"Forrådt" av tyskerne nok en gang?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.02.23

 

Kraftuttrykket "forrådt" er nyttet av tyskere og står i Nationen 11.1.2023. Vi skal se litt på den saken, og påstanden at "tyskerne" "marsjerer" igjen, riktignok på en annen måte.

Tyskland er en av de mektigste stormakter i Europa med svære naturressurser og en dyktig befolkning, gjenreist etter to v.k.. Det har vi fått kjenne i to v.k. som de har tapt, med uhyggelige tap for oss alle.

For mange år siden snappet jeg opp et eller annet sted en replikk som slo ned i meg. Det gjaldt utsagn fra noen tyske offiserer på vei ut av Norge etter nederlaget i 2. v.k.: Vi kommer igjen med økonomien. Man undres om det er dette som er på gang.

 

I Norge - nærmere bestemt i Sternstriden fra 1980-85 - fikk vi virkelig kjenne pisken av gamle nazikoryfeer som redigerte Stern og man åpnet norsk skolevesen for. Den gamle avgrunns ånd var ikke død i Tyskland. Adenauers regj. hadde også slike "eksperter på bolsjevikene" med. Og i et program på internett nylig ble det fremholdt en interessant analyse av holdningen til skyld i den tyske befolkning. Den var ikke udelt positiv til å innrømme skyld for 2. v.k. Ånd og sentrale folk som Eichmann overlevde i Sør-Amerika og håpet på revansj. Øst-Tyskland drev stadig propagandakrig endog her på Evje nær til IØII med fotoutstillingen: "Der Ostsee must ein Meer des friedens sein."

 

Videre minner det meg om de revolusjonære som tapte de blodige revolusjoner i 1789 og 1917, men kommer igjen nå med en kulturrevolusjon.  Hvorfor dette dukker opp i hodet nå?

Jo, p.g.a. et oppslag i Nationen 11.1. 2023 hvor de skriver i ingressen: "Flere tyskere er skuffet over landets tidligere regjering. Angela Merkel har knyttet landet for tett opp til Kreml. - Vi har blitt forrådt."

Denne fundamentale ressurs - strømmen/energien - som ødelegger det meste om den svikter - og skaper velstand og produksjonsliv når den blir forvaltet rett, er under angrep. Men det som skjer nå,  er så urasjonelt at man virkelig begynner å smake på ordet "forrådt", som altså tyskerne bruker. La oss se litt på det grunnleggende forspillet i Europa, at Norge havnet i denne forferdelige situasjonen, som altså Norge har koblet seg på..

Vi velger denne innfallsvinkel fordi det som har skjedd i Tyskland på få år, er så irrasjonelt og dumt gjort av dette effektive, velutdannede folk og Merkel, at man virkelig undres hva som ligger bak. Før Tyskland hadde noe skikkelig alternativ til kjerne- og kullkraft, setter Merkel i gang demontering av den kraftforsyningen som bar Tyskland: "Energiwende".  Så satser hun på gassforsyning fra Russland for bl.a. el-produksjon i Europas største industristat og millioner av mennesker. Hun ble kraftig advart av flere, bl.a. daværende president Trump. Likevel gjorde hun det, omtrent samtidig åpnet hun grensene for masseinnvandring under: "Wir machen das". Ja, det må man si de klarte - der disse unggutta gikk løs på tyske ungjenter bl.a. i Køln. Jeg så ingen reaksjon fra Merkel i den saken. Skammelig, spør du meg. Nå ligger Tyskland nede for telling - endog med delvis topp ledelse av "Die Grüne" - et parti som Stern hadde en stor artikkel om- og delvis ble brukt i norsk skole. Der ser du hva de er. Du kan lese den under - og den er gjengitt i Sternboka som psykolog Gustav Mjåland skrev om Stern-striden.

 

Nytt i historien med svik på regjeringsplan? Om det har skjedd nå - vet jeg ikke - men når tyskere selv bruker "forrådt" om den krisa som Merkel har ført dem opp i med nærkontakt med Kreml, så virker det jo tankeledende. I Tyskland fikk - som sikkert flere husker - Willy Brandt en spion fra Øst-Tyskland ved sitt kontor. I andre historiske sammenhenger husker man bl.a. Vichyregjeringen hvor to generaler i Regn. forrådte Frankrike til W. Churchills store fortvilelse. Slikt er ikke ukjent i europeisk politikk. Bismark har nok rett når har sier at hvis folk visste hvordan pølser og politikk ble laget, ville man ikke ha noe av det.

Litt om Merkels bakgrunn. Hun kom fra Øst-Tyskland, datter av en prest som fungerte i det regimet, er velutdannet. Merkels handlinger med "Energiwende" og "wir machen das" virker totalt urasjonelt av en slik dame. Hva drev henne, vet jeg ikke - men det er merkelig hvis hun ikke forstod at dette var ødeleggende for Tyskland og flere land - bl.a. Norge hvor tyskerne hadde gamle planer om å få tilgang til norske kraftverk. Omtrent denne planen er gjennomført nå. Samtidig med at hun nedla både kullkraftverk og kjernekraft,  bygde hun ut et svært nett for vind- og solkraft som får ustabil kraft, virker bare når det blåser eller sola skinner. Dette må også våre toppfolk ha visst om før de knyttet oss opp til dette enorme europeiske underskudds prosjekt. President Trump advarte som nevnt tyskerne mot å knytte seg opp til russisk gass. Tyske økonomer lo av han og ristet på hodet.

Presset mot Norge om denne litt under 1% e-l strømmen i deres enorme marked - og på tross av at de får rundt 23% av gassen fra Norge, så forsetter de presset som er i ferd med å ruinere landet vårt. Dette er også totalt urasjonelt og krever annen forståelse enn sikkerhet og krigen i Ukraina o.a.  I tillegg får de oss med på nok et håpløst prosjekt med H (hydrogen)  som vil kreve rundt samme strømmengde som hele den norske vannkraftproduksjon. Et vanvittig sløseri. Ikke rart at Borten-Mo protesterer høylytt mot egen Regj., og Lundteigen melder seg på.

 

Før energialternativer var i orden i Tyskland, bygger Norge to kabler til utlandet med en eksportkapasitet som ca halve Norges el-produksjon. Ved påkobling på Tyskland skvatt prisen kraftig opp, og et nytt hopp da England ble koblet på. Vi var koblet på Acer og et håpløst energimarked/børssystem. Det var flere mnd. før Ukrainakrigen startet. Energiloven kom i 1991, og undertegnede oppdaget hva de drev på med ved et stort møte om energi jeg var innkalt til. Mangt har skjedd under radaren siden 1991/1996, og hendelser etter hendelser dukker opp som tyder på sammenhenger som man foreløpig bare aner. Men vi tar med oss de nyttige ord som Ibsen sa: "I anelsens mangel, har fyren med hornene sitt beste angel." Og Tyskland, store deler av Vesten inklusive Norge, synes å ha bitt på kroken.

Det er ikke bare Putin - men både India og Kina og frankfurterne - som ønsker Vestens judeo-kristne kultur og dominans over og ut - noe spesielt den uhyggelige frafalls- og forfalls-kulturen åpner for. Alle relasjoner som gir menneskelivet bærekraft og mening, synes nå under fullt angrep av onde krefter og kan kun beseires av frimodig sterk forkynnelse inn i tiden, og utholdende forbønn for land og folk. For uansett politikk - så er det Herren som har oversikten og rår.

 

 

De GRØNNE og ødeleggelsen av den kristne sivilisasjon