”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.” Hebr. 13,8.

 

 

Av Øyvind Andersen i hans andaktsbok ”Ved Kilden” (Lunde) for den 31. des.:

 

”Det er godt å slutte året med å se på Jesus!

Vi fristes lett til å se oss omkring i verden, på menneskene, på tiden vi lever i, på oss selv med all vår elendighet.

 

Det er ikke noe vi kan stole på her i verden. Det er ikke noe som holder. Ingen virkelig trøst, ingen trygghet som gir håp for fremtiden, glede i hjertet og frimodighet overfor Gud og mennesker.

 

Men alt dette har vi i Jesus!

Han er den samme i dag som i går, og blir det til evig tid. Har du prøvd å se på hva du eier i ham, og hva Gud har gitt deg å regne med, fordi Gud har gitt deg ham, sin egen Sønn.

 

I Jesus har vi vår visdom. Han er vår rettferdighet overfor Gud. Han er vår helliggjørelse; den som virker alt vi skal være, leve og gjøre som kristne. Han er vår forløsning; den som frir oss ut av denne verden og gjør at vi kan gå frelst og salig hjem til Gud, når vår time kommer.

Han er vår frimodighet overfor Gud.

Han er vår adgang til Faderen.

Han er vår styrke. Den som ingen krefter har, er sterk i ham!

Han er, kort sagt, vårt alt!

”Den som rose seg, han rose seg i Herren!” 1. Kor. 1,31. Det som Gud har gitt oss å regne med, sette vårt håp til og endog rose oss av, det rokkes ikke! Det er ikke avhengig av tiden vi lever i! Det er heller ikke avhengig av alt som skifter og forandres i oss!

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid!”