Arkiv for 2018 www.Kommentar-Avisa.no

 

 • Jesus ble født til jord for å Frelse Sine barn! (22.12.18) "Myndigheten er satt der for å skape orden og Rettferdighet og slik at Guds Ord kan gi sjelers Frelse! Velsignet Julehøytid!" Les mer.
 • Krybben i Betlehem - en julebetraktning (15.12.18) "La oss stemme i med Hans A. Brorson: "Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles mine tanker som i sin hovedsum, - -". VELSIGNET JULEHØYTID!" Les mer.
 • Guds visdom og velsignelse - avsatt også i landbruket (08.12.18) ""Lat oss ikkje forfedrane gløyma, under alt som me venda og snu. Dei har gitt oss ein arv til å gjøyma - han er større enn mange vil tru", skrev Aasen." Les mer.
 • Jødene - Guds folk - er jo ikke frelst? (02.12.18) Vi går inn i Julehøytiden og skal også da minnes de løfter som er gitt om jødene og landet Israel - der hvor jøden Jesus Selv ble født i Betlehem og døde i Jerusalem for hver enkelts synd.
  "Men nå samles jødene til Guds navns pris alene, den vidunderlige gjenreisning av landet gjennom trengsler og stor motstand - men deres lys skinner klarere og klarere i verden - inntil det kommer med full styrke ved Fredsfyrstens komme og lov utgår fra Jerusalem (Mika 4), og Han skal dømme rettferdig mellom folkene. Det blir noe helt annen enn det globalistene legger opp til."
 • Analyser og Guds redning (26.11.18) "Men avgjørende viktig er at det finnes et BØNNEFOLK som ber om at GUDS VILJE må "skje i himmelen som og på jorden" og forkynnere som tar sin Gud i sinn og stiller seg foran folket som Josafat og i murgapet til en redning for folket med Bibelens sanne og aktuelle Ord inn i tiden både til menigheten og samfunnets ledelse." Les mer. 
 • Likestillingens angrep på Sannheten (20.11.18) "Disse 60 jordnære og praktiske damene fikk de 60 eks. av manus jeg hadde med og forlangte 60 til som jeg ordnet med engang. Og Ager ble sentral"elitens" hodepine fram til d.d. Det er vi svært takknemlig for!! De er verdt et stort jubileum!!" Les mer.
 • Den kulturmarxistiske infiltrasjon av Norge (10.11.18) "Frankfurterskolen ble startet i Frankfurt am Main i 1923, delvis etter mønster av kulturkontoret etablert i Moskva under den russiske revolusjon som startet i 1917. Den bygde på Den franske revolusjon, Karl Marx, Freud, Darwin og ny-marxisme. Ideene ble oppfanget av Edv. Bull, n.f. i Ap samme år og delvis nedfelt i deres program." Les mer.
 • Kristen politikk - basis (02.11.18) "Ronald Fangen var i Tyskland da Göring fortalte de ledende tyske jurister at nå var all tysk positiv rett suspendert og Hitler vilje rådde grunnen alene." Les mer.
 • NATO-øvelse og Rønnebergs begravelse "Skriften på veggen"?  (01.11.18) "Salme 121: "Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelpe komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ingenlunde la din fort vakle, din vokter skal ingenlunde slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter."" Les mer.
 • Radikalismens siste erobring og seier? (27.10.18) "De var jo med på å knekke Gr.l. § 2 m.fl. mot kongens protester. De fjernet sin egen bekjennelsesparagraf - godkjente en ny-likestillingslov som med stor makt kunne herske endog inn i "det første riket", hjemmene, som staten er bygd på, og skal hjelpe, ikke herske over. De har knapt noe å stå i mot med lenger som et kristent parti - men risikerer - etter framlegg fra deres egen formann Hareide - å slukes av radikalismen som noe av det siste offer før det totalitære samfunn sluker folket." Les mer. 
 • Politiavhør av småbarn (23.10.18) "Først og fremst bør saken gjøre slutt på forestillingen om at barn alltid taler sant når de forteller om seksualovergrep. Å ta et slikt utgangspunkt er et opplegg til justismord." Les mer.
 • Ringenes herrer og antikrists ånd?  Vi publiserer en artikkel her fra 2004, men den er aktuell også i dag. Artikkelen fikk en oppfølger etter noen dager med denne: Innertier i ringene.
 • Avhørs-metoder brukt av norsk politi (17.10.18) "Å avhøre personer under sivil strafferett med manglende søvn, mat, drikke etc skal diskvalifisere for slike jobber og en skal ikke fritas for ett personlig ansvar! Det er på tide at skikkelige tjenestemenn nekter å utføre slike ordre som klart bryter med elementære menneske-retter inkl norsk lov." Les mer.
 • Fra kristen velstands- og misjonsnasjon – til humanitær gudløs stormakt og universell multikultur-isme (12.10.18) "En elite kan—som den italienske politiske filosofen Antonio Gramsci påpekte  - ta kontrollen over et samfunns intellektuelle liv ved rent kulturelle midler, ved å sette dagsorden gjennom å avgjøre hvilke tema som er relevante, redefinere og bestemme begreper, og ved å forme honnørord og skjellsord. ” Slik dannet man en ny humanitær politisk enhet med sine maktstrategier."
 • Fagfolk ber kristenledere om hjelp mot Barnevernet (05.10.18) "- Å få kristenfolket på banen er det enste håpet jeg har." Les mer.
 • Sviker-EU håner britene sine frigjørere? (28.09.18) "Så bør en føye til at i de senere århundrer, fra bl.a. 1704 og John Churchill ryddet opp med den katolsk franske hær på vei til å bli enehersker i Europa - ble knust utenfor Wien ved Blendheim - til de ca 5 store kriger tyskerne startet og ble slått ned av de engelsktalende folk. Vi glemmer heller ikke Napoleon på St. Helena i 1815. Og som en liten "rosin i pølsa" minner vi om tyskeren som hoverte mot briten fordi de hadde slått dem i deres nasjonalsport. Spiller ingen rolle - sa briten. Vi slo dere to ganger i deres." Les mer.  
 • Kulturmarxisme – ødelegger barn, familier og nasjonen (24.09.18) "«Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT." Les mer.
 • Mat, fisk, kraft, pengevekslere og våre liv (17.09.18) "Matsikkerheten og produksjonen i vårt magre land er sterkt truet av politikere som har gitt etter for de store kjeder og deres maksimalisering av mer utbytte i milliardklassen, mens bøndene gir opp i økende antall." Les mer.
 • Norges regjering og Barnevern fikk seg en kraftig lærepenge (13.09.18) "Så da synes i grunnen konklusjonen klar. Regjeringen og Bvt. skaper forferdelige tilstander ikke bare i landet, men massedemonstrasjoner i store deler av verden - samt uholdbare forhold til den store "bjørnen" i Norden." Les mer.
 • Tiden før krigen? (05.09.18) "Men det som er mest interessant fordi det er mest fundamentalt og dermed viktigst i forsvaret av land og folk: den åndelige våkenhet og klarsyn og vilje til kamp i begge regimenter." Les mer.
 • Smålig og farlig fra Den norske Regjering (01.09.18) "Matproduksjon skiller seg drastisk fra annen næringsvirksomhet – den må sikres av Den norske Stat - uavhengig om dette er i det private næringslivet, for ALT avhenger av den for alle andre områder i nasjonen. Det er noe som skal prioriteres primært og noe er mere sekundært – produksjon av mat er en primær oppgave og den er sterkt risikoutsatt hvilket Staten selvsagt må dele risikoen pga sitt primær ansvar for den norske befolkningen. Tilgangen på nok rent vann, ett forsvar og levelige forhold for kjernefamilien i nasjonen slik at demografien ikke kræsjer er andre primære oppgaver." Les mer.
 • Planlagt velkomst av muslimer o.a. avguderi? (28.08.18) "Det er et meget sammenfiltret materie - men at det synes å være en villet/ og elitestyrt ødeleggelse av vår kristne sivilisasjon - og det er det lite tvil om." Les mer.
 • Hjelpeløse barn, traumatisert til separasjonsangst av Barnevernet? (24.08.18) ”Et traume er et brudd i internforbindelsen mellom språkhjernen og følelseshjernen. Det er en kraftig opplevelse som setter personen i en situasjon av hjelpeløshet eller er så overveldende at man ikke klarer å etablere den i sammenhengende erindring - så da blir forbindelsen mellom følelsene man har, som er en egen hukommelse noe dypere i hjernen, og det språket man klarer å sette på opplevelsen, brutt. Det bruddet blir en kilde til konstant ”uro” som må døyves.” Les mer.
 • Ap. start og Arendalsuka en sammenheng? (16.08.18) "Kanskje man burde minnes verset stortingspresident J. Løvland siterte ved sin tale på Eidsvoll i 1914 da han siterte Ivar Aasen: "Lat oss ikkje forfedrane gløyma, under alt som me venda og snu. Dei har gitt oss ein arv til å gjøyma, han er større enn mange vil tru.""
 • Barnevernet, BBC og totalitær utvikling (10.08.18) "M.a.o. regner en med at BBC blir meget godt informert i dybde og bredde om hvor massivt angrepet på de tusen hjem er i landet vårt, og hvor farlig dette er for nasjonens fremtid. En kan uten videre regne med at BBC World Service har sine solide kontakter til topp informerte folk både i USA og Storbritannia og at de - like så vel som da den anglo-amerikanske verden hadde fått nok av Frankfurterne og innsatte Trump og valgte brexit - holder et våkent øye med Norge med sine store natur-ressurser og uhyre viktig strategiske beliggenhet." Les mer.
 • Etiopia og skogene (06.08.18) Journalisten åpner med: "Skogen gir mer stabil vanntilgang, avlinger og arbeid - - " Etiopia satser på samarbeid med befolkningen for bedre drift av skogene, og håper på å beskytte landet fra klimaforandringer - - " ikke minst for å redusere fattigdom for en befolkning på over 100 millioner. De har forstått "at vannressursene er under økende belastning og skogene er viktige for å få stabil nedbør." Les mer.
 • Rettssak mot Midt-Agder Barnevern (29.07.18) 8.-9. august 2018 er det berammet en rettssak i Kristiansand Tingrett for å avklare lovligheten av tiltak og aksjoner Midt-Agder Barnevern har gjennomført mot en familie bosatt i Iveland kommune. Du kan lese om denne saken i den linkede brosjyren, som også er delt ut til samtlige husstander i Iveland kommune nå før rettssaken. Les mer.
 • Restaurering og utvikling av biologien i ett land i LYS for Juni 2018 (24.07.18) Norge, Skandinavia - ja - hele Nord Europa og faktisk store globale områder har nå store problemer med ekstrem varme. Hvordan restaurer man ett land, eller store områder for igjen å kunne bosette eller fortsette å bo der for menneskene? I flere artikler i bladet LYS er dette et tema og det pekes på flere løsninger som er dokumentert virker godt. Les mer. 
 • Vi oppfordrer igjen våre lesere til å bli med på Sakarias 10, 1:
  1. "Bed Herren om regn når tiden for vårregnet er inne! Herren sender lynstråler, og regnskyll skal han gi dem, så hver mann får grøde på sin mark.
  2. For husgudene talte usant, og spåmennene skuet løgn; tomme drømmer forkynte de, og den trøst de gav, var intet verd; derfor måtte folket dra avsted som får og li ondt, fordi der ingen hyrde var."
 • Skaperen, Hans land og våre synder (16.07.18) "Carl A. Skovgaard-Petersen sier i Bibelens Krone (1941), kommentar til Johannes Åpenbaring at ”Når vi reiser oss mot Gud reiser Gud skaperverket mot mennesket.”" Les mer.
 • Katastrofen er her – krever katastrofetenkning (11.07.18) "Norge må umiddelbart åpne for å gi solide nasjonale økonomiske garantier for dem som avhender også mulig matkornareal til fòr (om behovet er der!) til de som står i akutt fare for å måtte sende dyr på slakteriet og også da sikre mere vinterforsyning av fòr." Les mer.
 • Noe skurrer i NLMs nære historie (09.07.18) "Jeg sier ikke dette er bevisst fra hver enkelt av karene over, men legg merke til hva tidligere generalsekretærer og nåværende mener om katolisisme, luthersk teologi, feminismen og Skapelsesberetningen – det rokker med hele Bibelen og er med å underminere en kristen rettsstat. Og den katolske ideologi synes å danne en linje fra Grandhagen til Åsland." Les mer.
 • "Human Rights Service" om orkan over Europa (06.07.18) "Kanskje skal lyset flamme her nordfra/ himmelens nordlys i natten gir tro/ at det fra himlen - og kampen kan komme/ lys fra det høye som sjelen gir ro."
 • Statsledelsen forbanner De Ti Guds Bud til mennesket (01.07.18) Statsledelsen i Uganda delte evangeliet om Jesus med folket, polygami måtte avvikles, de promoterte renhet og trofasthet der kondomer ikke var en del av det. Seksuelt avholdenhet før ekteskapet og monogami ble prediket. Det gav en nedgang i HIV fra 30 til 6,4 %! LES MER!
 • Tørken er alvorlig i Nord-Europa inkl Norge (28.06.18) "Hvorfor kan ikke skoleungdom, fra f.eks. 13 år stille opp og gjerde, med en kompensasjon fra staten. Det er ikke bare i utlandet nødhjelpen nå trengs. Sverige, Danmark – ja Nord-Europa tørker. Produksjonen av bl.a. melk rammes nå." Les mer.
 • Rettsstaten og folkestyret, et umistelig gode (25.06.18) "Skribenten skriver at de "totalt overser de familiene som er blitt utsatt for grove overgrep med omsorgsovertagelse uten grunnlag". Bv har grepet inn i "familienes sosiale liv, økonomi, jobbmuligheter, osv - " - - og skapt "sår" som i ettertid kanskje for resten av livet." Les mer.
 • De nasjonale traumer - hvordan bli kvitt dem? (21.06.18) "Så er det mulig å bli helbredet fra ulike traumer (og noen sår vil vi måtte leve med livet ut) – der det står i Guds Ord, i Johannes 8, 32: «og Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.»" Les mer. 
 • Fra Martin Luther til Michael Tetzschner; - Hva ville egentlig Karl Marx? - Les nyeste Gjestekommentar:  «Marx skiller seg fra nesten alle andre samfunnstenkere ved at ideene hans faktisk er testet ut i virkeligheten. I forrige århundre levde halve menneskeheten under regimer der Marx sin tenkning var statsbærende ideologi. Det gikk ikke spesielt bra.»
 • ID- og teistisk evolusjon - Gudstyrt utvikling. (18.06.18) ""Teistisk evolusjonisme er en Trojansk hest i våre kristne forsamlinger, som i forlengningen får dramatiske konsekvenser for så vel menneskesynet, Gudsbildet og Bibelsyn. Det er et kraftig verktøy i sekulariseringens (avkristningens) tjeneste, ved at den forvandler Gud til en overflødig hypotese. Det er nemlig bare etiketten som skiller teistisk evolusjon fra ateistisk - i alle praktiske forhold er de uadskillelige." Les mer. 
 • Skapelse eller evolusjonseventyr? (11.06.18) Ta deg noen minutter og les gjennom disse 21 plansjene
  og oppdag hva troen på darwinismen gir av forfall i moral og menneskeverd i en hel nasjon.
 • Nedkjemping av maskuliniteten i Norden (08.06.18) "Forherligelsen av det kvinnelige og demonisering av det mannlige er sterke tendenser på styrende nivå i vårt samfunn." Les mer. 
 • Kjell Tveter om ”Progressiv skapelse” (05.06.18) Vi minner her om en viktig tidligere artikkel.
  "Ken Ham uttalte en gang til en kvinne som sa: ”Jeg er ikke som du bokstavelig kreasjonist. Jeg begrenser ikke Gud til seks dager med skapelse.” Ken Ham svarer: ”Jeg begrenser ikke Gud til seks dager, men jeg begrenser meg selv slik at jeg lar Gud fortelle meg hva Han gjorde og prøver ikke å fortelle Gud hva jeg tenker Han gjorde. Og jeg må ydmykt foreslå at du stopper med å fortelle Gud hva Han gjorde og i stedet lytter til hva Han forteller deg.”" Les mer!
 • Vi oppfordrer våre lesere til å bli med på Sakarias 10,1:
  1. "Bed Herren om regn når tiden for vårregnet er inne! Herren sender lynstråler, og regnskyll skal han gi dem, så hver mann får grøde på sin mark.
  2. For husgudene talte usant, og spåmennene skuet løgn; tomme drømmer forkynte de, og den trøst de gav, var intet verd; derfor måtte folket dra avsted som får og li ondt, fordi der ingen hyrde var."
 • Bygde-Norge og rovdyrkampen (30.05.18) Sau og lam sendes i disse dager ut på utmarksbeiter over det ganske land, slik det er gjort i generasjoner! Vi minner derfor om dette foredraget, som innledningsvis nevner: "Rovdyrkampen er dypest og bredest en kulturkamp og krever derfor en bred og dyp tilnærming. Det bekreftes for så vidt av to forskere i NINA – Olve Krange og Kjetil Skogen som sier: ”Rovdyrkrangelen - - viser bygdefolks kulturelle motstand mot sentralmakten”." Les mer.
 • Ideologier - hvordan skille dem? (24.05.18) "Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss." Les mer.
 • SKAPER med vellykket seminar på Ålgård (21.05.18)  "...- for mange av de hadde gode bibelhenvisninger og svært illustrerende bilder om hvordan det går med frelses- og korsteologien når skaperteologien blir angrepet og rasert." Les mer.
 • Velsignet 17. mai og Pinse! (17.05.18) "Den himmelfarne Far nå holdt Sitt løfte, og tusener ble frelst i talens store stund. Husk Far og Ånden er i dag den samme, Han svarer oss med Ordet fra Sin sanne munn."
 • Israel som nyopprettet stat er 70 år 14. mai 2018 - Gratulerer! “Ingen diplomatiske anstrengelser har promotert Israel`s rykte så mye som det faktum at Israel kjenner til hvordan man overvinner tørken i ørkenen, utarmet jord, mangel på vann og sult.” Les mer.
 • Uansvarlig av ØstlandsPosten. (12.05.18) "Det er urovekkende historieløst av ØstlandsPosten denne lederen – eller avspeiler den en totalitær ideologi?" Les mer.
 • Spesialpsykolog Salvesen: "Svikt i alle ledd", hvorfor? Barnevernet ideologisk bygd og styrt? (07.05.18) "Barnevernet er også oppsamlingssentral for alt av bekymringsmeldinger fra alle etater o.a. ned til anonyme meldinger kanskje basert på magefølelser og overlatt fri adgang til rekvirering av politi i strid med Gr.l. § 102 og gammel rettspraksis. Det er per i dag 15 820 barn fjernet fra norske hjem og kanskje bare 20 % hadde en brukbar begrunnelse. (advokat Kvilhaug). Dette er altså Norge som tar mål av seg til være en "universell, humanitær stormakt."" Les mer. 
 • 1. Mai - en ideologisk ulykke for folk og land (01.05.18) "I fra dette hjertelivet, i utakt med sin Skaper, gror det opp en sterk vilje til å knuse Kristendommens lære og praktisering i samfunnet." Les mer.
 • Israels statsminister, Netanyahu, dokumenterte Irans atomvåpen program i kveld! (30.04.18) Se hele pressekonferansen her.
 • Presidenten "Moralsk uskikket"? (30.04.18) "Franklin og Billy Graham reiste rundt i USA og ba for valget i 2016 og at Gud satte inn den Han ville. Det ble altså Trump. Franklin ringte visepresident Mike Pence og ba han si til Trump at om de vant, var det ikke han som vant - men Gud som hadde innsatt han." Les mer.  
 • Lederskap (28.04.18) "Det er jo også slik at Onde prinsipper ikke kan støttes opp under med en moral – da må en ty til u-moralen, for moralen som bærer en person, en familie, en nasjon den er God og tuftet på Gode og Evigvarende prinsipper." Les mer.
 • Barnevernet må "knuses" - som de selv knuser familiene (23.04.18) "Men forstår du ikke motstanderes hær og organisering til bunns og dens svake punkter - kan du vanskelig vinne krigen sammen med de tusen hjem - samfunnets fundament - er involvert i. 10 000 barn er nå omplassert av Bvt. Det fjernes ca 5 barn pr uke fra hjemmene sine. I Steigen tok man 9 barn på en strekning på 6 km (og totalt 19 barn - ca 4,5 % av alle barna totalt i kommunen). Vi har Naustdalsaken, Glassjenta, Barnevernflyktninger o.m.a.  Bvt. har et budsjett på 21 milliarder og 5 800 tilsatt og herjer rundt så norske borgere altså må søke asyl i utlandet og bringe sakene inn for internasjonal domstol osv." Les mer.
 • Uten barn og bønder stopper Norge (18.04.18) "...at statsminister Solberg i spissen for dette kvinnestyret bemerket at nå "skriver vi historie". Ja, det kan tenkes det - men kanskje ikke slik hun tenker det." Les mer. 
 • Skipet synker og "rottene" flykter (16.04.18) "Nå blåser vinden i internasjonale rettsinstanser, store media dekker barnevernssaker, sosiale media koker over av negative saker mot barnevernet og da skal skylda raskt legges på folke-styret, det som ideologer og Barnevernet selv manipulerte ut." Les mer.
 • Norsk juss forståelse møter kraftig motstand i Lobben saken! (12.04.18) «En elite kan – som den italienske politiske filosofen Antonio Gramsci påpekte – ta kontroll over et samfunns intellektuelle liv ved rent kulturelle midler,47 ved å sette dagsorden gjennom å avgjøre hvilke temaer som er relevante, redefinere og bestemme begreper, og ved å forme honnørord og skjellsord.» Les mer.
 • Statens organer et arnested for forfølgelse av barn/familier? (09.04.18) "Det er signaler fra større ungdommer oppover i ungdomsskolen at de begynner å bli lei av de voksnes sex-fiksering i skolen!" Les mer.
 • Gro til Støre til EØS og ACER m.m. (03.04.18) "Her synes det å være store langsiktige internasjonaliseringslinjer - i samspill med den arabiske verden og videre mot globalisering. Ikke en ukjent modell for jesuitt-paven heller som prøvde seg på samarbeid med Cuba og Obama." Les mer.
 • "Da fikk de den levende møte -"  (28.03.18) "De fikk den levende møte - og det ble virkelig en salig stund. Og etter det var de ikke til å rikke. Det kostet dem riktignok livet i tur og orden - bortsett fra Johannes på Patmos." Les mer.
 • Veien ut av nød og fattigdom etter H. N. Hauges tanker og praksis (23.03.18) "Det gledelige er at disse tankene er på vei inn i Øst-Afrika. Vi hadde et seminar her på Strålemot (AKF`s sal) hvor disse tankene var sterkt framme. Nå vet vi at det holdes Haugeseminar i slummer i Nairobi og kanskje flere steder. Bl.a. hører vi at en del pastorer i Nairobi gikk og undret seg på hva de skulle leve av. Så kom det ledelsen for øret at de fleste av dem eide et jordstykke utenfor byen - som lå mer eller mindre brakk." Les mer.
 • Hvorfor reagerte Ap på utspillet fra justisminister Listhaug? (15.03.18) "Hvilket forhold har bl.a. Arbeiderpartiet til terror mot mennesker andre steder i verden? I løpet av få minutter har jeg laget noen svært få punkter mht hva Arbeiderpartiet, men også hvordan AUF i nær fortid, har hatt av møtepunkter med terrorister og terrororganisasjoner. Det er trist lesning – men viktig for folk flest og bli minnet om." Les mer.
 • Bondehets fra Bondevennen? (12.03.18) "Be norske bønder produsere slik de kan og til en noe høyere pris (ta også vare på importvernet og styrk det) og snakk bøndene opp og frem og ta vare på dem som sliter, for ingen bønder driver vannskjøtsel av dyr for trivselens skyld, for å tjene penger eller annet." Les mer.
 • "Kvinnekamp er klassekamp, klassekamp er kvinnekamp" - runger i bygatene (08.03.18) "Så er vi der vi er i dag - med et samfunn som smuldrer under bena på oss alle - til jubelskrik av de "intetanende" togforførere - som nok stilner når konsekvensene favner en og ikke ektefellen og barna." Les mer.
 • Rettsstat og institusjoner forvitrer - politi på avveier igjen? (05.03.18) "Hvem gir dem (Barnevern/Fylkesnemnd) ryggdekning for slike retts-løse tilstander." Les mer.
 • Kommunestyrets ansvar for Barnevernet (01.03.18) Fylkesmannen i Hordaland skriver 04.12.2017 om Barnevernstjenesten: «Bystyret kan selv bestemme hvordan det vil sikre seg nødvendig innsyn i den kommunale virksomheten for å utøve tilsynsansvaret sitt. Det kan derfor uavhengig av taushetsplikt også gjennomgå enkeltsaker dersom det finner det formålstjenlig, jamfør forvaltningslovens § 13 b første ledd nummer 4.» Les mer.
 • Menneskets frihet under ansvar – Staten strammer grepet om individet (26.02.18) "Opdahl skriver også om hele fundamentet for menneskerettene: «Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.»" Les mer.
 • "Verden for Kristus" - hva med Norge? (23.02.18) "Da Norge var undertrykt av opptil flere makter gjennom godt fire hundre år - var det lite eller ikke misjon som utgikk fra Norge til verden. Så grep Gud inn i hele Norden -  inklusive Norge. Det undertrykkende embets- og presteskap som regjerte nærmest som et feudalstyre, måtte gi tapt for haugianerne både i kirke/menighet og samfunnsliv." Les mer.
 • Bibelen og heftet «Fra Skapertro til Frelsertro». (20.02.18) "Alt dette hadde han som kommunist hentet fra Kulturkontoret i Moskva som var bygget opp under den russiske revolusjon som startet i 1917.  Det ble kopiert til et lignende kontor i Frankfurt am Main i Tyskland som startet et institutt for sosiale forsøk og dannet Frankfurterskolen i 1923. De mikset arven fra den franske revolusjon (1789), marxisme, evolusjonslæren, freudianismen og ny-marxisme til angrepsvåpen av "politisk korrekthet" på kirke og samfunn - med en hel ugudelig ideologi med sikte på å undergrave den vestlige sivilisasjons fundament." Les mer.
 • Med aksjon mot undergraving og raseringen av den kristne sivilisasjon (19.02.18) "- Hvorfor er ikke krig og lignede det viktigste for å undergrave kristen sivilisasjon? - Nei, for det får ikke snudd hjertet – som Frankfurterne etter hvert forstod – og Jesus sier til oss: «Gi meg ditt hjerte», sier Høgetveit og fortsetter:" Les mer.
 • Paven, global oppvarming og verdensregjering – en repetisjon (13.02.18) "Men, Time Magazine slo opp en forside av paven med en tekst nederst til venstre om det nye Roman Empire. Her er hoveddrivkraften i globaliseringen som foreløpig ble torpedert av Trump og Brexit." Les mer.
 • Barnevern og Statspoliti i Ås kommune (10.02.18) "Ås Barneverntjeneste med politistøtte jager en 12åring – som i kort tid har fått hjemmeundervisning pga alvorlig mobbing på skolen og sågar drapstrusler på skolen."
 • Prof. Oftestad og Kirkens Grunn (08.02.18) "I "Kristen sosialister og reformbevegelsen" i Dagen 01.02.2018 skriver Oftestad følgende: "For Grl § 2 legitimerte nettopp det statlige kirkestyre man ville fjerne,-" Dette er jo feil, men er en svært vanlig feiloppfatning både på den politiske og kirkelig side og langt inn i lekmannsrekkene." Les mer. 
 • Venstre fra et kristent statsbyggende frihetsparti - til en ødelegger (02.02.18) "De jobber tydeligvis for det stikk motsatte av det som skapte Venstre og skapte så mye god frihet og en bærekraftig nasjon i det nittende århundre." Les mer.
 • Frafallet og grønn religionsdannelse (30.01.18) "Forfatter og formann i forfatterforeningen før krigen, Ronald Fangen, holdt et glimrende forerag om Luther og ble rost opp i skyene. Neste år talte han om "Nasjonal-sosialismen som nye religionsdannelse" og fikk de fleste imot seg. Han så spøkelser ved høylys dag osv." Les mer.
 • Litt om prof. Terje Tvedt`s avisartikler og bøker (26.01.18)  "...det er menneskenes indre og virkelighetsforståelse som driver utviklingen i bærekraftig retning..." Les mer.
 • Bonden, grisen og Mattilsynet (20.01.18) "Mot slutten kommer vektige ord ”Om Mattilsynet” og ”Bønder og haldning.” Meget riktig påpeker han at Mattilsynet er bygd opp med en høyst inhabil struktur som lager regler, tolker regler ”og er på toppen siste ankeinstans.”" Les mer.
 • Kulturmarxisme i Vestfold Venstre? (17.01.18) "«Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT." Les mer.
 • Bibelen viser oss også til ikke bibelske kilder (14.01.18) "Så kom C. Darwin med nok et Gudsopprør - riktignok et dyktig fordekt Skaperopprør og Marx skrev begeistret takkebrev til Darwin fordi han hadde lagt det "naturvitenskaplige" fundament for hans sosial-/økonomiske "vitenskap"." Les mer.
 • Kraftløs landbrukspolitikk (05.01.18) "Jeg snakket nylig med en kristen kar som gjøre en formidabel innsats i Syd-Russland hvor landsbyene ligger avfolket og jorda brakk og sulten er daglig kost. Han reiser ofte inn med busser med gode forsyninger som ganske greit passerer grensa. Andre hjelpe org. har store problemer med å komme inn og spurte vedkommende hva han gjorde. Han svarte: Der vil vel le av meg: "Men vi ber til Gud."" Les mer. 
 • Giskesaken er en frukt av 68tter ideologien og likeså #MeToo saken (02.01.18) "Vi 68-ere fikk rett og slett ikke orden på våre liv. Vi ble en svøpe for våre barn. Vi ble neppe de beste formidlere av viktige verdier. Etter hvert ble mange i 68-generasjonen svært velstående. Inntektene ble store. Investeringene spekulative. Vinen dyrere. Utenlandsreisene luksuriøse. Og i personlig moral ble generasjonen mindre gode veivisere. Konflikter og samværsrett, steforeldre i serier og familiekaos har fulgt i kjølvannet. Rekken av serie-monogamister ble lengre og lengre."» Les mer.