Trettebergstuen og Støre opplært av Edvard Bull

 

Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.06.23

 

For 100 år siden skrev nestleder i Arbeiderpartiet, Edvard Bull, følgende:
"Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom - som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion er en privatsak."  
Frankfurteren Marcuse kom litt senere med: "Toleranse for oss, men ikke for dem." Frankfurterskolen hadde sitt arnested i Marx-Engels Instituttet i Moskva rundt 1923. På initiativ fra Lenin (1870-1924) ble det holdt et møte hvor man etablerte en internasjonal marxistisk kulturrevolusjon. Til stede var bl.a. den ungarske marxist Georg Lukacs (1885-1971), som utviklet ideen om “revolution og eros”, hvor han beskrev, hvordan seksuelle instinkter kunne brukes som destruktive politiske instrumenter. Noen som kjenner seg igjen i sex opplæring i barnehagene, pride m.m.? Å BRYTE NED den kristne sjel, over tid, ble hovedmålet! Den blodige revolusjon i 1917 i Russland ville ikke fungere i Vesten, fordi Guds Ord sto så sterkt i disse landene – da valgte de kulturrevolusjonen. DERFOR satt Anette Trettebergstuen i kulturdepartementet (hele det norske kulturlivet) og sitter Tonje Brenna i kunnskapsdepartementet, med barna i barnehagen, grunnskolen og deres pensum og ansvar for privatskoleloven.
Landsfader Einar Gerhardsen vet vi var så sugne på å høre talene til Vladimir Lenin, Russland slakteren - at han brukte 3 uker inkl i kuvogn for å komme seg til Moskva!

Trettebergstuen var så åndelig motivert mot Gud at hun måtte reise til Eidsvollsbygningen 21. april 2022 og heise prideflagget - med full pressedekning inkl foreningen FRI og Skeiv Ungdom - på «1814 Flaggstangen», som bar det korsmerkede flagg. Så begynte hun å praktisere politikk etter prinsippet "Toleranse for oss, men ikke for dem." – og regnet kanskje med at hennes «mektige venner» ville skjerme hennes lovbrudd? Så er det slik at sloss du med Sannheten så taper du på sikt, det skal også Støre og Erna Solberg merke seg.De skal også merke seg at når en bakser i Synden, så går det galt om ikke Jesus får korrigere en gjennom livet. Legg også merke til at trettebergstuen gikk samme dag som Oslo pride startet i «pride måneden» juni. Ikke noe menneske kan legge en slik regi, men Herren kan. Hvordan vil Herren gjøre Støre og Solbergs avgang fra politikken? Vil Norge som Nasjon havne i dyrtid, pest, sult og krig pga sitt fulle Syndemål – slik Bibelen omtalen igjen og igjen som en mulig utgang om man IKKE VIL Omvende seg?
I juni måned 2023 presenterer den norske Regjering seg slik (logo under) og leser du hva jeg her skriver vet du hva og hvor Deres Mål er. Det er et uttalt Gudsopprør – som ut-definerer Agape (Guds kjærleik til menneskene og kristen nestekjærleik) og inn-definerer kun Eros (menneskedyrkingen) og da ender det i kaos og lidelse for alle mennesker.
Et bilde som inneholder tekst, Font, Grafikk, grafisk design

Automatisk generert beskrivelse


Norge har hatt og har mange politikere som aktivt jobber MOT vår norske kulturarv, den vi fikk i 1814 Grunnloven. 21. mai 2012 vedtok Stortinget det endelige bruddet, Grunnlovsstridig, med vår norske Kulturarv – Grunnlovens § 2 ble endret til et brudd med sine livgivende røtter ned i Loven fra Sinai og Golgata verket. Det var den verdslige lovmessige garantisten for vår religionsfrihet og når den falt faller alle de andre menneskerettene i tur og orden – det er bare tid om å gjøre.

Det siste Trettebergstuen jobbet med var et konverteringsterapi forbud, dvs hun vil forby bl.a. kristne å preke Guds Ord om de 2 kjønn og om samlivet mellom 1 mann og 1 kvinne som Sannheten – slik Livet er innrettet ut i fra Skapelsen. Religionsfriheten vi hadde i den gml § 2 i Grunnloven, som ble borte i 2012 – fjernes mere og mere og planen er å straffe og fengsle mennesker som er anderledestroende og verner om Menneskeverdet, Skaperverket og tar Syndefallet på alvor og derfor må forkynne om Veien til Livet og bort fra nyhedenskapet til beste for oss mennesker. Det er blant annet en rekke sykdommer, inkl mentale problemer, som kan ramme mennesker som ikke lever etter Guds Ord også om det seksuelle samlivet.

Hvor nærme er vi et Nord-Koreansk/Russisk samfunn? Kort vil jeg nevne den brilliante boken av Sigurd Opdahl fra 1947, http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm (last ned hele boka i linken nederst). Sitat fra boken: «Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT. Og vi sitter i det totalitære klisteret. Der ønsket ikke Guds Sønn, Jesus at vi havnet – Han vil gjøre alt for at vi ikke havner der – men Han TVINGER INGEN mennesker (det er mot Hans Natur) til å OMVENDE seg til Ham bort fra Synden.