Kroker i kjevene på Gog?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.10.23

 

Hamas satte det hele i gang med en regelrett KRIGSFORBRYTELSE. Å gå til krig er ingen krigsforbrytelse, men å slakte ned hundrevis av forsvarsløse sivile, er det. Men nå ser det ut til at de har startet noe med enorm rekkevidde, kanskje i størrelsesorden av Jeremia 33,3: "- 3 Rop til mig, og jeg vil svare dig, og jeg vil forkynne dig store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner." Og dette skal Guds folk "skjønne når det skjer", for ordet sier i Amos 3,7: "For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene." Og det Guds Ord som mange holder øye med, finner vi i: Esekiel 38 v. 3: "Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over dig, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal!  4 Og jeg vil vende dig om og legge kroker i dine kjever og føre dig ut med hele din hær, - M.a.o. skal denne stormakt med medsammensvorne være på vei mot Nord - men "vendes om" og styres ned mot Israel - for deretter å møte et mektig jordskjelv og omkomme i de Veifarendes dal i Syria.


Konkret, er det dette som er under utvikling?
I lange tider har en holdt øye med natur-ressursene i Barentshavet og østover: Enorme fiskeressurser (proteiner), mineraler på havbunnen, ca. 25 % av verdens oljereserver og en mye sikrere transportlinje fra Asia via Sibir til Kola, Kirkenes og Vesten. Den Trans-Sibirske jernbanelinje er vesentlig forbedret og har kuttet kjøretiden med ca 40 %. Videre skal den være koblet til det finske jernbanenett - som er mindre aktuelt nå. Militært er det verdens største marinebase på Kola, og transport-linjen mot Asia er bygd ut med flere forsyningsbaser og store kraftige isbrytere. Og nå slutter Kina seg til med stor interesse og i det siste også India. De er redd at Suez kan stenges.
Russland har alltid - når de føler seg truet - latt Syd-Russland ta støyten for utmatting av fienden og sikret seg Nordover. Under 2.v.k. ble de forsynt via Kola og ble avsluttet ved Stalingrad og russisk vinter.

M.a.o, nå er samme opplegget på gang - dog større dimensjoner - med sikring i Nord og en betydelig trussel mot Nord og kanskje en avtale med Kina om angrep samtidig i Nord og Kina mot Taiwan. Det er et stort og uhyggelig spill som foregår, men et større "spill" styres av allmakten ingen av stormaktene har oversikt over og kontroll med. Dog har vi sitert Skriften på at Guds folk skal "skjønne det når det skjer" til styrking av troen.


Krigen i Ukraina har et stygt forspill fra 2014
m.m. som lite drøftes, men endte i Russlands angrep og en langvarig og ødeleggende krig for dem og fattige, sultne u-land som var tungt avhengige av kornproduksjonen i det enorme svartjordsbeltet i Russland og Ukraina. 

Statsminister Bennett hadde en ferdigforhandlet fredsavtale i april i 2022. Så kom statsminister Johnson flaksende fra England med bakking fra USA og ba Zelensky ikke skrive under for Vesten skulle støtte opp med alt de trengte av våpen, ammunisjon etc. Så fortsatte krigen i Ukraina - og Vestens leveranser svekkes! Stygge greier. Så stygt at da Netanyahu ble spurt om tunge våpen til Ukraina sa han nei, fordi de ikke sa ja til freden de kunne fått.


Vel, Russland trekkes mot Syd et stykke - så smeller det for fullt i Gaza, til lands,
vanns og i lufta med droner - antagelig med  kraftig støtte av Iran, noen antyder også våpen fra Ukraina og en viss støtte fra Russland p.g.a. bruken av droner. (I Nyheter) Om Ukraina støtter med våpen til Gaza kommer deres mas om våpen til Vesten i et merkelig lys. (sokelys.com) Det vil vise seg. Men det er verdt å merke seg at man i krig kan få de merkeligste konstellasjoner - bare man i dette tilfellet kan ta knekken på Israel. I 2. v.k. allierte Vesten seg med Stalin for å knekke Hitler!

Nå blir de interessant å se hvordan disse kreftene som jobber hardt for å sikre seg i Nord - "vendes om" og finner sammen fra Libya, Tigre (gamle Etiopia), Iran, Gog som nok er Russland i sitt samarbeid med Tyrkia, Gomer (tyskerne) og Togarmafolket i det ytterste Norden.  De var jo sønn av Gomer! Mangt samler seg bare man kan ta knekken på Israel og Guds samling og videre plan med dette folket og verden!

Div. media tyder på at Russland trekkes videre mot syd og Israel. De er tungt inne i Syria og samarbeider tett med Iran - og det som nå eksploderte i Gaza - kan få enorme konsekvenser hvor stormaktene engasjerer seg - og det kan nok ikke russerne se på. Da er de på vei mot "de Veifarendes dal."

 

Herren spør: v.19: "Er det dig jeg har talt om i fordums dager ved mine tjenere, Israels profeter, de som spådde i de dager, år efter år, at jeg vilde la dig komme over dem? 18 Men på den samme dag, den dag Gog kommer over Israels land, sier Herren, Israels Gud, da skal min harme stige op i mitt åsyn. 19 Og i min nidkjærhet, i min brennende vrede sier jeg: Sannelig, på den samme dag skal det komme et stort jordskjelv over Israels land. " - - -v.20 Og havets fisker og himmelens fugler og markens dyr og alt det kryp som rører sig på jorden, og alle de mennesker som bor på jorden, skal skjelve for mitt åsyn, og fjellene skal ramle og bergveggene styrte ned, og hver en mur skal falle til jorden. 21 Og jeg vil kalle på sverdet imot ham på alle mine fjell, sier Herren, Israels Gud; den enes sverd skal vendes mot den andre. 22 Og jeg vil gå i rette med ham med pest og med blod, og et skyllregn og haglstener, ild og svovel vil jeg la regne ned over ham og hans skarer og over de mange folkeslag som er med ham. 23 Og jeg vil åpenbare min storhet og min hellighet og gi mig til kjenne for mange folks øine, og de skal kjenne at jeg er Herren."

Avslutning på denne Guds veldige inngripen fortsetter i Esekiel og forteller om Gog-hærens gravsted i de Veifarendes dal og jødenes langvarige opprydningsarbeid. Altså Esekiel kp. 39.

Ett er i alle fall sikkert at Gog utvikler seg i Nord, men synes nå å vendes om for å bli trukket til sin undergang i de Veifarendes dal. Så får vi holde øye med disse "krokene" etter hvert som de festes i "kjeven" på denne innbilske stormakt med allierte.

Når en helt til slutt får med seg at B. Netanyahu sier: "Dra nå, for vi vil operere kraftfullt over alt" - unngår en ikke å grunne på Sefanias 2, "3 Søk Herren, alle I saktmodige i landet, som holder hans lov! Søk rettferdighet, søk saktmodighet! Kanskje I blir skjult på Herrens vredes dag.  4 For Gasa skal bli forlatt, og Askalon en ørken; Ashdods folk skal jages ut midt på dagen, og Ekron skal rykkes op med rot.  5 Ve dem som bor i bygdene ute ved havet, kreterfolket! Herrens ord kommer over dig, Kana'an, du filistrenes land, jeg vil ødelegge dig så ingen skal bo i dig."
Da undres en videre på om dette er starten på den forflytningen av araberne, som nevnes i 1. Mosebok kp 16, om etterkommerne av Ismael" 
12 Og han skal bli et vill-asen av et menneske; hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham; og han skal bo østenfor alle sine brødre." Da kan det være vi opplever Jeremia 33,3: "- 3 Rop til mig, og jeg vil svare dig, og jeg vil forkynne dig store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner" og et mektig svar på jødenes rop i nød!