Norges Kommentar Avis

Andakter i 2015       (arkiv andakter 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)

 

 Tittel

 Skrevet av

Januar

 

 
1  Når en gang vi samles i himlenes sal.   Lars-Arne Høgetveit
Februar    
1  Leve for Herren.   C. O. Rosenius
Mars    
1  Hvordan blir man en kristen?  Øivind Andersen
April    
1  ”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.” 
  Hebr. 13,8.
 
 Øivind Andersen 
Mai    
1  Å bli bevart helt hjem.   Lars-Arne Høgetveit 
Juni    
1  Jesus kommer igjen   Lars-Arne Høgetveit 
Juli    
1  Frelsens grunnlag og mål.   Stein Henriksen 
August    
1  Herrens hjelp i nød.   Stein Henriksen 
September    
1  Antikrist i dagens virkelighet.  Stein Henriksen 
Oktober    
1  De kristne jordens salt.  Stein Henriksen 
November    
1  Darwinisten og Jesus.   Lars-Arne Høgetveit 
Desember    
1  Unnfanget ved Den Hellige Ånd født av jomfru Maria.    Stein Henriksen