Norges Kommentar Avis

Andakter i 2009       (arkiv andakter 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Januar

 Tittel

 Skrevet av
1  Beskrivelse av fallet. Vi bor ei her, vi er jo bare gjester!  Johan Arndt
Februar    
1  Menigheten. Han vil gjerne tilgi!  Johan Arndt
Mars
1  Ved hellig ed! En evig nådepakt!  Johan Arndt
April    
1

 Trøst av Kristi død. Trøst av kallet. Trøst av Den Hellige    Ånds vitnesbyrd.

 Johan Arndt
Mai    
1  Han mottar syndere! Kristi fortjenestes fullkommenhet! En   evig betaling!  Johan Arndt
Juni    
1

 Den fullkomne lydighet! Kristi seier!

 Johan Arndt
Juli    
1  Den falske ånd!  Johan Arndt
August    
1  I stillhet. Kristi ringhet - menneskers anstøt.  Johan Arndt
September    
1  Til manges oppreisning. Større en all synd. Vår vanart -      Guds nåde.  Johan Arndt
Oktober    
1  Den nye fødsels frukt.  Johan Arndt
November    
1  Lovens oppfyllelse. Lovens endemål.  Johan Arndt
Desember    
1  Juleandakt: Undfanget ved Den Hellige Ånd, født av
 Jomfru Maria.
 Stein Henriksen