Norges Kommentar Avis

Andakter i 2020       (arkiv andakter 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

 

 Tittel

 Skrevet av

Januar

 

 
1  Hans kjærlighet til oss!  Johan Arndt 
Februar    
1  Rettferdighet av tro.   Martin Luther. 
Mars    
1  Til Dom og til Frelse.   Per Nordsletten 
April    
1  Er du gjenfødt?   Per Nordsletten 
Mai    
1  En andakt til oss alle.   
Juni    
1  Kom sammen  - om Ordet!   Per Nordsletten 
Juli    
1  Herren, vår rettferdighet!  Per Nordsletten. 
August    
1  Velg Imanuel   Per Nordsletten 
September    
1  Klyng deg til Ham!   Per Nordsletten 
Oktober    
1   Se Ham - som Han er!  Per Nordsletten 
November    
1  En kort trengsel, og så…!  Per Nordsletten 
Desember    
1  Han tar i mot deg!   Per Nordsletten