Arkiv for 2021 www.Kommentar-Avisa.no

 

 • Akademiet for Kristen Folkeopplysning markerer 70 års jubileum i 2022. Mer info.
 • Vi ønsker alle Våre trofaste lesere en Velsignet Julehøytid og Et Godt Nytt År! Vi venter på Julens hovedperson, MEN husk Han har kommet, MEN det nærmer også Jesu 2. Gjenkomst! Arne Aano synger her om at det Nytter. Og Odd Dubland: Jesus om deg vil jeg synge.
 • De GRØNNE og ødeleggelsen av den kristne sivilisasjon. (22.12.21) "Og følgende er viktig å være klar over: Det var ikke nødvendig å være jødehater og rasist for at Hitlers propaganda skulle finne grobunn. Da ungdommens uro og frustrasjon nådde opp til et visst nivå, ble de et lett bytte for ekstremistisk politisk agitasjon og propaganda. Vår egen tids norske ungdom trenger ikke agitasjonen fra De grønne - aller minst bør dette bli deres møte med den obligatoriske grunnskole."" Les mer.
 • Mattilsynet har nå en unik mulighet, til å sikre matjorda (18.12.2021) Norsk matavfall kan ødelegge norske matproduserende matjord arealer. Mattilsynet har nå mulighet til å stoppe dette nå.
 • Norges Kommentar Avis startet i 2004 og markerer seg i mediebildet. (12.12.21)
 • Akademiet for Kristen Folkeopplysning fyller 70 år i 2022. BESTILL LYS med Morsdagshefte til JULEPRESENT NÅ.
 • Messias kom og begynner sin forkynnergjerning i Nasaret (28.11.21) "Det er mye å lære av den adventstekst i vår tid og til vårt folk som stenger han ute av både kirke og skoler og endog i det militære på kanten av storkonflikter." Les mer.
 • Politikertanker om kirkepolitikken. (28.11.21) "Tenk om DNK hadde kommet med et velrettet og godt begrunnet vedtak om woke- og identitetspolitikken som nå brøyter seg inn i skoleverket og de unges sinn og liv. Da hadde det blitt reaksjon!" Les mer. 
 • Skaperen avsatt, og klimahysterikerne overtar? (18.11.21) "I grunnen hadde vi det mye greiere før, da folk strømmet til kirke og bedehus og bekjente troen på Skaperen av himmel og jord. De kalte det visst for «troens første artikkel", og jammen stod ikke presten for alteret og ba "om godt og tjenlig vær og kristelig råd til all vår gjerning"." Les mer.
 • Forståelse og bruk av det profetiske Ord i relasjon
  til Esaias 43 om falasha-jødene, Etiopia og Egypt
   (08.11.2021) "Når verden kun tenker i makt, krig og seier i store konflikter som nå på Afrikas Horn igjen - bør Guds folk se hva Guds Ord sier om saken. Men først noen ord om hvordan Bibelen sier vi skal lese og tenke. " Les mer.
 • Bønders kritiske innsatsfaktorer – for sesongen 2022 (06.11.2021) "Hovedrådet i en slik situasjon for sesongen 2022 er å ligge godt i forkant med bestillinger av de kritiske produktene for drifta i sesongen 2022." Se også siste avsnittet om STRØM! Les mer.
 • Akademiet for Kristen Folkeopplysning fyller 70 år i 2022. BESTILL LYS med Morsdagshefte til JULEPRESENT NÅ.
 • Nå har Toppe og Sp. en kjempeutfordring (28.10.21) "Jeg tilføyer d.d. når Toppe nå har kommet på plass i Barne- og Familiedepartementet med ansvar for Barnevernet - at hun nå har en arv å ivareta og et utsagn/løfte å oppfylle." Les mer.
 • Hans Nilsen Hauge (1771-1824) - hans virke og betydning lokalt og nasjonalt. Se dette intervjuet med sek. i AKF.
 • Lekkede dokumenter fra Kinas kommunistiske parti om Covid-19 (13.10.21) "Kort fortalt beskriver dokumentene beskjed fra toppen i det kommunistiske parti til lokale myndigheter om umiddelbar etablering av karantene fasiliteter for store befolkningsgrupper og spredd på mange lokaliteter. Det som er viktig er at disse 2 lekkede dokumentene, merket «ekstra viktig», kom henholdsvis 30.09.2019 og 01.10.2019 og gav lokale myndigheter en frist på under 1 måned på å ferdigstille karantene bygningene." Les mer.
 • Er landbruket bare fag og økonomi? (12.10.21) "Ikke minst ser man det av forandringen av Bondesangen som Jonas Dahl (1848-1919) formulerte bibelsk riktig da han skrev: «Underlegge eder – jorden, sae Gud, Ennu alle steder – det er første bud. Først i plogens spor – åndens grøde gror; bonden er og var – all kulturens far.»" Les mer.
 • U-hjelp fra Vesten, en farlig fiasko? (06.10.21) "Det er tilnærmet samme resept H. N. Hauge og hans folk benyttet da Norge ble gjenreist fra 1796 til 1905 - og har båret sine rike frukter fram til i dag." Les mer.
 • Skapt i Guds bilde, din identitet og identitetspolitikken (27.09.21) "Gudsbildet er knust i Syndefallet - men det er deler igjen i Skaperverket og litt i bevisstheten så vidt jeg skjønner. Men vår sjel er urolig inntil den i Jesu verk finner hvile i Gud til gjenopprettelse. (Augustin.)" Les mer.
 • WHO, FHI og mRNA vaksinens far advarer mot unødig vaksinering (17.09.21) "I sin nyeste rapport om vurdering av koronavaksinasjon av barn – skriver FHI at en mulig ulempe kan være at hukommelsescellene i kroppen kan gi en mindre effektiv immunrespons om man skulle bli utsatt for en mutantutgave av viruset." Les mer.
 • Flokkimmunitet, din neste og Covid-19 (05.09.21) "De siste måneder har det kommet frem mere og mere i form av vitenskapelige studier også metaanalyser (metastudier) – som viser oss et annet bilde av virkeligheten en hva våre myndigheter forteller oss i klartekst om tema relatert til Covid-19. Vaksiner presses på mennesker som er friske og har gode immunsystemer og vaksinen har flere år igjen før den er godkjent – bl.a. er det pågående studier som skal vare flere år på gravide – men myndighetene anbefaler den nå på gravide." Les mer.
 • Covid-19 og medisinering (30.08.21) Dr Zelenko, lege bosatt i USA - gir her en svært interresant innføring i hvordan han foreskriver Hydroxychloroquine i kombinasjon med Azithromycin og Zinc Sulfate forebyggende ved C-19 symptomer. Zelenko virker også ha god innsikt i den globale politikk som ligger bak at man kun vil satse på vaksinering.
  Ivermectin er en av de andre medisinene som skal virke veldig bra ut i fra erfaring og vitenskapelige publikasjoner og den er belyst her 
  (av alle klider er dette Pål Steigan, som nok lukter hvilke totalitære krefter som her er på banen og der vil nok selv han ikke leve...) med eksempler fra India.
 • Frankfurterne og Samlivsrevolusjonen (23.08.21) "Vi kunne ikke innbille oss at noen ville komme her, når de erfarte dette sanne under det var å leve i dette landet, at de ønsket å ødelegge det. Men det var akkurat det som Frankfurterskolen ønsket å gjøre." M.a.o. USA tok skammelig feil - marxister vil alltid rive "de gamle hus". Les mer. 
 • Konspirasjon av Anti-Konspirasjonsfolk (16.08.21) Sannheten SKAL FRIGJØRE dere leser vi i Bibelen. Og: "Anti-Konspirasjonsteoretikere er -ideologenes og -ismenes siste skanse for å vinne kulturkrigen." Les mer. 
 • De GRØNNE og ødeleggelsen av den kristne sivilisasjon (09.08.21) "Rudi Dutcke (1940-1979) var medstifter av De Grønne i Tyskland og Marcuse (1898-1979) var leder for opprøret i USA. Wikipedia skriver om Dutcke «Dutschkes interesser var i utgangspunktet eksistensialismen til Heidegger og Jean-Paul Sartre, men snart også marxisme og arbeidsbevegelsens historie, samt den "kritiske teorien" representert av Adorno, Horkheimer og Marcuse.» De siste her var helt sentrale i Frankfurterskolen.   Noen benevner partiet de grønne for grønt uten på og blodrødt inni – det er nok en god beskrivelse, når en ser på deres ideologiske røtter og mål." Les mer.
 • Flere typer klassekamper oppløser USA og Vesten (07.08.21) "De har inntatt institusjonene, revet USA løs fra fundamentene i fedrearven, latterliggjort og knust den - og skapt en totalt ny virkelighetsforståelse i store deler av eliten og noe i folket." Les mer.
 • Skjønner Barnevernet hva de gjør når de tar barna? (31.07.21) "Da må det til en total renovering i toppledelse av Norge - langt inn i "the deep state." Retten og friheten må tales og bees fram før Norge med de tusen hjem raseres for godt." Les mer.
 • Med barnevern og politi i de norske hjem. (29.07.21) ""Så starter politiavhør - i timesvis - uten mat og begrenset med drikke. Tre ganger blir mat etterlyst. Endelig bryter advokaten inn og ber de skaffe mat. En liten porsjon lapskaus blir servert denne store mannen. Det oppleves som manipulasjon for å tvinge fram usannheter med de vanlige avhørsfeller som er velkjent fra media." Les mer.
 • Frankfurterne og Marcuses ødeleggelse av USA og vår sivilisasjon (24.07.21) «Marcuses misjon for å demontere det amerikanske samfunn ved å bruke splittende «multikulturalisme» som brekkjern med hvilke han sprenger strukturen fra hverandre, bit for bit. Han ønsket å sette svarte i opposisjon til hvite, sette alle "offer grupper" i opposisjon til samfunnet i det hele.» Les mer.
 • Sionismen samler Guds folk til Sion - og ny pakt (18.07.21) "Sett deg ned med Bibelen og fryd deg over alle profetiske løftene som oppfylles i vår tid. Det styrker deg i troen og håpet. Glem ikke at Bibelen pålegger oss å skjønne oss på TIDEN." Les mer.
 • "Godt og tjenlig vær" eller klimakrise? (09.07.21) "I Guds husene rundt i Norge opptil nyere tid bekjente vi at vi tror på "Gud Fader - himmelens og jordens Skaper". Og denne skaper som har skapt alt - holder også alt oppe ved Sitt Ord og Sin allmakts hånd. Derfor forsatte Guds folk å "be om godt og tjenlig vær - og kristelige råd til all vår gjerning"." Les mer.
 • PRIDE og REGNBUE-flagget! (02.07.21) Hva er pride? Ja, det sier jo navnet. Det er engelsk og betyr STOLTHET!" Les mer. Les mer.
 • To hovedlinjer i verdenshusholdningen mot endetiden:
  Fredsriket og Frankfurternes sivilisasjonsødeleggelse. Ikke til å tro - men en realitet?
   (25.06.21) "Kampen mellom Guds rike og Frankfurternes kulturrevolusjon kom ikke fort, om enn overraskende. Den har pågått i mange årtier - egentlig tilbake til Den franske revolusjon - kanskje før. Fort er ikke sant - og virker bare sannhetsdekkende og hindrer dybdeforståelse." Les mer.
 • Elden som brann for bygda og Noreg (17.06.21) "God natt mi sorg, og enn ein gong: Gud signe deg og takk for denne gongen." Les mer.
 • Ideologisk krig om kontantstøtten. (09.06.21) "Når kvinna ikke lenger blir respektert og får fullt likeverd med mannen SOM KVINNE, ja, da må hun bli lik mannen på flere og flere områder for å oppnå LIKEVERD. Etter hvert ser vi samfunnet omformes til det oppstår et stort "ubehag i kulturen" som de fleste kjenner er naturstridig, men ikke forstår og/eller vet hva de skal gjøre med." Les mer.
 • «Gain of function» og Covid-19 vaksine (03.06.21) "Det stilles også spørsmål nå om det kan gi økt risiko, for noen helsemessige sårbare grupper, å motta blod fra Covid-19 vaksinerte." Les mer.
 • Åpent brev til Statsminister Solberg. (31.05.21) "Det er en av de alvorligste svikt vi som nasjon besitter, det at vi er uten nasjonal beredskap på mat til 5,4 millioner innbyggere. Det skal også legges til at vår produksjonsevne for mat svekkes år for år på flere fronter." Les mer.
 • Sangen "Løft Korsets Fane Høyt" (23.05.21) Flaggloven skal behandles i Stortinget 25. mai - 8 dager etter 17. mai. "Man skal vite sentralt og ellers i Norge at det reiser seg motkrefter mot denne u-loven." Les mer og SPRE saken!
 • Endring av FLAGGLOVEN på Stortinget 25. mai (20.05.21) "Be om at saken blir nedstemt. Man kaller det lov - men det er kommunisttenkeren Gramcis "legalitets-revolusjon" som foregår. Etter Bibelens Ord ligger det dom i et slikt vedtak. Les og lytt til og spre sangen "Løft flagget høyt, det gamle korsets fane,-" fra 2013." Les mer.
 • 17. mai – Nasjonalstaten og Himmelen (12.05.21) "Har du noen gang tenkt på at ordningen med Nasjonalstaten er til for at du skal lære Gud å kjenne og komme til Tro på Ham?" Les mer. 
 • Midtøsten! Følg med på: Karmel Israel-Nytt, DEBKAfile og Jerusalem Post.
 • Matberedskap, laksen og bonden (06.05.21) "Når en leser dette blir en overbevist om en statsminister uten kunnskap og vurderingsevne. Norge har ikke sukkerproduksjon og heller intet matberedskapslager nasjonalt og dermed heller ikke sukker lager." Les mer!
 • Guds navn er "JEG ER" Last ned denne korte brosjyren som greit viser deg hva Guds navn ER og at Allahs navn ingen relasjon har til Guds navn.
 • Er folket dumt - eller ledelsen som tror det? (03.05.21) " Bl.a. nevnte de en mann som var en slik "folketaler". Det var tydelig at det var ikke eliten i Dep., og denne som fikk folket med seg, han var farlig, han." Les mer.
 • Konspirasjoner, sammensvergelser, dugnad og tillit (28.04.21) "...at tillit er ikke noe man prater om og evt. forlanger - men noe man gjør seg fortjent til, noe som igjen har sammenheng - ikke primært med ut-dannelse, men med dannelse og en rett forankret identitet." Les mer.
 • Kristenarven i Indre Agder, Evje og Hornnes med nasjonal betydning: 1 Del og 2 Del.
 • Fra revolusjonens Etiopia til fredelige Norge? "Totalvaksinert" mot all revolusjon! (21.04.21) Om Gudina Tumsa: "En sann hyrde som ikke flyktet. Dergen fant ingen annen utvei med denne sant talende hyrde enn å drepe han, fengsle kona under forferdelige forhold og sende to av barna til Øst-Tyskland, den tredje ble og tatt, og siste mann kom seg til Kenya mellom kornsekker på en KN-bil - så vidt jeg vet. Det var det siste jeg så til Gudina - men har gledet meg mye over hans solide Hyrdebrev."
 • Beredskap på norsk - matmangel er marerittet. (16.04.21) "Svikter matimporten vil Covid-19 raskt blekne – sult er noe helt spesielt sier de som har prøvd det!!! Stortinget og regjeringen vil i løpet av kort tid bli omringet av nordmenn – som vil be dem forsvinne." Les mer.
 • Familie/stat til "barnas beste"? Familiens grunnleggende betydning for "barnas beste"! (09.04.21) "Går en til FN`s konvensjon for barns rettigheter, finner en bl.a.: Artikkel 8 1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding. 2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet." Les mer.
 • 22. juli - Hvilken ideologi AP? "Er det slik man skal hedre minnet over døde fra 22. juli og ha respekt for dem som fikk alvorlige traumer antagelig flere av dem livet ut?! Hvilke ideologier bør vi diskutere etter 22. juli. Det vi bør gjøre er og raskest mulig komme oss tilbake på sikker og velprøvd Grunnlovsgrunn!" Les mer.
 • VELSIGNET Påskehøytid! Lytt til Artur Erikson Den stunden i Getsemane, jeg aldri glemme kan...
 • "Russland: Bør satse på Arktis i stedet for Suez" (30.03.21) "Poenget til Blix - er ikke at vi ikke skal ha et forsvar - men at den åndelige motstandskraften er den avgjørende - den som Gud rykker ut til forsvar for. Det er en sterk oppfordring til forkynnere og bønnefolket!" Les mer.
 • Underlig av sjefred. Selbekk (29.03.21) "Dette er skremmende overfladisk. Vaksinen er noe langt mer enn et sprøytestikk. Det er injeksjon av fremmede stoffer bl.a. mRNA i menneskets ca 3 000 milliarder celler og et uhyre komplisert biologisk system." Les mer.
 • Foreldreansvar og flertallsmakt. (22.03.21) I Skoleloven § 1-1 står det i innledningen om: Formålet og opplæringa. "Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen,-" Les mer.
 • Menneskeheten dømmes og reduseres? (20.03.21) "Jeg vil hjemsøke jorden for dens ondskap og de ugudelige for deres misgjerning, og jeg vil gjøre ende på de overmodiges stolthet og kue voldsmenns tross. Jeg vil gjøre folk sjeldnere enn fint gull og mennesker sjeldnere enn gull fra Ofir." Les mer.
 • Norges friheter - settes i revers (12.03.21) "Gjennom forkynnelse, bønn og hardt arbeid kom det norske folk seg ut av nød og fattigdom til velstand og frihet fra 1814 til 1837 til 1842 og til slutt 1905." Les mer.
 • AKF YouTube med 3 nye oppslag:
  Frihetene fra H. N. Hauge og det nittende århundre reverseres
  Påskehilsen om Nikodemus
  Strålende AMS Kampen mot mikrotåka som skader biologisk liv
 • Samfunnskritisk matproduksjon – hvorfor tynes matprodusenter? (27.02.21) "En slik statlig mangel på håndtering kan raskt bringe tankene over på psykisk terror. Tror regjeringen at økt import av mat (om vi får tak i maten da) reduserer faren for matsmitte og annen smitte…" Les mer.
 • Sivilisasjonsødeleggelse - ikke til å tro? (26.02.21) "Med Darwins evolusjonsteorier fikk de etter hvert avsatt Gud i sinnene i den akademiske verden - selve fundamentet for den judeo-kristne, vestlige sivilisasjon. Og "når Gud er død - er allting tillatt". Man følger noenlunde samme mønster i Norge også." Les mer.
 • Landbruket kommer igjen skriver "LeMonde" (22.02.21) "Lokale politikere og krefter kan selvsagt trø støttende til for å få fart på fornying av landbruket med støtte til nydyrking, grøfting og landbruksbygg osv. - og ikke bare vente på landbrukspolitikken sentralt..." Les mer.
 • «Hvad er dette for en,-» i dagens Norge? (20.02.21) På Genesaret sjøen lød det for litt under 2 000 år siden: "Hvad er dette for en, som både vinden og sjøen er lydige?" Les mer.
 • Landbruksetaten må gjenreises. (15.02.21) "Den lokale ledelse har tydelig utspilt sin rolle som arealforvaltere av denne basisressurs for vårt folks framtid. Tiden er inne for å gjenreise Landbrukskontorene, Fylkeslandbruks-kontorene og de gamle forvaltnings linjene - før enda flere areal er rasert og det går som en gammelordfører uttrykte det om rovdyrdebatten: "Dei skjønar ikke før dei svelt."" Les mer.
 • Frankfurterne i mål med identitetspolitikken? (08.02.21) "Dette er nihilisme satt i system som bryter opp samfunnets grunnbestanddel: kjernefamilien." Les mer.
 • Hyrder og politikere i dagens Norge - i lys av profeten Elias samt Hans N. Hauge (01.02.21) "I sin tid hadde Israel et hedensk kvinnestyre med Jesabel i spissen. Det kulminerte i at profeten Elias lovet kong Akab på direkten at nå ble regnet stoppet. Så kom hunger og sult - og denne profeten de hatet, men ikke trodde på - ble ettersøkt som årsaken til elendigheten for å drepe han." Les mer.
 • Peter Navarro om valg-ranet fra over halve USAs befolkning (25.01.21) "Lindsey Graham uttalte til media: "Graham asked,

  "Where was Nancy Pelosi? It's her job to provide Capitol security."" Les mer.
 • Identitet politikk og kulturrevolusjon (20.01.21) Dette er en ny tale på AKF/YouTube om identitets politikken i Guds Ords lys, der det er Frankfurternes verk som går mot slutten. Det er tale om et voldsomt, langvarig og farlig Skaperopprør som må møtes med Guds Ord, klar forkynnelse, bønn og hjelp til de mange som blir utsatt for denne kulturterror. Dette samlet i en kortskisse om hvordan Vestens "evangelisk-lutherske" kultur er angrepet av tenkningen fra 1789 til 1917 og frem til våre dager av Frankfurterfolkene. Hør hele!
 • Bruker Gud Trump for Israel og opprøret til dom? (18.01.21) Skriften har et Ord i Sakarias 1, v.14 ff om saken: "Rop ut disse ord: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg er såre nidkjær for Jerusalem og Sion, og såre vred er jeg på de trygge hedningefolk; for jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken. Derfor sier Herren så: Jeg vender mig atter til Jerusalem med miskunnhet; mitt hus skal bygges der, sier Herren, hærskarenes Gud, og målesnoren skal strekkes ut over Jerusalem. Rop atter og si: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennu en gang skal mine byer flyte over av det som godt er, og Herren skal ennu en gang trøste Sion og ennu en gang utvelge Jerusalem." Les mer.
 • Hvor går USA og Vesten? (16.01.21) Romania under kommunismen sammenlignet med utviklingen i USA idag. En Rumensk pastor forklarer i klartekst dette og skjønner du hva han sier, har du nøkkelen til også den norske samfunnsutviklingen. Utviklingen har tatt tid, vi kan i nyere historie si fra Frankfurterskolens oppstart rundt 1925+/-.
 • Hva gjorde Donald Trump feil fra venstresidens synspunkt? (12.01.21) "1. Han ble en drivkraft mot globaliseringen og FOR nasjonalstaten. (i tråd med Apostelgjerningene 17, 26-27)" Les mer.
 • USA og Brexit foran - Danmark og Norge etter? En skisse ut fra profetiene og tiden om den nære fremtid (02.01.21) "Mot de flestes mening er nå britene ute av EU og er igjen en fri nasjon. Et EU startet og utviklet av katolikker. Adenauer hadde flere nazister i sin regjering." Les mer.