess kriteriene for å lykkes slik?

 

Psykologisk trygghet er et begrep vi leser om i arbeidslivet. Det består i at det råder et klima på jobben/i organisasjonen/hjemmet hvor mennesker er komfortable med å uttrykke seg, og være seg selv uten å frykte for negative konsekvenser som represalier og sosiale sanksjoner. Min egen erfaring fra ulike fagmiljøer i Israel er at de er veldig tverrfaglig tenkende. De er åpne for nye vinklinger og ikke så fastlåst i å høre bare på dem innen sitt eget fagområde. De er heller ikke redde for å komme med ideer, eller med konstruktive kommentarer om andres arbeider.

 

I norsk akademia har vi erfart de siste årene at en stor andel av oss frykter å uttale oss i mange saker av redsel for å bli stigmatisert og utestengt fra «det gode selskap». Hvem ønsker å bli oversett og tiet i hjel? Selv rundt lunsjbordet har jeg lest at > 80 % av norske arbeidstagere ikke ønsker å si hva de virkelig mener i mange saker. Hvordan påvirker dette arbeidsmiljøet når nye ideer og tanker skal luftes for å komme videre frem i prosjekter til beste for nasjonen? Jo, de fleste vil selv dra den slutning at det vil påvirker en organisasjon/bedrift negativt – og i mange tilfeller svært negativt. Og det igjen påvirker en hel nasjon i negativ retning, nasjonen degenerer over tid, fordi man enten ikke finner de riktige løsninger eller til og med velger de som er gale – noen med fatale konsekvenser.

 

Tenk i hvilken økt grad også Norge kunne økt sin innovasjon om de ville samarbeidet mere etter «israelske prinsipper». Når det gjelder Israel sa deres tidligere president, Shimon Peres det treffende:
“Ingen diplomatiske anstrengelser har promotert Israels rykte så mye som det faktum at Israel kjenner til hvordan man overvinner tørken i ørkenen, utarmet jord, mangel på vann og sult.”
På andre områder har de problemer, med omverdenen, men på disse livsviktige område som omhandler regelrett OVERLEVELSE er de ofte gode nok for verden… Israel har på disse områdene fagfolk som arbeider i alle verdensdeler, i både vestlige land, men også i betydelig grad i mange arabiske og kommunistiske land.