Nok mat i EU? – Nå er det Alvor!

 

 

Av cand agric Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.11.23

Europaparlamentet stemte ned et lovforslag der arbeidet ble ledet av De Grünen om at bruken av plantevernmidler skulle ned 50 % innen 2030. Om forslaget var blitt vedtatt og gjennomført ville det resultater i sult, siden innsatsen for å finne alternativer ikke er nok prioritert. Du kan lese dokumentasjon om faren for en estimert nedgang i EUs matproduksjonen i intervallet 10-30 % her: Mat fra norsk arealer

Det var avisen Nationen som melder om nei vedtaket i dag 23.11.2023: 

EU, Plantevernmiddel | Raser etter at landbruksforslag ble forkasta: – En svart dag (nationen.no)

Jerssica Polfjärd, som representerer svenske Moderaterna, skriver slik: – Glad for at Europaparlamentet i dag forkastet et forslag som hadde truet Europas landbruk og vår matforsyning. 

Frykten for matmangel i Europa øker, og den er reel, derfor må en nå begynne å bruke hodet om en skal klare seg. Energi er en viktig faktor for å holde husa varme og mat-industrien og annen viktig industri i gang. Mat er noe man overhodet ikke klarer seg uten!

I Norge har vi mye politikere som overhodet ikke skjønner hvilke basale produksjonssystemer vi alle er avhengige av. Noen tror til og med at kuas metan rap er til fare for verdens klima, selv om den metanen inngår i et null-regnskap, der den brytes ned og inngår igjen i Fotosyntesen somCO2. Disse personer er til en stor fare for deg og meg og inn burde vi fått folk med beina planta godt i norsk bondekultur fundert på vår kristne kulturarv.
Det var i stor grad de som gjenreiste Norge, på basis av vår, den gang, nye Grunnlov av 1814.

Vi aner allikevel en viss oppvåkning i flere land, der de ser hvor veien fører om de ikke snur og det raskt. Det er familien som er det nasjonale fundament for å bygge en Nasjon. Ut av det kommer det barn, og er de godt oppdratt så blir de gangs mennesker som jobber og gjør rette prioriteringer. Og så må vi ha en solid matproduksjon, gode matlagre og en beredskaps struktur til vanskelige tider av viktige innsatsfaktorer.