Darwinisten og Jesus

 

Av  sivilagronom Lars-Arne Høgetveit

 

Bibelen kolliderer kraftig med denne verdens tenkning allerede på sine første blader.

I 1. Mosebok kapittel 1 brukes uttrykket «- hver/t etter sitt slag» hele 8 ganger! Dette understreker at Gud skapte til gress, urter, frukttrær, vingede fugler, sjødyr, mennesket til mann og kvinne m.m. .

Så, la oss se på hva en neodarwinist hevder. Han hevder at det har vært en utvikling i fra en ursuppe. Mennesker i dag blir altså fortalt at de stammer fra en ursuppe som fra vann(H2O), karbondioksid(CO2), metan(CH4) og ammoniakk(NH3) ved hjelp av energi gav verden organiske molekyler deretter aminosyrer og til slutt et replikasjons-molekyl som skulle ha ført til liv. Er det noe mening med livet da?

Vi ser at kollisjonen med Bibelens ord er uunngåelig. Her er det ikke rom for å samkjøre de to trosretningene. Det ene er Guds inspirert det andre er menneske inspirert, og dermed styrt i fra avgrunnen. Vi har ikke hatt en utvikling slik det hevdes fra mange hold. 1. Mosebok setter også en effektiv stopper for ”Big Bang” modellen.

 

Det er sagt at Djevelen har tre doktriner som han vil ha oss til å praktisere/tro.

Den første er: Jeg (Satan) finnes ikke.  2. Det er ikke så farlig. og 3. Alt som kan gjøres skal gjøres. Vi ser at disse tre setningene kan samles i en: Uten Gud, er ingenting synd og dermed er alt tillatt. Dette er også livslover når det henspeiles på vår Bibel forståelse. Djevelen vil at vi ikke skal tro Guds ord, og dermed vil han si at en samkjøring (i ulike variasjoner) av de to syn på verdens tilblivelse vil være godt nok. Ser vi det i dag?

 

Det èr et genetisk potensiale i enhver organisme for å tilpasse seg sine ytre betingelser innen visse grenser. Utsettes et menneske for ekstrem kulde eller varme vil det dø. Ved mindre temperatursvingninger er vi i stand, bla fysiologisk, å tilpasse oss de rådende forhold. Vi utvikler oss ikke til en isbjørn av den grunn (makroevolusjon).

Det er det allerede eksisterende genetiske potensialet i vårt arvemateriale, skapt av Gud, som avgjør hvor godt vi skal klare oss. Det er biologisk umulig å få ei mus til å bli en elefant bare vi tar tiden til hjelp. Eller, mer presist, en ur-celle til et menneske. Det skal en sterk vantro til for å tro dette.

I 1. Mosebok  2, 2 står det skrevet «Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning han hadde gjort.» Verket var altså fullendt! Hans verk var altså ferdigstillet slik Gud ville ha det, og se, det var såre godt.

Mange klamrer seg til evolusjonen i dagens Norge, de kjenner ikke sin besøkelsestid når Jesus kaller de til omvendelse fra sin synd. En tror på evolusjonen som sier at Gud er død, han finnes ikke. Men Guds ord er klart. Guds Ord er helt nøyaktig, slik at «-hvert etter sitt slag», gir ikke macroevolusjonen noe spillerom. Hvordan skulle det ha blitt i Himmelen om Gud hadde sett mellom fingrene med sitt Ord og ikke alt Han sa var nøyaktig og helt riktig, da ville synden også fått sin plass der. Da ble ikke Himmelen fullkommen, hvilken fremtid vi da hadde i vente! Tenk over det.

Det er prinsipielt bare en måte å møte vranglæren på i dag og det er å vise til hva som står skrevet i Bibelen. Det gjorde Jesus når Fristeren møtte ham. Jesus lot seg ikke friste. Vi derimot, falt i Paradis nettopp fordi vi ikke møtte Djevelen med Guds Ordet. Nøkkelen til vekkelse blant oss ligger også i dette forholdet, fordi «Så sier Herren!» gir ikke mennesket rom for å stille seg likegyldig til sin Frelser.

Synden har bare to steder å være. Enten er den hos deg og henger om halsen på deg, eller så ligger den på Kristus, Guds lam. Hvis den ligger på ryggen din, er du fortapt; men hviler den på Kristus, er du fri og frelst. Grip nå det du vil.» (Luther)