Haalandsaken og Barnevernet interessant

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.08.23

 

Haaland som i juli 2023 ble tvangsinnlagt av myndigheter, de som sviktet på samtlige punkter og Kontroll kommisjon skal sjekke etter. Fagfolk og to politi dukket opp i leiligheten hans og han fikk pent følge med - på tross av slurv fra a til å og en anonym bekymringsmelding på mannen. Hvem det er fra har vi fremdeles ikke fått vite. Saken var grunnløs, og han slapp ut etter 9 dager. Hadde man hatt penger og ork - skulle folkene fått en tapssikker rettssak på nakken. Han hadde ikke gjort annet enn med sine matematiske evner funnet ut at covidvaksinen ikke var bra for barn - ja, direkte farlig.

Advokaten hans ble intervjuet på Document - og antydet visse likhetstrekk med barnevernsaker hun hadde hatt en del av. Jeg husker ikke hvilke trekk hun nevnte, men ut fra div. info. en selv har samlet opp ved å følge B.v. saker ganske tett - er det ikke vanskelig å se fellesrekken. En B.v. sak kan fortelles slik:


Uten forvarsel tar lærerinner
- som selv synes å ha en spesiell livsførsel - uten samtale med foreldre - alle barna med seg og plasserer dem på ukjent sted. Barna blir selvsagt vettaskremte - og den ene av dem stormer over gulvet i 2. etg. og kunne ha hoppet ut vinduer og selvsagt slått seg fordervet!  I tilfelle ikke det første barn som smadres av B.v. Ingen av dem visste jo om de fikk se foreldrene igjen. En 5-6 åring klamrer seg gråtende til moren da de skulle skilles igjen etter første besøk. Disse kaller seg altså pedagoger - og Bv. folk som har særlig omsorg og greie på barn og "barnas beste." Sannheten er at de traumatiserer barna for år framover - kanskje livstid. Dette setter seg i "ryggmargen" - noe tiden etterpå viser. De og slapp ut etter 9 dager, men da var skaden skjedd som påførte dem bl.a. angst.

I hjemmet ligger mor og sover da det ringer iltert på døren. To politidamer kommer inn - men moren må mellom tårer etc kle på seg og få i seg noe mat - under stadig mas fra makta om å skynde seg og blir transportert til politihuset for avhør.

Faren er på jobb da to røslige politimenn dukker opp og over "walky talky" sier: vi har kontroll på han - en mann som så vidt jeg vet - ikke har gjort en katt fortred.

Bakgrunn: et konservativt kristent hjem og en far - enig med flere fedre (og mødre) - protesterte mot informasjonen på et foreldremøte om hva barna skulle lære. Så fikk hele familien en "lærepenge" fordi de ikke samtykket i den ideologiske indoktrinering - slik Haaland ikke godtok myndighetenes vaksinering av små barn og uttrykte det med veldokumenterte tall og forskningsrapporter.


Sakene er legio om brudd på lover
som bl.a. sending av ulovlige bekymringsmeldinger etc. Bv. har tapt 15 saker i Strasbourg samt en i "Great chamber", og ellers ligger de på Europatoppen i saker opptatt til doms av domstolen. Juristen Thune - som selv har jobbet ved domstolen i Strasbourg i mange år - repeterer stadig at hjelp og makt må adskilles i B.v. I tillegg må boken til prof. Bente Ohnstad om lov og rett i slike saker kjøres inn i hodet på B.v. studentene som herjer med foreldre og barn. Det trengs, for svært mange stryker når de er oppe til eksamen i juss.  

Justismordene øker på av tjenestemenn - som etter mitt syn "fikser og ordner" med dokumenter som påfører den enkelte lange fengselsopphold. På flere enn meg synes selve rettsstaten å gå i oppløsning. Ikke bare får vi en lovgivning som er uklar og rufset i forhold til riktig rettskilde og grunnleggende rettsprinsipper - og forvaltes på en tvilsom måte.

 

Avslutningsvis informerer jeg om at jeg har drevet lov forvaltning i over 30 år, samt sett den etiopiske stat, på nært hold, gå inn i revolusjon og oppløsning samt menneskerett og eiendomsrett forsvinne. Nå er det valg til kommunestyrer og fylkesting - la oss få valgt inn folk som skjønner og våger å gjøre det som er til familienes og folkets beste. Og husk: "Med lov skal landet bygjast og ikkje med ulov øydast" samt "Lovene skal regjere ikke menneskene." (Grunnlovsfader Falsen)