Skaperteologi eller opprør og kaos

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.02.23

 

Skaperteologien er overlatt til "åndløse" darwinister og da blir det selvsagt frafall og kaos. Når Skaperen og Troens første artikkel er uaktuell i teologien - og avsatt i vitenskap, debatt og forkynnelse, skal man ikke undres over det perverse Gudsopprøret som nå brer seg på Skaperens og biologiens område. Ikke noe nytt for da Paulus kom til de "lærde" i Athen, måtte han begynne med å få Skapertroen - Gudsforestillingen - på plass. Les Ap.gj. 17. Det behøvde ikke Peter når han forkynte for jødene i Jerusalem.
Den kjente skotske teologen John Macquarrie sier: ”Det som ligger under enhver teologisk diskusjon – er det mest fundamentale spørsmål: om Gud virkelig eksisterer. Uansett i hvilken fasong kristen tro fremstilles, kan den ikke eksistere uten en tro på Gud!” Missourisynoden slo fast for noen år siden at Guds Ord stod fast, og Gud skapte på 6 dager." Dette i flg. 2. Mosebok 20 m.fl. Andre Ord kunne vært nevnt, men nå står Skaperen og Hans Ord fast.


Dr. med., urolog Kjell Tveter skrev nylig i avisen at han i embetes medfør hadde sett flere underliv enn de fleste - og utstyret hos mann og kvinne passet som hånd i hanske. Nettopp - det er en del av den ytre siden av mennesket og skal selvsagt ikke skjæres vekk, men settes inn i den funksjon det er skapt til i ekteskapet. Når det ikke skjer, havner vi en demografisk vinternatt og utslettelse. Går man inn på det cellulære plan, har alle de ca 3 000 milliarder celler XX som hos kvinnen og XY som hos mannen. Disse som med hormoner og kniver driver og forandrer, kjønn - kunne jo prøve seg på den umulige jobben å endre disse styrende gener for kvinne og mann på det cellulære plan. "Lykke" til!

Går man så videre inn i det sjelelige, så finner man hos kvinnen en rekke feminine egenskaper - som ikke er femin-isme (-ismer har alltid sin rot i ego-isme, innerste i sosialisme), men det feminine er de store vidunderlige Gudgitte forskjeller. Wildenvey hadde jo forstått noe når han skriver: "Og det går best der mann er mann og hun er helt en kvinne" gjerne med stor Q. 

 

Hvordan det går når teologer og forkynnere ikke våger seg inn på Troens 1. artikkel på talerstolen - selv om den hel Skrift skal forkynnes - ser vi resultatene av i dag. Bl.a. boken av den amerikanske legen MC. Millen "Ingen av disse sykdommer" forklarer klart taler om Bibel og biologi - hvis man gidder å arbeide litt med biologien - at Skaperen sier at Han skapte alt på 6 dager. Og Gud en allvitende allmakt vet selvsagt også hvordan dette skaperverket fra nasjon til enkeltmenneske skal styres og brukes i alle relasjoner. Grundig studie av naturen etterlater en også "uten unnskyldning". Trenger du mer om det biologiske mareritt?: "The Biological Time Bomb", 1968.

USA`s første president Georg Washington sa: "Det er umulig å styre en nasjon rett uten Gud og Bibelen." En mer eller mindre kjærlighetskold kunnskapsmasse uten kontakt med kjærlighetens opphav - 2. Korinterbrev 13 - går den veien vi har sett over lengre tid - med frafalls teologer o.a. på slep av ideologienes tyranni. Det er bare å lese historie og sammenligne kulturer - barbarier til høytstående omsorgskulturer - og nå motsatt.

Dr. og tidligere justisminister i Finland, Rässänen er trukket for retten i Finland fordi hun har sitert noe fra Romerbrevet 1 om tap av Gudsbilde, frafall og forfall som fører til utukt av forskjellige slag. Hvor viktig saken er, viser det at staten har anket avgjørelsen til høyere rett i håp om å få henne dømt med de enorme konsekvenser det kan ha for forkynnelsen av store deler av Bibelen.

Om Gud gir tid - er det bare sann og hel forkynnelse ut fra den hele Skrift om alle troens tre artikler, som kan få oss ut av dette kaoset av identitetspolitikk hvor heller ikke biologien og naturretten ligger fast. Så må bønnefolket i nød trenge inn på Gud og be om Hans miskunn - om Han  enda en  gang vil redde oss inn i den fremtid vi måtte få - kanskje gjennom den store trengsel som griner over horisonten. Men ikke glem at nå samles jødene til Israel, Davids falne hytte reises og man øyner Skaperen selv tar over vårt vandaliserte Skaperbo - leses konkursbo. En stygg og ond forvaltning av et vidunderlig og ufattelig Skaperverk fra de store skoger, den livgivende jord, og livet i alle relasjoner ned i den minste detalj, og ikke minst kronen på Skaperverket: kvinne og mann.

 

 

Tillegg

 

Den nikenske trosbekjennelse

Vi tror på én Gud, den allmektige Far, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig.

Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved han er alt blitt skapt. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen, og ved Den hellige ånd og av jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, oppstod den tredje dag etter Skriftene og fór opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og hans rike skal være uten ende.

Vi tror på Den hellige ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen, tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. Vi tror på én hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden.

Amen