Nasjon-øding av fedrelandet.

 

Av sivil agronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.02.23

 

I Norge i Dag avslutter politisk red. Anita A. Sæle artikkelen "EU motstanden øker - -" slik:
"Norske naturressurser er nettopp norske. Og vi ser hvor galt det går når selvråderetten blir frarøvet oss.
Det betyr dyrtid, så ille at åtte prosent av folket nå har problemer med å  få mat på bordet. Helt unødvendig i Norge."


Tankegangen til de som til slutt fikk Norge ut av Unionen med Sverige og bygde velstands Norge hadde sin bakgrunn:

Vi hadde bak oss en 400års natt hvor vi ble tappet av utlandet. Så kom Hans Nielsen Hauge og 1814 og etter hvert frigjøring av folket med god lovgivning - fram til 1905 og frihet fra Sverige. Da gikk det kort tid før vi fikk en midlertidig konsesjonslov av 1907 som sikret norske ressurser for folket vårt. Så arbeidet man videre fram til Industrikonsesjonsloven av 1917 som i kp. 3 er krystallklar på å sikre norske ressurser for vårt folk. De andre folkene hadde jo sine land og vi trengte jord, skog, mineraler og fossefall osv. for å ta vare på vårt folk som hadde vært dypt nede i sult og fattigdom.


Men nå har livsområde etter livsområde i landet vårt blitt internasjonalisert - selv om vi ikke har fått kjenne det så kraftig på kroppen enda som nå med kraften i de tusen hjem og nærings-liv. Den godt balanserte "frihet og orden" som ikke minst Grunnloven gir oss - er i full oppløsning. Styringen av naturressursene som produserer mesteparten av mat og råstoffer - samt vannet - glipper og kommer på gale hender i forhold til hva Gr.l. og Industri-konsesjons-loven av 1917 la opp til - konsekvensene opplever vi nå i stigende grad og man undres videre om hvorfor man lar dette skje? Denne velregulerte misjonsbasen Norge med bl.a. N-Europas største misjon - er nok ikke velsett - men dypt misunt i utlandet - og folk i nasjonen synes å være enige i denne kampen mot "evangelisk-virksomhet". Stygt er det også å se at de rike - som har beriket seg utover det akseptable - nå flykter til utlandet - og middelklassen og fattigfolk tappes til for det lille de har. Nå trengs Amos`s røst i folket vårt og et bønnefolk i kne på kamp.