Robot med Den Hellige Ånd?

 

 

Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.09.23

 

Leser og hører at predikanter har fått vellykte prekener ved hjelp av roboter. Kunstig intelligens altså - og er vel det det sier: kunstig.
Det bekrefter en viktig ting: Bibelsk kristendom er noe langt mer enn kunnskaper, intelligens og intellektuell kapasitet. I møte med levende medmennesker er det helt andre dyp i kontakten gjennom øyner, ord og kroppsspråk m.m. som formidler det hele innholdet i budskapet. Er talene og budskapet kun kunnskapen fra en database som "preker" fra talerstolen - selvsagt uten tårer, uten en medlevende sjel og uten Ånd fra himmelen - regner jeg med at ikke en sjel blir berørt. En dag står vel roboten og leder an i: "Jeg tror på Den hellige Ånd, -» - og taler om at den "ble minnet om et Ord, -". Man har tydeligvis store tanker om hva mennesket skaper - men stadig synkende vurdering av Skaperens verk.

Men det er nettopp slik utviklingen går: - Kjærligheten (Gud er kjærlighet) blir kold hos de fleste - mens kunnskapen blir stor. Og uendelig stor blir kunnskapen selvsagt når hodet kan koble seg til databaser i "skyen" uten Gud som en i Davos nylig uttrykte seg om sine fremtidsvyer. Det blir et iskaldt samfunn - og ingen kommunikasjon av det arme hjerte og det himmelske ressurssenter hvor Sønnen taler vår sak for tronen hos den største kjærlighet - Han som elsket oss derfor at Han ofret Sin enbårne og fullkomne rettferdige Sønn for at vi skulle bli frelst, komme hjem til Han. Frelst unna vår arme jord hvor robotene og en global, iskald diktatorisk kunnskapsverden stiger fram og knuser vår høyst ufullkomne menneskelighet.