Så «grønn» at tanken stilner?

 

Av sivil agr. Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.02.23

 

Vi fôres daglig av informasjon som faglig ikke holder mål. Og vi opplever tåkelegging av fakta fra ulike politiske ideologier tåken sendes ifra. Vi opplever mindre og mondre av den gamle norske kulturarven som også var jordnær og tenkte Produce and Protect og Bygge Landet med bærekraft. Tåkeleggingen har sin misjon, men det er ofte ikke Nasjonalstaten og Folket disse tåkefyrster tjener. Nei, Nasjonalstaten, familien og bedrifter – som kan leve og tjene egne selvstendige penger liker de dårlig – for disse kan tenke selv ut ifra fakta og blir fort en opposisjon til Elitens ønsker og Mål.

Og kort mht troverdighet: Noen fulgte med og lot seg ikke vaksinere mot C-19, men tok sine andre forhåndsregler og nå pepres vi av alvorlige bivirkninger globalt. Samme skjedde under Svineinfluensaen i 2009 – vaksineringen ble stoppet etter kort tid og det ble konkludert nasjonal skandale – under C-19 er skandalen enormt mye større, ufødte og fødte dør. Noen fikk seg fastpris på strømmen i 2021, fordi de så hva som kom. Ideologier må en forstå – da kan en lettere skjønne hva som kommer. Og nå er det den globale klimaskremselen som vil føre oss ut i elendigheten, uten at en faktor som re-skoging – tas skikkelig tak i. Barn kommer gråtende hjem fra skolen fordi de fortelles at verden går under om få år.


Mye av dette negative som skjer er farlig både for familier, bedrifter og Nasjonen. Det er øde-leggende. Vi skal nevne noen få eksempler og må være litt stikkordsmessig, men først en Sannhet til læring fra Haggai 1, 5-9:
«Og nå sier Herren, hærskarenes Gud, så: Legg merke til hvorledes det går dere! Dere sår mye, men høster lite i hus; Dere eter, men blir ikke mette; Dere drikker, men blir ikke utørste; Dere kler dere, men ingen blir varm, og den som tjener for lønn, får sin lønn i en hullet pung. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvorledes det går dere! Gå opp i fjellene og hent tømmer og bygg huset! Så vil jeg ha velbehag i det og herliggjøre meg, sier Herren. Dere venter mye, og se, det blir til lite, og når Dere bærer det i hus, så blåser jeg det bort. Hvorfor? sier Herren, hærskarenes Gud. Fordi mitt hus ligger øde, mens Dere har det travelt hver med sitt hus.»


Regjeringen Erna Solberg (hun er globalist og lite Nasjonal, som dagens regjering) lanserte i 2020
Klimakur 2030 der spesielt rødt kjøtt var skyteskiven mht klimagasser. Basis var Parisavtalen med sine påstander om temperaturhevninger. Eksperter på teamet sier at Paris avtalens 2 800 sider ble til ca 40 sider og disse 40 sidene var helt løsrevet fra det faglige innholdet på forskernes 2 800 sider! Det var ingen dommedags signaler i Parisavtalens 2 800 sider (hør gjerne professor Yonatan Dubi, fra Ben-Gurion University of Negev her). Nestoren Steven E. Koonin i USA peker på de store vitenskapelige usikkerheter innen klimaforskningen, man vet ikke så mye sikkert og man drar konklusjoner på et veldig svakt grunnlag, om grunnlag i det hele tatt. I boken «Usikker vitenskap – Hva klimaforskningen sier og ikke sier og hvorfor det er viktig» omtaler Koonin dette og han spør også i ett kapittel «Hvem ødela vitenskapen?» 

Og videre - I Norge driver 23 000 bønder med melk- og kjøttproduksjon og 11 000 med planteproduksjon. Bondelaga gikk rett i kjelleren når Klimakur 2030 kom og Norges Bondelag (NBS avventet) tente etter hvert motild med
Landbrukets Klimaplan. Solbergregjeringen truet hele bærekraften i norsk landbruk ved å ville desimere ned husdyrbestanden dramatisk i graslandet Norge, gras utgjør ca 60 % av norsk dyrket jord. Skal vi sulte i hjel – vi som kun har 38 % egen matproduksjon… noen må ha tenkt tanken. Vi må ha kunnskapsrike bønder som kan god agronomi, som kan ha ei nødvendig og verdig lønn og kan leve på våre norske naturressurser.
Merk deg også at Nibio, vår nasjonale kompetanseorganisasjon for landbruk/mat/klima/miljø, der trakk i 2022 - 2 erfarne forskere (divisjonsdirektør Audun Korsæth og Spesialrådgiver-Forskningsstab Arne Bardalen) seg fra et Nordisk-Europeisk arbeid med å lage nye kostholds anbefalinger. I de nye anbefalingene ville en rødt kjøtt til livs og dermed radere ut norsk matproduksjon og beredskap. Og at de trakk seg var nok godkjent til topps i Nibio, for anbefalingene ble ansett å være ufaglige (og politiske). Her bør Nibio være stolte av sin faglige integritet.
Denne galskapen, de to vitenskapelige artiklene Nibio skulle være med på, ble styrt fra Chatham House (Kilde: Nettavisen). Chatham House har donerer som bl.a. George Soros sin org. Open Society Foundations - kulturmarxisten fra USA, født i Ungarn, som ofte er med globalt når ting skal ødelegges. Bill og Melinda gates Fundation står også på donorlisten, de som pusjer insekter inn i maten vår og også en vaksine som gir svært mye bivirkninger og død!

I dag er det Espen Barth Eide som driver mye denne klimaagendaen fra regjeringen. Vær klar over at Eide tidligere var direktør i World Economic Forum (WEF, i dag er Børge Brende direktør) – som ble etablert og styres av Klaus Schwab. WEF miljøet proklamerte, via The Great Reset, at vi skal ikke eie noe og være lykkelige, nevner en teknisk revolusjon 4.0 og er for
transhumansimen. Mennesket er ikke bra nok, det må kobles til dagens teknologi på alle plan (inkl. integrert) og Schwabs medarbeider Yuval Noah Harari antyder sterkt behovet for en kraftig depopulasjon. I Norge nevnte darwinisten Dag Hessen ved UiO klodens 8 milliarder mennesker som elefanten i rommet, i et «klimamøte» nå i januar. Depopulasjon pga klimautfordringer – hvor raskt – det haster – hvem skal bort? Klima argumentet kommer fra WEF, UiO og fra snart alle og er brekkstangen for en verdens revolusjon. Babels Tårn rinner oss i hu.


Flere av Schwabs medarbeidere verden over nevner at 0,5 milliarder mennesker er bærekraftsnivået… noe om global re-skoging er lite nevnt for å gi kloden økt bærekraft. Ørkener og lav biomasse preger jorden – ville man bidratt til god økologi ville man fokusert på re-skoging som har avgjørende viktig økologisk betydning som bidrar med: Redusert erosjon, senket temperatur på landjorden, mere overflate- og grunnvann, bedre fordeling av nedbøren, virke og brensel, stabiliserer vindsystemer, mindre orkaner m.m. Hvorfor er ikke dette allmennkunnskap – hva er det vi lærer og hvorfor? Dette har lite fokus, men klimareligionen som i nyere tid, nok tok fart med Brundtland rapporten i 1987, la grunnen for en globalisering for å redde verden. Brundtland selv er globalist og har liten Nasjonalfølelse.  


De fleste i Norge nå føler på lommebok og psyke hva «Det Grønne Skiftet» er i praksis. Slagordet «Det Grønne Skiftet» er uten definisjon på snl.no – det sier det meste.

Så husdyrene igjen, Fotosyntesen er helt avhengig av også CO2 og utslipp (inkl metan) fra husdyra går i et balansert kretsløp – se kort video her Fotosyntesen. Det er ikke våre husdyr som skaper litt mere CO2 i atmosfæren, men fossile energi kilder, som bidrar litt – til de 0,04 % CO2 vi har i atmosfæren.


Det er også initiert en klimakalkulator, for å beregne klimaavtrykk og registrere klimakutt - for norske gårdsbruk (inkl. i Landbrukets Klimaplan) for å se hvordan gårdsdrifta er mht utslipp av CO2 ekvivalenter m.fl.. Datagrunnlaget er ikke det mest lesevennlige stoffet. Så vidt en da har lest er det vitenskapelige grunnlag for bl.a. utslipp av kg CO2 ekvivalenter/haa koblet til avling av ulike kornarter, svært dårlig. Datagrunnlaget er for flere kornarter helt nede i R2 verdier lik 0,01. Først ved en R2 verdi ca > 0,7 kan vi, etter hukommelsen, begynne å snakke om en reel mulighet for en sammenheng (samvariasjon). Hva annet er svakt og feil? Det er også flere tabeller der «ns» benyttes dvs «no significant» (ikke signifikant). Datagrunnlaget i verktøyet er merket med fargekoder mht datagrunnlagets kvalitet.
Så opplever vi at enkelte setter opp f.eks.
CO2 ekvivalenter for 1 kg gulrot mot 1 kg kjøtt. Vil det senere bli produksjonsbegrensninger på ku m.fl. når vi nasjonalt samler slike data? Vil marginale strøk kuttes ut pga lavere avling / CO2  ekv.? Vi ser slike scenarier nå både i Skandinavia og verden ellers, som flere steder løsriver seg fra landenes naturgrunnlag. Kanskje greit om jordbruket også fikk tilgang til en del husdyrmøkk? Opprør, sult, krig følger så.
Og de 23 000 norske melke- og kjøtt produsentene skal nå gå rundt å skamme seg – når de faktisk skulle være STOLTE i graslandet Norge?! NRK.no har denne tittelen 30.01.23 «1 av 5 bønder tror gården legges ned innen 15 år: – Fremtiden ser mørk ut» og ute i artikkelen, sitat: «
Bonden har aldri fri og det er mye press på klima, miljø og dyrevelferd, sier redaktør i Bondevennen, Bothild Nordsletten.»
Bryr vi oss? Kan vi tyne bonden og så gi han ansvaret for at vi etter hvert sulter, nei.

Norge har store matreserver i husdyra (ca 900 000 stk storfè og 900 000 stk vinterfôra sau + lam), pelagisk fisk (gir ca 5 x kg kjøtt vs storfè) og vårt vilt (ca 800 000 stk hjortevilt og reinsdyr).

Vitenskap handler mye om å utfordre eksisterende kunnskap, ideer og tanker uten menings-utveksling og kritikk av det bestående, gir en dysfunksjonell vitenskap. Her svikter den politiserte «vitenskapen» bak «det grønne skiftet». Uten «det grønne skiftet» ville vi ikke hatt noe alvorlig energiproblem i Europa nå og våre strømpriser ville vært lave, men vi må også rydde opp i vårt strømsystem (se meget godt og viktig foredrag med
Tamburstuen). Energiunderskudd og følgelig høye energipriser trigger økte kunstgjødselpriser, for så økte matvareprisene, sult og død og det trigger økte bank renter – dårlig økonomi for hjem og bedrifter, konkurser. Enkle sammenhenger som noen må ha tenkt på – men allikevel kjører på også i Norge. I Tyskland sier enkelte åpent nå at Merkel har forrådt dem, med sin klima-energi bombe! Det var Merkels Energiwende (ca 2010), overgangen til lav carbon samfunnet som ødela systemet.

Det er svært bevisste mennesker vi har med å gjøre bl.a. i WEF – der kan de lage kriser, maksimere dem – så presentere «løsninger» som ødelegger for både deg, meg og naturen – men folk er så skremt via medier, naboer og kolleger at de helt mister evnen til å tenke uti fra fakta og tenke høyt. Hvem vil bli skjøvet utenfor «det gode selskap?». Den faglig samtale og ytringsfriheten drepes sakte.

Det er på mange områder nå Folket har blitt Elitens fiende Nr 1. mRNA C-19 vaksinen skaper nå en redusert fertilitetsrate, døde fostre, hjerteinfarkter, og flere og flere prater om en overdødelighet spes. for de med 3-4 doser o.l.. Bivirkninger og død er dokumentert fra mai 2022 da en dommer i Texas nektet Pfizer å låse ned sine papirer fra tester av C-19 vaksinen i 70 år! Det er et folkemord som pågår når du hører resultateten fra Pfizers EGNE papirer her: https://naomiwolf.substack.com/podcast


Nå foreslås global satsing på insekter til matauke – og med den informasjonen fulgte i noen kanaler en vitenskapelig publikasjon som nevner at chitosan, utvunnet fra kitin (insekt skallet), enkelt forklart øker kreftcellers aktivitet. Les selv:
Chitosan promotes cancer progression and stem cell properties in association with Wnt signaling in colon and hepatocellular carcinoma cells | Scientific Reports (nature.com)

Ett alvorlig problem i flere land er at Folket ikke er våkne – mange hopper etter staten og ulike NGOers mange påfunn og FØLGER pengene. Staten har ofte penger og makt – men Folket glemmer at de har flertallet om de bruker det der det er mere Folkestyre. Den lille Eliten hyper/krisemaksimerer klima/«pandemier» etc og derigjennom drives deres globalisme politikk fremover – stikk i strid med hva vi kan lese i Apostelgjerningen 17, 26 om at vi skal ha Nasjonalstater.
I en Nasjonalstat er den velfungerende frie og ansvarlige familien - samfunnets grunncelle og bondekulturen skal sørge for nok og riktig mat til Folket. Naturforvaltning er å se helheten og bruke den gode kunnskapen vi har. Norge har f.eks. siden ca 1920 økt sin skogkapital 2,5 x – det var en fagkunnskaps stat i samarbeid med bøndene som fikk til dette! Jordbruksavtalen (1950) ble i sin tid iverksatt for å gi norske familier etter krigen råd til å kjøpe mat og bøndene en bedre mulighet til å produsere denne maten! Produce and Protect og Bygge Landet med bærekraft var tanken.