Konverteringsterapi og skaperteologi

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.11.23

 

Total kjønnsforvirring og Skaperopprør - dit kom vi fordi man ikke møtte opp i kamp for troens første artikkel og nedkjemping av darwinismen - og hans alternative skaperhypotese.

I tillegg lot vi "likhetstenkningen" ese ut i alle sammenhenger - selv om Guds skapte til ulikhet lot vi opprørsskriket fra revolusjonen i Paris i 1789 - et rent tyveri fra Kirken hvor det het: "Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker." I opprøret ble det til "Frihet, likhet og brorskap." Det ble tatt vel imot i Vesten - ikke minst i norsk "Likestillingslov" som prof. E. Danbolt omtalte slik på Geilomøtet i januar 1978: en "totalitær fullmaktslov" og "det nye kjønnsrolle-mønster" som kom. Dette er sluttresultatet til den italienske kommunist-tenker Gramsci med "legalitets prinsippet" og innmarsj i alle institusjoner. Frankfurterne brukte hans, Marx, Darwins og Freuds tenkning for alt det var verdt inntil man kommer trekkende med Straffeloven mot de som opponerer mot resultatet. Vi visste hva Bibelen sa om saken. Våre gamle hyrder advarte oss igjen og igjen, men i toleransens ettergivende navn fortsatte vi å halte til begge sider.


Elendigheten må forstås når den kommer snikende - uten tilpasning for å få fred samt å viske ut kjønnsforskjellene i nær sagt alle sammenhenger - i teori og praksis i menighet og samfunn - før "snarene" strammer seg til og forfølgelsen er like om hjørnet.


Men midt i dette husk: Guds Ord er ikke bundet, men omkostningene kan bli langt verre enn at man tidligere mistet populariteten.  Undrer meg på hva liberale og kvinnelige prester/forkynnere gjør når evt. loven klappes igjennom i desember og de blir konfrontert med konsekvensen av kjønnsforvirringen som de er en del av? Kanskje skoene til dr. Räsänen blir for store når kampen står om Guds Ord i Romerbrevet kp 1?