Misjonsbasen og sivilisasjonen en sammenheng?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.03.23

 

For mange år siden holdt AKF et seminar på Evjetun. Som møteleder var jeg ved flere anledninger inne på at misjonsbasen Norge var i fare. Jeg mener å huske at seminaret het:
"Kampen for fedrearven" - og da var det er klar sammenheng mellom Norges frigjøring og fremveksten av Misjonsbasen Norge fra 1814 - 1851 og fremover til Kinamisjonens etablering i 1891. Men røttene strekker seg lengre bakover til England og USA`s store oppvåkning på slutten av 1700-tallet og verdens store Bibel- og misjonssentra - som bar og har båret den vestlige sivilisasjon - som nå er under full rivning.

Mange store sivilisasjoner i verden hatet Vestens dominans som vi hører det både fra Kina, India og nå sist fra Russland og Putin i dag. Men farligst er vår indre åndelig svekkelse som onde krefter har arbeidet for minst siden 1789 (den franske revolusjon) og fremover.  Det skal vi prøve å skissere litt nå. Det og ikke forstå angrepene som retter seg mot Vestens åndelige basis av troens første, andre og tredje artikkel - og møte det med åndelig motkraft - kan bare gå så galt som vi nå ser det utvikle seg. Farligst er altså denne Kulturrevolusjon som kommer innenfra. Blir ikke den forstått og stoppet - ryker sivilisasjonsbasis og misjonsbasen i Norge og Vesten. Luther, Westley brødrene m.fl. og H. N. Hauge viser vei. Kampene i regimentene (det verdslige og det åndelige) gikk parallelt. Derfor henviser jeg nå til foredraget: "Frankfurterne, fedrene og tiden." (Foredraget ble holdt på Sødal Bedehus 11.12.2022.