Kristne institusjoner kuppes

 

Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.07.23

 

Vi hadde et rolig vel oppbygd og velfungerende Norge som tok godt vare på folk og land. Vi hadde også overskudd til å ha Europas største misjonsselskap med mange kristne friskoler også institusjoner. Mange bygde sine med dugnad og stor innsats for barna og de unge. M.a.o. i betydelig grad en god kristen kultur med basis i Gr.l. § 2 og påfølgende lover – som stort sett ble etterlevet og håndhevet. Friskoler, bedehus o.a. institusjoner ble reist – men kanskje uten at en kalkulerte nok med driftsutgifter og hvem som forvaltet og styrte pengestrømmen fra Norges ressurser, til familiene og til kollektene. En tok resten av landet for gitt – hvilket det nok ikke var. Her satt motkrefter inn, kulturrevolusjonen hadde andre planer for nasjonen.

Under en liten samtale med en misjonsleder for noe år side – spurte jeg hvor inntektene kom fra? Kollektene - var det kontante svaret. Kanskje karakteristisk hvor fokus til teologer, lærere o.a. humanoria folk har fokus. Det er noe fjernt og selvsagt det næringslivet sliter opp av bakke hver dag. Greit nok, men det finnes politikere og statsvitere som tenkere ressurser, «vidt og langt” og gjerne følger opp målsettingen til Edv. Bull, ideologen og n. formann i Ap. før krigen – og frankfurterne han hentet «giften» fra. De kommer bl.a. på måter kristenfolket er og var lite obs på. Vi ser på det senere. Samtidig som Frankfurterne etablerte seg i Frankfurt am Main i 1923 snappet Edv. Bull tankene deres og introduserte tankene i Norge om hvordan man skulle knekke den vestlige judeo-kristne sivilisasjon. Frankfurterne utviklet sine Kulturrevolusjonære tanker om hvordan Vestens kristendom – basis for vår kultur og liv skulle avvikles – altså den judeo-kristne sivilisasjon. De blodige revolusjoner fra 1789 og 1917 hadde jo ikke fungert. Nå med kulturev. hvor Kulturdep. og dets kommunale institusjoner var viktige "våpen" - og de møtte liten apologetisk o.a. motstand.

De visste nøyaktig hva de ville for å vinne de fremtidige generasjoner. Det visste statsminister Gerhardsen også like etter krigen i 1948 da han tok Indremisjonens Lærerskole i Oslo. Skolene og lærerne var viktige for å forandre virkelighetsforståelsen hos folket. Men media måtte også inntas og flest mulig andre institusjoner med innflytelse og påvirkning om kunne rive ned og overkjøre den etablerte kulturen i beste marxistiske ånd. Det hadde den italienske kommunisttenker Gramsci lært dem.

Men det skulle ressurser til – de måtte man få kontroll over fra naturresursene til budsjettene. World Watsch Inst. skrev en gang at 58% av fotosyntesen forgår på landjorda og produserer alt av mat minus fisk, alt av råstoffer minus mineraler – dette er basis for verdiskapningen – og den må en få kloa i og styringa på ved å «innta institusjonene», bruke «legalitets prinsippet» (lovgivningen) og innarbeide det «politiske korrekte» i samfunnet. Over tid har man skaffet seg den politiske styringen og makten. Hvordan makten forholder seg til det som er RETTEN – er underordnet – når man skal rive og bygge utopier i beste marxistiske ånd.

Slik manøvrerte man seg inn i forvaltningen av det fri hav, landbruket og matproduksjonen og folkets utbygde kraftressurser i et kaldt og mørkt land som og ville ha litt rimelig kraft til næringslivet vårt. Mange av de andre resursene – makt og forvaltning – kunne vært drøftet – men nå skal vi stoppe ved den fundamentale energi og mat tilgangen som er avgjørende viktig for hjemmene og de kristne institusjoner. Energi og mat henger også mye sammen. Tilgangen strammes inn og prisene skrus opp til knusende høyder.

Da det meste av fossefallene var utbygd for å dekke våre nevnte basalbehov – omgjorde disse folkene det til en vare som de kunne selge og tjene store penger på. Ny Energilov kom i 1991 og omgjorde energiopplegget til A/S. Pengemakta fikk tak. Kabler til utlandet ble bygd og avtaler inngått. Merkel i Tyskland skapte det forferdelige «Energiwende». La ned all stabil kraft og sats på sol og vind – som hun selvsagt ikke hadde styring på. Av alle ting avtalte hun store gassleveranser med Putin – selv etter Krimkrigen og etter kraftige advarsler fra USA. De mente Tyskland ble for nært knyttet til Russland – og fik rette. Noen tyskere uttalte i flg. Nationen at de opplevde seg «forrådt» av det nære forholdet til Kreml. Senere smalt det i Østersjøen – og A.R. Jakobsen hevder at det er USA med hjelp av Norge som står bak. Og Norge forsyner nå Europa med ca. 30 av gassen samt store mengder strøm som likevel utgjør under 1% av energiforbruket i Europa, men skaper bortimot katastrofer i Norge for fattigfolk og næringsliv. Selvsagt gjør det det når det er børsen i Europa som skal avgjøre prisen i Norge som før lå på 20-30 øre pr kWt. En hovedressurs som medvirker i alt og driver derfor prisene, inflasjonen og renten oppover.

Så avvikles nasjonalstaten og dens fundamentale naturressurser bit for bit- stikk i strid med både Gr.l. og Industrikonsesjonslovens av 1917. Lovgivningen etter firehundreårsnatten som koloni – ble basert på judeo-kristen tenking av nasjonalstaten som du bl.a. finner i Paulus tale i Ap.gj. kp. 17 til filosofene i Athen.  Nå er vi under fjernstyre igjen - som vi kvittet oss med i 1905 og sa NEI til to ganger.

Nå rives denne judeo-kristne nasjonale virkelighetsforståelsen under vår sivilisasjon bit for bit – og da ryker det materielle fundament under kristenfolket institusjoner – og den forvokste statens pengekasse trer villig inn og overtar våre dugnads og offerbaserte friskoler, gjeldsbelastede bedehus o.a. institusjoner. Det er jo velvilligheten selv og til våres «alles beste». Nasjonens rettstat er satt i revers og sakte men sikkert griner ufrihet og diktatur oss i møte hvis ikke bønnefolket våkner og ber fram kristenhøvdinger som snur det hele med Ordet.