Statsråd Brenna (Ap) og Rettferdighet for privatskoler?

 

Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.10.23

 

Statsråd Brenna (Ap) hevder i det offentlige rom at i forslaget til statsbudsjett 2024 har hun foreslått justeringer i bevilgninger til noen private grunnskoler (1.-10) ut i fra rettferdighets prinsippet. (Se regjeringen.no om saken.) Utdanningsforbundet (med 2 800 virksomheter) og Abelia (190 000 medlemmer under NHO) er uenig med Brenna!
ifølge VG nett 06.10.23 er saken fremstilt slik fra Brenna: «– Dagens beregningsspraksis for kombinerte skoler har gjort at mange har fått mer i tilskudd enn det som har vært intensjonen. Det må vi rydde opp i, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Private, kombinerte barne- og ungdomsskoler har frem til nå fått høy sats for de første elevene både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Det vil si at de kan ha fått den høyeste satsen for 84 elever i stedet for 42 elever, slik rene barne- og ungdomsskoler får.» Dette har regjeringens forslag til statsbudsjett tenkt å «jevne ut», slik at staten sparer penger og tyner sine mange skattebetalere enda mere.
Noen skoler har da regnet på dette og fasiten er klar nok den, noen millioner ned i statsstøtte, for noen kan det dreie seg om en nedgang på +/- 15 %.
Men snakker statsråden sant? Rettferdighet eller i praksis marxistisk ideologi der barn i prinsippet tilhører staten og skal læres 100 % av statens pensum?

Norske private grunnskoler mottar over statsbudsjettet 85 % av den kronesummen statlige grunnskoler mottar. Rettferdig? I tillegg mottar de rundt 1000 kroner per elev til å drifte bygninger og slikt. Rettferdig?  

Hva blir løsningen om dette skal bli rettferdig? Private grunnskoler tildeles selvfølgelig 100 %, tilsvarende det en statlig grunnskole mottar over statsbudsjettet. Alle foreldre betaler skatt og i tillegg skal foreldre i private grunnskoler bidra med 15 % av det det koster å drifte skolen i kroner og dugnad. De 15 %ene er også midler som allerede er beskattet av stat og kommune! Rettferdig eller er det et overgrep det som skjer? Mitt inntrykk er at statsråd Brenna, med støtte fra statsminister og Senterpartiet, bare fortsetter på den veien slik tidligere nestleder i Ap, Edvard Bull sa det: «Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom – som med andre fordummende sekter.» Bull var Marxist – vi vet hvor Marxismen ender – det ender i både ett totalitært regime og fra tid til annen krig. Man fengsler, torturerer og dreper opposisjonelle når en får full maktovertagelse – da er demokratiet dødt. Da er Rettferdigheten borte. I mange private grunnskoler lærer elevene at de har et genuint menneskeverd, de er verdt mere en hele verden og de er ikke kommet til ut av en tilfeldig tilfeldighet – det er noe å tenke på i dag den 10. oktober på Verdens Dagen for psykisk helse!

 

Det er også andre ytterligere totalitære holdninger i denne regjeringen, der man tenker at menneskerettene er oppfylt om det er fri etableringsrett for en grunnskole, og uten statsstøtte. Det er bare det at svært få har kapital til å starte skoler da (om en ikke får støtte via kroner eller over nok redusert skatt) – og i prinsippet har da staten overtatt foreldrerollen/retten til å velge undervisning for sine egne barn. Man har da brutt menneskerettene grovt, slik de bl.a. gjør det i Russland. Hjemmeskole, er for de få – den muligheten har de samme ideologer også forsøkt å stoppe – senest for få år siden.
Avslutningsvis, legg merke til denne uttalelsen i 2023 fra Utdanningsforbundet (fagorganisasjon med 190 000 medlemmer): «– Velger du en privatskole, så skal du ikke rammes av en dårligere økonomi enn en offentlig skole, da skal den være likeverdig, understreker Utdanningsforbundets nestleder, Terje Skyvulstad.» (Kilde: UF) Dette støttes også av Abelia, landsforeningen i NHO for kunnskaps- og teknologi-virksomheter som organiserer ca 2.800 virksomheter med over 65.000 årsverk! Det er ikke bare private grunnskoler som reagerer, men tunge organisasjoner på lærersida og i NHO.