C-19, Wuhan og vaksineskader

Av sivil agronom Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.03.23

I videoen linket her – svarer Dr. Robert Ray Redfield, i en Kongress høring i USA 8.3.2023. Han satt inntil nylig som toppsjef i CDC med et budsjett på ca 85 milliarder og med 15 000 ansatte. Han satt også som medlem i Det Hvite Hus sin Coronavirus Task Force under Donald Trump. Reinfelds innledning i Kongressen leser du her og i spørrerunden i etterkant (hør video linken helt i starten) forteller han om hva som skjedde i Kina, Wuhan laboratoriet i september 2019!

Redfield nevner 3 ting, fritt gjengitt:
- Laboratoriet ødela gen sekvensene, forskere gjør ikke slikt.
- Laboratoriet i Wuhan skiftet fra sivil kontroll til militær kontroll. Høyst uvanlig.
- De lar et firma omgjøre (renovere) ventilasjonssystemet (litt vanskelig å høre tydelig!) i laboratoriet.
 
Dette viser at det skjedde svært viktige hendelser i dette laboratoriet og nå er mye av dette nedklassifisert og kan leses. Mye tyder også på at de drev med militær forsking i Wuhan,
for å øke kunnskapen om biologiske krigføringsmidler. USA var også tungt involvert med kunnskap (bl.a. gain of function metodikk) og penger, via bl.a. Dr Fauci. Dr Fauci satt frem til ca oktober 2021 også i samme globale pandemiråd under WHO med globalisten Dr Gro Harlem Brundtland, Brundtland var lederen av gruppa.

Dette Redfield her sier stemmer svært godt med tidligere dokumenter, inkl fra CCP (Kinas kommunistiske parti).
Norges Kommentar Avis dekket denne saken slik, 13.10.21: Lekkede dokumenter fra Kinas kommunistiske parti om Covid-19. (kommentar-avisa.no)

Allerede i januar 2020 kom det gode kilder om dette på 
WarRoomPandemic. De baserte sin informasjon mye på Dr Yan (virolog og kineser), som arbeidet i WHOs referanselab i HongKong. Yan ble i desember 2019 satt på saken med å undersøke hva som foregikk i Wuhan. Hun fikk beskjed av sin sjef om ikke å krysse over den røde linje hos kinesiske myndigheter! Etter 14 dager konkluderte hun. Det var en hendelse ved Wuhan laboratoriet. Noe senere måtte hun flykte og reiste, kort fortalt, til USA der hun heller ikke var trygg - hvilket krevde visse sikkerhetstiltak fra hennes venner.

I Wuhan ligger et av de mest avanserte laboratoriene i Kina, ett såkalt P4 klassifisert laboratorie som skal kunne håndtere farlige bakterier og virus. OM det var en lekkasje eller en aktiv spredning fra laboratoriet er vel per dags dato ikke 100 % klarlagt, men det vi vet og som er en aktiv handling fra Kinas side er følgende. De sa ikke fra til utenverdenen om viruset, de prøvde aktivt å slette spor. De stengte ned deler av Wuhan, men lot internasjonal flytrafikk fortsette – hvilket spredde viruset globalt. Og som du vil kunne lese i ene linken over sa Kina heller ikke fra da
de i oktober 2019 arrangerte
internasjonal militære leker i Wuhan med rundt 109 nasjoner og ca 9 300 deltakere. Deltagerne reiste så hjem 27. oktober og de ble meldt om flere syke deltagere, bl.a. i Canada.

Dette over her var kjent for dem som ville la seg informere allerede i januar 2020 – men nasjon etter nasjon villedet sine innbyggere. WHO styrte mye av dette globalt – ledet av den erklærte marxisten fra Etiopia, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. I tillegg ble det hastegodkjent en vaksine, som flere sterkt advarte mot og som viser seg å gi alvorlige bivirkninger og død. Vi har enda ikke full oversikt over vaksine skadene – men det fortsettes og vaksineres! Pfizers EGNE pairer fra testene (de ble tunget av en domstol i Texas å frigi disse i mai 2022 og fikk ikke lukket de ned i 70 år) viser svært høyt antall bivirkninger og svært alvorlige bivirkninger. Risikoen for å skades av vaksinen viser seg å akkumulere for hver sprøyte en tar. 13.03.23 kom Tysklands Helseminister Karl Wilhelm Lauterbach, lege og politiker og medlem av SPD, med en brannfakkel ifølge Dr Byram W. Bridle*. Bridles innlegg finner du her: Bombshell from Germany's Federal Minister of Health. Lauterbach kommer med flere innrømmelser om vaksineskadene, men har også ett visst behov for selvforsvar mht tidligere uttalelser om C-19 vaksinene. (Original kilde tysk. intervju med helseministeren fra 8:07)


*
Dr Robert Malone skriver om Bridle (Oversatt fra engelsk i Google translator):
«Byram Bridle er PhD-virologen/vaksinologen som først oppdaget og deretter avslørte Pfizers "felles tekniske dokument"
fra Japan som varslet mange (inkludert meg selv) om de enorme manglene og røde flaggene som fantes i Bio-N-Tech/Pfizer
SARS- CoV-2 ikke-klinisk datapakke. Byram har også gjennomgått enorm sensur og akademisk trakassering.
Dette ferske essayet fra ham er viktig lesning, etter min mening, og er nok en indikasjon på hvordan tidevannet endrer seg i Europa.»