Norges Kommentar Avis

Andakter i 2011       (arkiv andakter 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)

Januar

 Tittel

 Skrevet av
1  Opp til Ham.  Johan Arndt
Februar    
1  Åpenbaring under korset.  Johan Arndt
Mars
1  Gud har lidd!  Johan Arndt
April    
1  Kristus bar!  Johan Arndt
Mai    
1  Ved Hans sår!  Johan Arndt
Juni    
1  Frykt ikke!  Johan Arndt
Juli    
1  Ta mitt åk på dere!  Johan Arndt
August    
1  Hans kjepp og stav  Johan Arndt
September    
1  Guds kjærlighet.  Johan Arndt
Oktober    
1  Guds iboen.  Johan Arndt
November    
1  Guds kall!  Johan Arndt
Desember    
1  Døgnvakt på den himmelske broen.  Jan Pedersen