Norge igjen som den store humanist og fredsskaper?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 31.10.23

 

Nå er de i gang igjen og forløfter seg på fedrearven etter Nobel: Nobelprisen. Svenskene var så vennlige å la oss nordmenn ta hånd om den etter Karlstad forliket hvor broderfolkene skiltes i fred i 1905. På denne og Norges Grunnlov av 1814 på den judeo-kristne arv - bygde man så videre i årtier, men så overtok nye o.a. krefter. Deres mange fiaskoer har prof. Terje Tvedt skrevet grundig om - mer skandaler og ufred - enn fredsskapere. Men så det siste forsøk på megling og fredsskaping i krigen mellom Israel og Hamas etter sistnevntes rå og brutale angrep på jødene. Etter hvert blir det en sak i FN hvor flertallet er totalitært, en vil skape en "krigspause" - og Norge med Bart Eide i spissen - stemmer imot Israel og flere av våre allierte og sammen med en rekke muslimer og totalitære stater - med håp om å komme inn som den store fredsskaper igjen etter den forferdelige Osloavtalen - som utviklet seg til en krigsavtale. Stanghelle i Aft. kommenterte den som en stor "bløff" som førte "ingensteds" hen.  

Men intet sunt politisk instinkt, langt mindre arven fra Gr.l. og Løvland synes å stoppe dem. I det minste kunne de lyttet til en annen radikaler for mange år siden: Arnulf Øverland i «Den rykende tande" om F.N. Den gjaldt oppgjøret om Ungarn i 1956. Alle pratet og "ingen tror". Så kommer det: "Enda kan ingen tie. Alle de vise menn, samvittighetsvaskeriet FN." Han skriver ordresolusjoner, om menneskeretter og: "Vi står likevel sammen, Om hvad? Skrekken og skammen." Slik går det når en bl.a. ikke vil erkjenne hva han skrev et annet sted: "Du sier det kan ikke være sant, så onde kan ikke mennesket være. Det fins da vel skikkelige folk i blandt. Bror, du har ennu meget å lære." Men å lære om Hitlers bestialitet og hans "kollegaer» Hamas og stå opp imot dem - stoppe ondskapen: men nei man skal megle, hente freds-blomster etter mange mislykkede forsøk, og gjøre seg spiselig ved å stemme med ondskapen. Jo da, "vaskeriet" fungerer fremdeles.

Ikke minst rammer det oss i Indre Agder rett i hjertet hvor Jørgen Løvland (stortingspresident, statsminister og kulturminister) en sentral skikkelse både i Karlstad og senere som meget mangeårig leder av Nobelkomiteen. En virkelig fredsskaper på trygg grunn. Han var forøvrig fra nabogarden på Høgetveit og undertegnede har skrevet en bok med mye om J.L.: "Norges frigjøring og Jørgen Løvland."