Norges Kommentar Avis

Andakter i 2005        (arkiv andakter 2004)

Januar

 Tittel

 Skrevet av
1   Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.  Øyvind Andersen
2  Fristelsens vesen.  Stein Henriksen
Februar    
1  En aktuell bibelbetraktning.  Stein Henriksen
Mars    
1  En Velsignet påske.  Lars-Arne Høgetveit
April    
1  Tekst Matteus 15, 21-28.  Stein Henriksen
Mai    
1  Å bli bevart helt Hjem.  Lars-Arne Høgetveit
Juni    
1  O Jesus du som fyller alt i alle.  Lars-Arne Høgetveit
Juli    
1  Ein fin liten blome.  Lars-Arne Høgetveit
August    
1  Flytt ikke de gamle grenseskjell.  Fredrik Wisløff
September    
1  For at jeg ikke skal opphøye meg . . .  Fredrik Wisløff
Oktober    
1  Ingen fordømmelse.  Fredrik Wisløff
November    
1  Hans ansikt som en engels ansikt.  Fredrik Wisløff
Desember    
1  Og hun skal føde en Sønn...  Fredrik Wisløff