Norges Kommentar Avis

Andakter i 2019       (arkiv andakter 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

 

 Tittel

 Skrevet av

Januar

 

 
1  Beskrivelse av fallet. Vi bor ei her, vi er jo bare gjester!    Johan Arndt 
Februar    
1  Menigheten. Han vil gjerne tilgi!   Johan Arndt 
Mars    
1  Han mottar syndere! Kristi fortjenestes fullkommenhet!
 En evig betaling!
 Johan Arndt
April    
1  Den fullkomne lydighet! Kristi seier!  Johan Arndt
Mai    
1  Land! land! land! Hør Herrens Ord!    Øivind Andersen. 
Juni    
1  Den falske ånd!   Johan Arndt 
Juli    
1  I stillhet. Kristi ringhet - menneskers anstøt.  Johan Arndt 
August    
1  Til manges oppreisning. Større enn all synd. Vår vanart - Guds nåde.    Johan Arndt 
September    
1   Den nye fødsels frukt    Johan Arndt
Oktober    
1   Lovens oppfyllelse. Lovens endemål.  Johan Arndt 
November    
1  Døgnvakt på den himmelske broen!  Jan Pedersen 
Desember    
1  Prøv Jesus!   Willmore Gundersen