Odelslov, konsesjonslov og jordlov forandres

 

Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.01.23

 

Disse loven er sprunget ut av kristen rettstenking om mennesket og nasjonalstaten som skal ta vare på oss med prinsipper for generasjoner.
Odelsloven er en eldgammel lov som står i Gulatingsloven fra 1350, men er eldre enn den. Den ble innsatt i Gr.l. med den klausul at den ikke måtte oppheves. Den katolske kirke slo kloa i ca 70 % av norsk jordgods(greit med litt fast eiendom) - men mistet alt ved reformasjonen i 1537 og etter hvert gitt tilbake til slektene. (Noe ble igjen på statens hånd) På Eidsvoll skjønte folk seg på mer enn penger. De skjønte at basisverdiene kom fra de produktive arealer og for at matfordelingen skulle bli reel, måtte de fordeles og sikres slektene, noe som også betydde mye for frihets. Det gjorde de med å innføre Odelsloven igjen - som nå kapitalen ser etter med sikte på vertikal integrasjon og makthunger i øynene. De skjønte at Skaperverket skaffet oss de helt fundamentale ressurser mennesket lever i og av som mat, råstoff og miljø, og i disse dager også krafta fra fossefallene som startet med gardsmøllene.

Og med utkikk til feudalsystemet i Europa, hvor de store jordeiere satt i sine borger og rykket ut mot opprør blant de undertrykte bønder som de herjet med nærmest i slavekår. Slik hadde det ikke vært i Norge pga odelsretten der hver mann satt på sin gard slekt etter slekt - helvæpnet eller halvvæpnet alt etter størrelsen på garden. Han var FRI. Dette står det en god del om i "Kampen om menneskeretten" skrevet og inspirert etter opplevelsene av tysk overfall fra 1940-45.

Men disse basal krav i bunnen skjønner man ikke eller ville man ikke skjønne i dag - det har Det norske Storting demonstrert en rekke ganger bl.a. ved endring av Gr.l. § 2, lover omkring sikring av nasjonalstaten og nasjonal suverenitet og folke-styret, lover om tale- og møtefrihet (1842) m.m.fl. Det er en med-vitslaushet (vett og vite) som er skremmende. Se bare på kraftressursene opparbeidet for folks skattepenger og omgjort til A/S i 1991 hvor kapitalmakten (nye eiere) herjer med nasjonens og folkets eiendom.

Og til slutt la oss i denne sammenheng ta en titt innom:

Konsesjonsloven som fikk vi etter 1905 - da vi var blitt tappet i en 400-års natt. Michelsen og co. ga oss en midlertidig Konsesjonslov av 1907 og endelig fikk vi Industrikonsesjonsloven av 1917. Bare les kp. 3 i loven der bl.a. Norge ble sikret for nordmenn - for de andre hadde jo sine land som de burde forvalte rett og ikke utsuge andre - som vi vender tilbake til i dag.
Nå river de begge deler så fort de får det til - til stor skade for Norge som de tydeligvis bryr seg lite om - bare man mot folkets vilje kan komme inn i EU og etter hvert bli globalisert. Men slik tenker ikke Gud og grunnlovsfedrene om nasjonalstaten, les Ap.gj. 17, - for de tenkte kristelig og naturrettslig. Jordloven o.a. lover har jeg som tidligere Jordbrukssjef også forvaltet i mange år. De er også i oppløsning - men den får vi evt. komme tilbake til.

Trist og skremmende er det å oppleve så mange folkevalgte som ikke skjønner helt fundamentale prinsipper som er uforanderlige  - men lar seg gripe av tiden med ideologier og grådighet som er velkjente tanker og fenomen.