Religion til kultur, politikk og kulturrevolusjon

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.07.23

 

Man stusser på hvordan radikalere, muslimer o.a. hedenskap kan alliere seg mot og holde sammen mot den gamle rolige velordnede velstandskulturen som vi finner i de Vest-Europeiske land og kulturer. Norden fikk enda navnet: "Det fredelige hjørne av Europa." En slags protestantisk høyborg med stor verdensmisjon. Hvorfor er den nå i oppløsning av disse kreftene som en aldeles ikke trodde kunne forenes - kulturer med klart marxistiske, ateistiske og hedenske religiøse røtter. Prof. dr. theol Carl Fr. Wisløff hadde forklaringen enkel, klar og grei: "Hedenskap henger sammen som vann over hele kloden." Bedre kan det ikke sies. (De ideologiske røttene til Frankf. er Den fr. rev., Marx, Freud og Darwin)

 

A. Breitbart, leder av en stor mediebedrift i USA, formulerte seg slik: "Politikk er avledet av kultur, og kultur er avledet av religion." Dypest sett avgjør religion alt. Opprørene har forstått det Aleksander Solsjenitsyn sa slik: "Vil du ødelegge et folk - må du kutte dets røtter" og selvsagt helt i bunnen er de Bibelske røttene.

 

Ettersom teologien ble liberalisert i Europa og Norden - fant radikalismen ved Frankfurterne åpning for å komme til med sitt massive kulturangrep som bl.a. n. form. i Ap. E. Bull formulerte det i 1923. Bull hadde det fra Frankfurterne som samme år tok med seg Lenins kulturkontor fra Moskva til Frankfurt am Main og etablerte "Inst. of sosial research" og utarbeidet grunnlaget for KULTURREVOLUSJON i Vesten. Alle relasjoner fra relasjon til Gud, til forvaltningen av naturen (livsgrunnlaget vårt), til relasjoner til ektefelle, barn og utover i samfunn og menighet ble utsatt for "kritiske teorier" m.m. (konf. for eks. strøm- og matsituasjonen)

Og så har vi hatt det gående, ikke minst i den akademiske verden - med et kristenfolkets i tilbaketrekking. Men Ap. og SV`s m.fl. har drevet systematisk oppfølging av de nevntes plan, ikke minst i den senere tid med Kulturdep. som bl.a. fikk en foreløpig finale for kulturminister Trettebergstuen og hennes grusomme lover.

Før det drev de på og bygde ut kulturbygg til titallsmillioner over store deler av landet.
I Kristiansand solgt man seg ut av kraftverkaksjene og plasserte pengene i Kilden som åpnet med triste markeringer i angrep på kristendommen. Ved å forandre tenkningen med "kritiske teorier" om alt og alle, innta alle institusjoner og forandre lovene (legalitetsprinsippet)samt innta media - forandres gradvis menneskene til andre mennesker med et forandret indre som selvsagt forandrer livet ellers.   

 

Det er menneskets indre - deres tanke og hjerte som skal forandres med menneskesyn, lovgivning og kultur. Deres identitet og personlig-het. Det gikk ikke med blodige revolusjoner i Paris i 1789, i Russland i 1917 - men nå skjer det med Kulturrevolusjon - og de nærmer seg slutten - må Gud forby. 

Jesus sa det først: Gi meg ditt hjerte - for derfra utgår livet. Det fulgte Gramsci (italiensk kommunisttenker) opp. Han var sentral leder av Frankfurterne, og han skjønte at man fikk ikke med seg arbeiderne i vold og opprør. Han måtte få tak i hjertene og tankene skulle det bli noen KULTURREVOLUSJON av det.

Jo da, saken er klar - om de forsøker å drive under radaren aldri så mye - nå er de i alle fall avslørt, og de må bekjempes med de åndelige midler av bibelsk forkynnelse, bønn og arbeid. Jesus sier: "Jeg har overvunnet verden" - det er flere med oss enn med dem.  Vi har ennå en stor og rik fedrearv og en del av vår vidunderlige kultur igjen. Så til arbeid:  Ora et labora!  Bønn og arbeid.

 

Trenger du mer info. så søk deg inn på:

1. "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover."

2. "Politisk korrekthet og totalitær kulturmarxisme."

3. "Frankfurterne, fedrene og friheten".