Jødehat gjennom alle tider

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 25.07.23

 

Et grusomt Ord gjennom alle tider: "Mot mitt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot de Du verner. De sier: kom og la oss utslette dem så de ikke mere er et folk, og Israels navn skal ikke mer kommes i hu." - - - "Vi vil ta oss Guds boliger til eie." Salme 83, 4-5 og 13.

 

Hva er dette for et hat og en ondskap som endte ut i forsøk på industriell utryddelse av et helt folk - og man enda ikke gir seg. Man eier i alle fall ikke skamvett. Forklaringen på ond-skapen kan klart ikke være alle de vikarierende unnskyldninger som politikere og medier daglig forer oss med. Den må ha dypere kilder. Det dreier seg - som gjennom alle tider - om et blankt Gudshat. I Vesten våger man enda ikke si at jødene skal utryddes. Ikke sånn direkte ennå. Man bare samler inn milliarder til de stakkars "flyktninger" - og krever at jødene gir fra seg sitt lille land bit for bit. Men deres meningsfeller lengre øst - sier det rett ut: Jødene skal på havet. Da får de visst "sjelefred".

 

Allerede i skapelsen kom det opp i Guds kjærlige hjerte at Han måtte skape en vei tilbake til Seg. Til det måtte han ha et land og et folk hvor Han kunne la Sin rettferdige, enbårne Sønn, fødes, lide og dø til vår rettferdiggjørelse. Det ble Israel. Riktignok fikk Gud mye møye med Sitt folk for å gjøre Guds gjerning, men Gud ga ikke opp - Han fortsatte og fortsetter inntil våre dager.

 

Men hatet og ønsket om utslettelse har herjet gjennom kulturene - det er nok å minnes Haman i GT - inntil Gårder i Aftenposten som etter min menig hånte Guds folk - inntil Osloavtalen og dagens mange palestina-støttere.

 

Men om man ikke ser og skjønner - er realiteten likevel krystallklar. Gud samler Sitt folk i Sitt land fra hele verden. Et mektig under. Nå feirer de 75 år. Og de snarene som lages, river Han i filler. Samme vei går det med de våpen som blir smidd imot jødene. Knust blir de ifølge. Guds Ord.

Men farligst av alt for oss, er at Gud under Sitt arbeid med å bygge Sitt folk for Sin gjerning - å utbre evangeliet til frelse - er at Gud kommer til å ta et kraftig oppgjør med Sine og Israels fiender. De som hele tiden vil stoppe evangeliets vei til frelse for millionene. Tyskland ble lagt i ruiner - og store byer i Japan - og verden som sådan var stort sett i en tilstand som krevde lange tider å få på bena igjen - inntil vi roter det til igjen. Men underlig nok og mektig løfterikt blomstrer vekkelser nå midt i ondskapen!

Riktignok sier Gud at Han var vred på jødene og straffet dem - men - og det men - bør vi ikke glemme. Han sier at vi gjorde det verre enn Han tenkte, og det vil koste oss dyrt - om vi mener Gud er til eller ikke. Når Den allmektige lar det smelle - har vi problemer vi ikke rår med. Det var kanskje en tanke å tenke på før det smeller. Indikasjoner på dom er allerede synlige.

 

Esaias 2,12: "For det folk og det rike som ikke vil tjene dig, skal gå til grunne, og hedningene skal bli aldeles ødelagt." Noe å tenke på for Norge for tiden. Det hjelper ikke med milliarder,  hva teologene hoster opp av "erstatningsteologi" o.a. når Gud samler folket i Guds land midt foran nesen på hele vitenskapen og velstanden og man fremdeles går mot. Hallesby var i alle fall så ydmyk og realitetsorientert, at han innrømte sin feil da han så Israel ble gjenopprettet som nasjon i1948. Men det er langt mellom slike teologer i dag - for ikke å si politikere. Takk Gud for at det visst finnes ca. 34 organisasjoner som taler Israels sak. Vekkelsene og Israelvennskapet kan bli vår redning. Tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen sa det: - Står vi sammen med jødene - vil vi seire sammen med dem! Gud er i ferd med å gjenoppbygge Davids falne hytte etter Sitt Ord både hos Amos 9,11 og 15 og Ap.gj. 15 og Han har en bestemt hensikt med det som du kan lese selv.