Putin og Europa kriger med energien

 

Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.01.23

 

 

Putin har bestemt seg. Han venter til kulda kommer  - så smadrer har kraftnettet og den ene kraftstasjonen etter den andre i Ukraina og setter sivilbefolkningen igjen i den bitreste nød. Selvsagt går det også ut over kampviljen og kampmulighetene til Ukrainas styrker. Vel beregnet, planlagt og gjennomført - en riktig stygg kampstrategi. Slik slipper han å bruke atomvåpen - men bare true med dem. Foreløpig? Også dette vil svekke Europa.

Men Norge skal bare passe seg for våre installasjoner til havs og på land er nok i stor utstrekning registrert i Moskva.  

Underligere er  kraftopplegget med ACR som Europa driver på med  - nærmest en strømkrig mot egen befolkning. Antakelig begynte det i Tyskland med Merkel og hennes "Energiwende" hvor hun la ned atom- og kullkraftverkene uten å ha skikkelig  oppegående alternativer. Men hun fikk presset gjennom at den ene nasjon etter den andre skulle knyttes opp til internasjonalisering av energiproduksjonen. Selv mente hun bl.a.  å sikre seg med en gassavtale med Putin - på tross av Trump`s advarsler. Så gikk det som det måtte gå.

Og man undres videre på hva som foregår når Nei til EU ikke får med hold  i Lagmannsretten til at Stortinget har gitt fra seg selvråderetten over strømmen uten 3/4 flertall i Stortinget. Det ankes nok videre til H.r. - men de har allerede sagt at det er ok å gi fra seg suverenitet bare biten ikke er for stor??

Så fylles magasinene igjen med velsigne oktober- og novemberregn etter en uhyrlig nedtapping som i EU ikke betyr mindre enn 1% AV EU`s forbruk. Advarslene sto i kø mot nok en gang å sette Norge i fare  - men de er i gang igjen. Staten har ikke dirkete makt sies det - men de eier i allefall 100% av de store reservebassengene som også tappes. Og så er Norge så vennligsinnet at EU får ca.23% av gassen sin fra Norge, men det betyr visst lite. Her ligger andre hensikter bak som ikke bryr seg om folket de er valgt av.

Endelig kommer nyhetene i dag og forteller  - at nå når kulda setter inn - stenger Sverige ned to atomkraftverk for vedlikehold!! Hvorfor gjorde de det ikke i sommer? Nå raser selvsagt prisene opp på børsen igjen. Ikke det minste rart at de rike som følger med  - flykter fra synkende skip.