Norges Kommentar Avis

Andakter i 2024       (arkiv andakter 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

 

 Tittel

 Skrevet av

Januar

 

 
1    ”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.”  Hebr. 13,8.  Øyvind Andersen
Februar  
1  Fristelsens vesen.   Stein Henriksen 
Mars    
1  En Velsignet påske!   Lars Arne Høgetveit
April    
1   Å bli bevart helt hjem.  Lars Arne Høgetveit 
Mai    
1  Jesus kommer igjen.   Lars Arne Høgetveit 
Juni    
1   Frelsens grunnlag og mål.  Stein Henriksen
Juli    
1  Herrens hjelp i nød.   Stein henriksen