Norges Kommentar Avis

Andakter i 2022       (arkiv andakter 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

 

 Tittel

 Skrevet av

Januar

 

 
1  Av nåde - ved tro.   C. O. Rosenius 
Februar
1  I mine hender   C. O. Rosenius
Mars    
1  Guds rikdom.   C. O. Rosenius 
April    
1  Tilregnet.   C. O. Rosenius 
Mai    
1  Hatet av verden.   Jan Pedersen 
Juni    
1  Det å lide med Kristus.   Martin Luther 
Juli    
1  Utvalgt i Kristus.   C. O. Rosenius 
August    
1  Faderen leter etter sine barn.   C. O. Rosenius 
September    
1  La Guds fred råde i hjertene deres!    C. O. Rosenius 
Oktober    
1  Grip fremfor alt Troens skjold;   C. O. Rosenius 
November    
1  Gleden i Herren.   C. O. Rosenius 
Desember    
1   Unnfanget ved Den Hellige Ånd født
 av jomfru Maria  
 Stein Henriksen