Skogdekning og grønn satsing

 

Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.01.23

 

Kloden var en gang dekt mer eller mindre av frodige skoger - men menneskeheten har avskoget land etter land, bl.a. det man ser i Nord Afrika. Hogging, beiting og brenning og dårlig forvalting knekte dem. De statene er nå ørkenstater - ikke minst p.g.a. Romerriket og senere muslimenes herjinger. Rundt 800 f.Kr. presset romerne bøndene i Kartago til å produsere lengre og lengre opp i skråningene, og mer av landbruksproduksjonen de ville ha. Resultat: avskoging, avrenning og voldsom erosjon. "Topsoil and Civilization" skriver at nå ligger mesteparten av matjorda fra disse fruktbare områdene i Middelhavet. "På vår vandring over jordens overflate har mennesket etterlatt seg ørkener i sine fotefar", etter minnet.

Og det ser ut som man tross all mulig vitenskap - fremdeles ikke forstår påvirkning og ødeleggelse av naturen rundt om på kloden - hvor man stadig får mer tørke, overoppheting og storflommer. Men saken er rimelig enkel: "Uten skog intet liv". En meteorolog jeg traff i Addis /Etiopia i 1975, viste meg et avisutklipp med skisse av Etiopia med nedbørstall og fortalte meg at det i den voldsomme tørken i ca 1973 ikke var kommet mindre nedbør over Etiopia - men den var så galt fordelt. Skyene kom inn over Syd-Etiopia fra Det Indiske hav - men møtte et avskoget Borana med øket albedo og nedbørsskyene ble presset høyere opp (pga høytrykket skapt av refleksjonen fra bar bakke) og lengre inn før de slapp regnet i regnskogområdene som hadde mye fra før. Da kunne det regne så elvene mot Somalia fosset frem med vannvegger opptil 8 m.!!

 

Hva er det som skjer?

Det har ikke primært med CO2 og div. andre forklaringer å gjøre - men er forankret i dårlig tross sunn vel kjent - forvaltning av landskapet. Litteraturen forteller om mange mektige kulturer som har brutt sammen p.g.a. feilforvaltning. Det er intet nytt - men dårlig erkjent blant dagens miljøvernaktivister. Man vet fra forskjellige deler av verden at skogen har en rekke klima-regulerende og jordbevarende effekter. Noe er allerede nevnt - men videre vet en fra Negev-ørkenen hvor man har plantet små treklynger (limaner) hvor det samles litt nedbør. Under disse ca 20 trærne er det ca 18 °C lavere temperatur enn ute i ørkenen. Utstrålingen fra bakken senkes også kraftig vil en tro. Fra en kraftig tørkeperiode i Afrika hadde man avskjermet ca 1000 da med vegetasjon. Det var like grønt gjennom tørken. (etter minnet, fra boken Nødens økologi. Afrikas krise (1986) av Magnar Norderhaug)

Videre vet man at bryter man skogdekningen fra kysten og innover i landskapet, bryter man også en annen viktig del av vanntransporten hvor bl.a. fordampning fra trærne "hopper" videre innover og fordeler nedbøren. Det hydrologisk kretsløp brytes!

Nok en viktig funksjon av skogdekningen er at med skog tar den mot 3/4 av nedbøren til eget "bruk" og sikrer den videre ned i bakken. Dermed holdes grunnvannet ved like og sørger for mer jevnt vann i elver og bekker til stor nytte for lokalbefolkningen. De får også råstoffer, byggematerialer og ved. Og minst like viktig er at dette hindrer den kraftige erosjonen som oppstår når området er avskoget og 3/4 av vannet fosser nedover landskapet og gjør enorm skade. Jeg har sett erosjonsskader, flere meter høye.
Selvsagt har også skogene med sin fotosyntese enorm innflytelse på CO2 opptak. I Norge skal det dreie seg om 1/2 av det vi regner som utslipp. Hvorfor nevnes det nesten ikke i en opphetet klimadebatt hvor man farter rundt i tusenvis i sine private jetmaskiner? Og dette skoglandskapet gir selvsagt grunnlag for et yrende dyreliv.


Til slutt: Aftenposten 17.12.22 har en bred en spalter hentet fra BBC som viser en rekke steder på kloden som er rammet av overopphetning, enorm tørke og flommer. Så har vi en rekke tornadoer som også har med temperaturforhold å gjøre, men sjelden ser en seriøs drøftelse av hvordan det står til med skoghelsa og vegetasjonsdekkingen i området. Det foreligger også tunge vitenskapelige rapporter som peker på at problemene i betydelig grad kan ordnes med skogplanting.
La meg helt tilslutt nevne sir W. Churchills barske kommentar på bakgrunn av Midtøsten. Der jødene er, er det grønt, og brunt der araberne hersker.

 

 

Relatert stoff
Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur
Paris avtalen og veien videre.
Kunnskap om skog, vann og jordbruk i Israel – spres til nasjonene