Takk til NIBIO!

Av sivil agr. Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 13.02.23

 

Nibio er vår nasjonale kompetanseorganisasjon for landbruk/mat/klima/miljø, med hovedsete på Ås. I 2022 trakk 2 erfarne forskere, divisjonsdirektør Audun Korsæth og Spesialrådgiver-Forskningsstab Arne Bardalen seg, fra et Nordisk-Europeisk arbeid med å lage nye kostholds anbefalinger. I de nye anbefalingene ville en rødt kjøtt til livs og dermed ville norsk matproduksjon raderes ut og med den vår mat beredskap. Og at de trakk seg var nok godkjent til topps i Nibio, for anbefalingene ble ansett å være ufaglige (og politiske). Her bør Nibio være stolte av sin faglige integritet. Det virker som de tenker mere «Produce and Protect» og Bygge Landet med bærekraft. Og legg merke til at Slagordet «Det Grønne Skiftet» er uten definisjon på snl.no – det sier det meste.
Så leser vi at de 2 vitenskapelige artiklene Korsæth og Bardalen ikke ville være med på ble styrt fra Chatham House (Kilde:
Nettavisen). Chatham House har donorer som bl.a. George Soros sin org. Open Society Foundations - kulturmarxisten fra USA, født i Ungarn, som ofte er med globalt når ting skal ødelegges. For de som ikke så 60 minutes intervjuet for noen år siden med G. Soros bør i hvert fall høre at han som ca 14 åring var med i Ungarn og solgte (for egen vinning) gods tatt av Nazi Tyskland fra ungarske jøder. Som Soros uttalte – solgte ikke jeg det ville andre gjøre det. Bill og Melinda gates Fundation står også på donorlisten, de som pusher insekter inn i maten vår og også en vaksine som gir svært mye bivirkninger og død – ifølge Pfizers EGNE test papirer! Papirer som Pfizer ville stenge ned i 70 år, men en dommer i Texas sa nei og fra mai 2022 er tusenvis av dokumenter frigitt – der er det død og fordervelse presentert – de visste dette. Dette er finansiører til Chatham House! De kaller seg filantroper, menneskevenner, men handler motsatt.

I Norge driver 23 000 bønder med melk- og kjøttproduksjon og 11 000 med planteproduksjon. Bondelaga gikk rett i kjelleren når Klimakur 2030 kom og Norges Bondelag (NBS avventet) tente etter hvert motild med Landbrukets Klimaplan. Solbergregjeringen truet hele bærekraften i norsk landbruk ved å ville desimere ned husdyrbestanden dramatisk i graslandet Norge, gras utgjør ca 60 % av norsk dyrket jord. Skal vi sulte i hjel – vi som kun har 38 % egen matproduksjon… noen må ha tenkt tanken. Mennesker kan ikke spise gress, selv om enkelte gjøre det i Nord Korea i noe grad.
Skal vi tyne bonden og så gi han ansvaret for at vi etter hvert sulter, nei. Norge har store matreserver i husdyra (ca 900 000 stk storfè og 900 000 stk vinterfôra sau + lam), pelagisk fisk (gir ca 5 x kg kjøtt vs storfè) og vårt vilt (ca 800 000 stk hjortevilt og reinsdyr).
Fotosyntesen er helt avhengig av også CO2 . Og utslipp (inkl metan) fra husdyra går i et balansert karbon-kretsløp – se kort video her Fotosyntesen. Det er ikke våre husdyr som skaper litt mere CO2 i atmosfæren, men fossile energi kilder, som bidrar litt – til de 0,04 % CO2 vi har i atmosfæren, var vi bekymret for det plantet vi skog. (se nedenfor)
Vi må ha kunnskapsrike bønder som kan god agronomi, som kan ha ei nødvendig og verdig lønn og kan leve på våre norske naturressurser.

Det Nibio her traff på var «null-karbon samfunns ideologene». De samme vi finner i World Economic Forum (WEF), der de aktivt jobber for transhumanismen og den tekniske revolusjon 4.0. Espen Barth Eide var direktør der og i dag er det Børge Brende som jobber under Klaus Schwab. Det går frysninger ned gjennom ryggen når en hører både Schwab og hans medarbeider Yuval Noah Harari når de antyder et sterkt behov for en kraftig depopulasjon. I Norge nevnte darwinisten Dag Hessen ved UiO klodens 8 milliarder mennesker som elefanten i rommet, i et «klimamøte» nå i januar. Depopulasjon pga klimautfordringer – hvor raskt – det haster – hvem skal bort? Klima argumentet kommer fra WEF, UiO og fra snart alle og er brekkstangen for en verdens revolusjon. Chatham House jobber i samme retning, som skal være ett av verdens ledende bærekraftsmiljøer. Chatham House er da anerkjent i noen kretser og viktig rådgiver til FNs klimapanel og også myndigheter i en rekke land.  Det Grønne Skiftet, null karbon samfunnet, legger nå øde familier, bedrifter, folk verden over sulter og fryser – litt av ett verdensbilde og menneskesyn disse våre hjelpere besitter. De vil heve seg over Gud, det gikk ikke i byen Babel (Babels tårn) og vil stoppes igjen. Energiwende (null karbon samfunnet) var prestedattera Angela Merkels drøm fra ca 2010 – i dag et mareritt og som også gav mye av styringen av Europeisk energibehov i hendene til Russland.

Var en fagmann interessert i bærekraft og naturforvaltning ville en forstå bredden i at vi har
ørkener og lav biomasse på jorden – og ville da bidratt til god økologi med fokus på re-skoging som har avgjørende viktig økologisk betydning som bidrar med: Redusert erosjon, senket temperatur på landjorden, mere overflate- og grunnvann, bedre fordeling av nedbøren, virke og brensel, stabiliserer vindsystemer, mindre orkaner m.m.
Hvorfor er ikke dette allmennkunnskap – hva er det vi lærer og hvorfor? Dette har lite fokus, men klimareligionen som i nyere tid, nok tok fart med Brundtland rapporten i 1987, la grunnen for en globalisering for å redde verden. Brundtland selv er globalist og har liten Nasjonalfølelse og er nokså lik Erna Solberg og J G Støre – når du hører dem snakke.

Løsningen: «Produce and Protect» og Bygge Landet med bærekraft overlat det til dem som har demonstrert sin kunnskap gjennom generasjoner og er glad i Norge og sin neste ute i verden