Norge, humanitær stormakt - i kne?

Hjelpen kommer fra utlandet?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.03.23

 

Norge har rotet seg langt inn i store politiske saker som får katastrofale følger for nasjonen som humanitær stormakt. Vi har forlatt vår Gudgitte basis og overlatt styringen til ugudelige ideologiske krefter som ruinerer vår sivilisasjon. 1. Vi lister i kø om tapt "fredsmegling" i utlandet, 2. Barnevernsaker, hvor Norge topper tapte saker (15 stk) i Strasbourg, 3. Så storfilmen fra India om Bv. sak i Stavanger med verdenspremiere 17.mars. 4. Dernest synes Norge å ha deltatt i sprenging av gassledning i Østersjøen (en livsfarlig sak). Nå kreves det internasjonal gransking i sikkerhetsrådet - for verden er livredd for hva slike aksjoner kan bety for verdensøkonomien m.m. 5. Som ikke det er nok, bryter staten norsk lov og bygger vindmøller på samisk beiteland uten lovlig konsesjon og vekker opprør hos ur-befolkningen også i utlandet. 6. Strømsaken er også en slik destruktiv sak - ødeleggende for Norge - koblet mot utlandet. Med et slik vanstyre - undres en på om det finnes flere saker vel dekket av "the deep state" i Dep. kontorene? Et budskap lyser sterkt og klart ut av disse sakene: "Hovmod står for fall."

 

Det var vel historikeren Terje Tvedt - som introduserte dette med Norge som humanitær stormakt ut fra at vi blandet oss inn som "fredsskaper" uten særlig vellykkede resultater. Man var jo forvaltere av Nobelprisen - som vi forresten har fått til forvaltning fra Sverige - og en stor pengesekk fra oljen som banet vei inn i konfliktområder. Men det ble ikke fred, hverken på Sri Lanka eller Syd-Sudan o.a. steder.

Tanken om hjelp fra utlandet mot de uhyggelige Barnevernkreftene - kom i et leserinnlegg i  Aft. 2016 av en advokat Bryn Tvedt som skrev under overskriften : "Manglende rettssik-kerhet ved akuttvedtak i barnevernet." Han avslutter slik: "Bare en liten del av grove feil kommer offentligheten for øre - og det kan vi takke utenlandske media for." (uth. av meg)

 

Og nå er det på gang som en formidabel tsunami mot de norske, tusen hjem, folkestyre og nasjonalstat - det synes innlysende og skyldes vanstyre - og i dypet av dette dukker nok frankfurterne opp - selv om de stort sett opererer under "radaren", men sammen med sterke krefter i Vesten - ønsker å gjennomføre Edv. Bulls (n.f. i Ap. opprør) - senke den judeo-kristne rettsstat. Israel er derimot og selvsagt nasjon hvor vi fikk dette mektige budskap fra.

De er ikke alene om å ønske svekkelse og helst utslettelse av Vestens dominans på denne grunnen. Både Putin, India og Kina m.fl.  har sine sterke historiske grunner for å svekke, redusere vestlig innflytelse. De er på god vei - og vi hjelper godt til selv.

Men samtidig er det krefter både i landet og kanskje enda mer i utlandet som står opp mot en slik marxistisk- frankfurter utvikling

Det livsfarlig angrepet på de tusen hjem (2-3) - basis for nasjonen - som Bv. representerer - har møtt en god del spredt motstand, og mer massiv motstand av bl.a. adv. Reikerås som utrettelig har brakt mange Bv.saken til utlandet med seier i Strasbourg, selv om staten til nå lite har tatt hensyn til dommene og ryddet opp. Familiekanalen har også bidratt nyttig under kraftig motangrep. Men nå dukker det opp en kraftig opinionsmakt - en storfilm - fra India som et motangrep på en sak i Stavanger. Premiere 17.mars. Dette motsvaret fra utlandet - blir sett av millioner - og skal ikke bli lett å prate seg unna. Vi har også en stor dekning av Naustdalsaken som BBC gjorde. Den ligger på nettet enda.

 

Form. i Stortingets Sosialkomite gjennom mange år - Alvheim - ga ut 10 pkt. om hvordan man skulle verne seg mot Bv.` angrep på barn og hjem: Skaff deg advokat, og neste pkt. er psykolog. Du vil trenge det og mer til, skrev han. Nåværende Familieminister utbrøt en gang om Bv.: "svik satt i system." Det blir interessant å se hva hun får til.

Hele "woke-kulturen" får nå kraftig motbør fra guvernøren i Florida - Jordan Peterson starter opp i London et motangrep på WEF som vil "resette" Vesten fra Dawos - med kraftig assistanse fra Norge. Hold nøye øye med dette og en gryende vekkelsesbevegelse i USA Kentucky om at den må være på sann bibelsk grunn.

Vel - så langt om denne uhyggelige farlige saken Frankfurterne har drevet fram i årtier. Konf. "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover".  Glem ikke at: "Barna hører foreldrene til - ikke staten!"

Så litt kort om resten av sakene - som fletter seg sammen med de andre helt fundamentale saker for nasjonen - om som gjør folk både innenlands og i utenlandsk rasende.

 

2. Bl.a. Norges fredsoperasjoner kan en lese om i prof. Terje Tvedts bok, med en bred redegjørelse om dette.

 

3. Sprengning av gassledninger i Østersjøen - angrep på et annet lands kostbare eiendom. Man skjønner USAs og Vestens redsel for at stormakten i Europa, Tyskland, skulle bli avhengig av gass/energien fra Russland. Trump advarte dem - men Biden gikk videre og signaliserte at de ville gjøre noe med det! Og det ser altså ut som USA har gjort noe med det - samt trukket med seg norsk dykkerkompetanse - kanskje også svenske - inn i operasjonen. Blir det bevist av annonserte undersøkelseskommisjon i Sikkerhetsrådet - ligger Norge tynt an igjen.

 

4. Fosensaken klarlegges nå som en ulovlig bygging av et stort antall vindturbiner på samisk beiteland - uten godkjent konsesjon. Selv om det her ikke dreier seg om de store økonomisk tap for samene - kan ikke en stat gjøre slikt uten at det får alvorlige konsekvenser.  Det kan gjentas på en rekke andre områder om det ikke blir stoppet. H.r. har dømt byggingen ulovlig. De driver el-produksjon uten konsesjon. Utenlandske firmaer synes også innblandet. Så her sitter rettsstaten igjen med begge bena i klisteret.

 

5. Strømsaken har kraftige nasjonale og internasjonale trekk. Det er en forferdelig sak som startet i 1991 da man fikk "Ny energilov" som overkjører mye annen lov og gjorde strømmen om til en vare som det er hvert flaut på Europeisk børs og Ola Nordmann må betale høyeste børsnotering. Det ruinerer både de tusen hjem og næringslivet i landet. Det merkelig er at vi er Europas gassregning med 23% - mens strømmen fra Norge utgjør under 1% av energi i Europa - men liv og død for det lille landet Norge som greide seg godt både for hus og hjem og arbeidsplasser - ja, endog med overskudd de fleste år. Enda er dette en stor sak. Dette har med ideologi og internasjonalisering å gjøre - ikke med el-forsyning. Det er rent tøv som skaper frysende og sultne nordmenn og en rekke konkurser. Men dette skaper en voldsom motstand i Norge - og i utlandet starter man opp kull- og atomkraftverk - så dette må finne sin løsning, ellers blir det nok et opprør.

I bunnen av dette ligger "det grønne skifte" som bygger på feilgrunn. Det kan du lese mer om i artikkelen i Kommentar Avisa.no

 

Konklusjonen er fort den at Norges ledende elite på ideologisk basis har kjørt oss inn i en oppløsning som kan ødelegge nasjonen - men heldigvis synes man tross alt å møte velorganisert ikke-voldelig motstand både ute og hjemme - og da er det tross alt håp.