VannKraft Turbiner kan ødelegges av vindkraften

 

 

Av cand acric Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.10.23

 

En kilde som har vært med å bygge vannkraft i flere tiår skriver til oss, fritt gjengitt.

Et problem under bygging og drift er når vi stopper vannet i trykksjaktene for vedlikehold. Dette kan skje med noen års mellomrom. Det samme problemet skjer også når vannet settes på for første gang inn mot kraftstasjonen. Det oppstår voldsomme støt-trykk. Gjentas det oppstår svært kraftige trykk og sug krefter som river ut fjellblokker og sikringsbetong i tilløpstunnelene inn mot turbinene. Da må en inn å renske så ikke steinblokker og betongrester kommer inn i turbinene og ødelegger kraftstasjonen.
Og videre skriver vedkommende, fritt gjengitt: Når vindkraft nå skal inn i systemet gjentas denne operasjonen flere ganger daglig. I et anlegg på Vestlandet med flere turbiner har denne prosessen skjedd rundt 2 000 ganger bare det siste året, og truer nå sikkerheten til anlegget og stabiliteten i tilløpstunnellene.

Vi får også informert fra kilder at bilder inne fra tunellene viser store skader med steinblokker og løse betongflak fra sprutbetong. Dette blottlegger også svakhetssoner og ustabile partier og øker nedfallet. Hafslund (Norges nest største kraftprodusent ) har nå tatt opp dette som et alvorlig problem. Og en konklusjon blir at vindkrafta kan ødelegge/stanse våre vannkraftverk over lengre perioder.

 

Når det videre gjelder vannkvaliteten er det slik at for å unngå for stor slitasje på turbinene er alt over siltkornstørrelse uønsket inne i kraft stasjonshallene. Slitasjeeffekt avhenger også av kvartsinnhold i løsmassene. For å unngå sand, grus og stein/betong inn i stasjonene bygges sandfang. Disse må tømmes med jamne mellomrom. Det nye er at disse må tømmes stadig oftere. Sandfangene er store basseng som ligger i enden av tilløpstunnellene ved inntak til turbinene. I større kraftverk kan de ha volum på flere tusen m3. Mindre kraftverk har ikke sandfang. Du kan lese mere om hvilke problemer sand m.m. skaper i kraftverk tuneller her: Slik unngår vannkraftverkene sand i maskineriet (forskning.no)

 

Med økende vindkraft inn på nettet vil slik støt-trykk være et økende problem. Dette er stort sett oppstått de seneste 3 åra. 2 000 stopp utgjør i et anlegg ca 1 stopp per dag/turbin. Men et ekstremt eksempel er en av turbinene på et av norske største anlegg med 800 stopp eller i overkant av 2 per døgn.

 

Per i dag har man ikke endelig konkludert på hva årsaken var til at en av de største turbinene i Norge (320 MW), i Tonstad Kraftverk, brått ble ødelagt i starten av 2023. Men alvoret i slike skader er at det tar svært langt tid å reparere slike omfattende skader. Årsaken til at turbinen ble skadet er enda ikke konkludert, men man skrev ifølge Sirdal media at "Det ser ut som om noe har løsnet på rotor som dermed har tatt borti stator." Det har altså løsnet noe av rotoren, som så ha skadet selve den stillestående elektriske delen av turbinen og den fikk rundt 10 mnd i reparasjon.