Gud er på tronen og styrer i evighet

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 13.08.23

Gud kan du aldri rive fra Hans trone, men Gudsbevisstheten i et folk kan du sakte fjerne fra hjerte og tankeliv og gjøre dem om til nyhedninger som inntas av ideologier og nye åndskrefter. Skaperen ser en sporene av i Skaperverket og i profetiene - om en gidder følge med og nekter å la seg forføre av akademisk hjernespinn. Om dette fristes man til å sitere: ”Det er enhver tillatt å gi uttrykk for sine mer eller mindre forvirrede tanker.” Verst er det i den akademiske verden. I Norge og Vesten har vi de kulturrevolusjonære frankfurterne, hvilende på tankene fra den Franske rev., Marx og Freud samt Darwin - alt Gudsfornektere og de fleste satanister - som kuttet relasjonen til Gud - med vår såkalte opplyste - noen vil si formørkede forstand. Angrepene kom fra 1789,1917 og så ublodig med Kulturrevolusjonen fra 1923. Så virrer man rundt om ”hvem jeg er” identitet, hvordan jeg skal forvalte den Gudgitte nasjoner med rike naturressurser og enda verre leve i rett relasjon til ektefelle, barn, samfunn og menighet. Gale tanker er livsfarlige når de får makt og ikke blir møtt av kraftig kristendomsforsvar (apologetikk).


I et tidligere nr. av ”Journal of Creation” skriver de: ”Was Darwin`s end goal to ”murder” God”. (”Var det Darwins mål å ”myrde” Gud?”) Ja, det dokumenteres med sitater fra Darwin selv. ”Han skapte en Alternativ skaperfortelling som ”avsatte Gud”  - selv om Bibelen sier at ”man er uten unnskyldning” når man fornekter Guds og Skaperens eksistens og ”Guds” bilde i det man ser i Skaperverket. (Rom. 1) Her har det vært en farlig svikt også i kr. skoler.  -  To toppfolk fra Romania - den ene dr. juris – den andre dr. theol og begge medlemmer av Europarådet uttalte i forbindelse med B.v. / Naustdalssaken at slikt kunne bare skje med en NY VIRKELIGHETSFORSTÅELSE i Norge. Nettopp – uten Gud og med menneskets falne forstand skjer slike brutale angrep — ikke minst mot familie og barn - endog diebarn.

 

Nei, ta frem Bibelen igjen og les bl.a. 2. Mosebok kp. 20 v.11-17. Les som det står og tro som det står. Det gjorde fedrene som bygde landet, og han som forsvarte oss: ”Den vestlige sivilisasjons redningsmann”, sir W. Churchill, som skrev i sin artikkel om Moses: ”Vi avviser imidlertid med hån alle de lærde og bearbeidede mytene om at Moses bare var en legendarisk skikkelse som prestedømmet og folket hang sine grunnleggende sosiale, moralske og religiøse ordinanser på. Vi tror at det mest vitenskapelige synet, den mest oppdaterte og rasjonalistiske oppfatningen, vil finne sin fulle tilfredsstillelse ved å ta Bibelens historie bokstavelig, og i å identifisere et av de største menneskene med det mest avgjørende spranget fremover som noen gang er synlig i den menneskelige historien. Vi forblir uberørte av historiene til professor Gradgrind og Dr. Dryasdust. Vi kan være sikre på at alle disse tingene skjedde akkurat slik de er beskrevet i henhold til Den Hellige Skrift. Vi kan tro at det skjedde med mennesker som ikke var så veldig forskjellige fra oss selv, og at inntrykkene disse menneskene mottok, ble trofast nedtegnet og har blitt overført gjennom århundrene med langt mer nøyaktighet enn mange av de telegraferte beretningene vi leser om det som skjer i dag. Med ordene fra et glemt verk av Mr Gladstone, hviler vi med sikkerhet på 'Den Hellige Skrifts uinntagelige klippe.”