Arkiv for 2016 www.Kommentar-Avisa.no

 

 • Red. Gilje i Dagen og Naustdalsaken (29.12.16) "Den nevnte advokat, Erik Bryn Tvedt, i Sandefjord, avslutter slik i Aftenposten 29.07.2016: «Det er farlig å overlate så viktige avgjørelser til et forvaltningsmiljø. Straks et akuttvedtak er fattet har barnevernet en egeninteresse i å få bekreftet at akuttvedtaket var riktig. Bare en liten del av grove feil kommer offentligheten for øre – og det kan vi takke utenlandske medier for!»"
 • EVOLUSJONSLÆREN og vår virkelighetsoppfatning (23.12.16) "La ingen falsk profet forville Oss bort i nattens bitre nød. La ingen lærdom vrang forspille Vår trøst av Jesu dyre død! Jag bort hver ulv i saueham! Å hyrde god vokt dine lam. - - - - Ditt Ord så dyrt for oss er vunnet Ved dine sterke vitners blod.  - - - For denne gav de allting hen. Gud hjelp oss å bevare den!" Da er fundamentet lagt for en VELSIGNET JUL!" Sist i artikkelen finner du diktet: "Velkommen Du store Frelser Sann"
  Med det vil Norges Kommentar Avis ønske sine lesere Velsignet Julehøytid!
 • HeimeVernet Er Under Ild, fra norske politikere! (19.12.16) "Samtlige HV soldater får tilbake sin operative styrke når de forlater bopel – det betyr tilgang på skarpt våpen og minimum 200 skudd – slik det var før." Les mer.
 • Bort med korset, Julegudstjeneste, juletreet og nå gamle julesanger i skolen (13.12.16) "Og Julesangene som skal bort, er bl.a. "Jeg synger julekvad, jeg er så glad så glad! Min hjertens Jesus hviler." og "Her kommer Dine arme små, O Jesus i din stall å gå, Opplys enhver i sjel og sinn. Å finne veien til deg inn!"." Les mer.
 • BRYTER lærere og politi skoleloven? (08.12.16) "Altså: når et barn er satt på skolebussen, kjørt inn på skolens område - er det under rektors jurisdiksjon. Etter samtale med en eldre erfaren lærer spurte jeg: Er det noen som kan overkjøre rektor da og fjerne barna fra skolen? Han svarte - nei, bare foreldrene." Les mer.
 • Har Staten livmor? (05.12.16) Han har oppdaget det samme i en lang artikkel om Naustdalsaken og hvor han i innledning dokumenterer at kristen oppdragelse utgjør et sentralt grunnlag for overtagelse av barna. Han refererer også til Richard Dawkins som mener at å lære barna om Bibelen er et overgrep!
 • Fredsprofetene og Guds sendebud i kamp (02.12.16) "Vi finner det igjen og igjen i GT og NT. Makta, "eliten" allierer seg med det religiøse og politiske system - mens lekfolket ofte lytter til røster som taler som Guds Ord taler." Les mer.
 • Skaperteologien må gjenreises - er en artikkel som bør repeteres og i sammenheng med disse:  Bibeltroskap fra 1. Moseboks 1. vers til siste vers - Fra Darwin til en homofil kirke
 • Norsk familiepolitikk - ødeleggelse av familie, hjem og barn - Det meste peker mot en kulturrevolusjon. (24.11.16) "Parallelt med fjerningen av Barnevernloven bør en familievernlov vedtas der fokuset er å legge til rette for at en familie kan fungere med de eventuelle støtte ordninger en kan tenke seg av både økonomisk karakter og f.eks. støtte som husmorvikaren. Rettsvernet for både barn og foreldre må også igjen bli førende!" Les mer.
 • Forkynnelsens problem for å nå folket i dag (17.11.16)"Legg merke til hvor sentralt TANKEN er i disse Ordene. Det er situasjonen i tankeverdenen til det aller meste av barn og unge i dag. Endog teologen Robinson drev med noen han kalte "Gud er død teologien". Tankelivet er inntatt av TANKEBYGNINGER som har avsatt Gud som ikke eksisterende." Les mer. 
 • FORORD til to sentrale artikler om Skapelsen:  
  Vi minner igjen om dette viktige stoffet.

  "Å gå halvveis tilbake fra der man tok feil - fører bare til nye avveier. Det er ille i denne sak som er en sentrallære i Frankfurtherskolens undergraving av hele den vestlige sivilisasjon. Det undergraver hele skaper-teologien og resten av Skriften." Les mer.
 • Forretningsmannen Trump forstår nok Skånland? (14.11.16) ”Kombinasjonen av eldrebølgen og lave fødselstall vil skape alvorlige finansielle og realøkonomiske problemer i de fleste europeiske samfunn også i Norge.” Les mer.
 • NRK og mediaradikalismen tapte Brexit og nå USA-valget (10.11.16) "Folkedypet hadde fått nok av "eliten" i land etter land og deres vanvittige ideologi og feilstyre - som mindre og mindre arbeider til folkets vel og sikkerhet. Nei, sa de i England og NEI sa de i USA. Den anglo-amerikanske verden frigjør seg igjen fra det synkende skip: Europa." Les mer.
 • Humanetikere - med humus etikk? (07.11.16) "Kort sagt, som en av Frankfurtherfilosofene forstod og sa det. Hjertene må tømmes, fylles på nytt og erobres ellers skjer ingen revolusjon.  Mennesket må forstå og oppleve seg selv på en ny måte, få en ny identitet og personlighet. Jesus, Skaperen og Frelseren visste og vet det også: Sønn, gi meg ditt hjerte. Fra det utgår livet!" Les mer.
 • Norge fra sult og død til velstand på litt over 100 år – HVA skjedde! (02.11.16) "Det er farlig å miste fokus på naturresursene og rett forvaltning av Guds bolig for menneskene - og satse all tanke på penger, økonomi og handel." Les mer.
 • Prestasjon styrt av humanismen blir til et forgiftet barnesinn (31.10.16) "Foreldre har mistet muligheten til en forsvarlig maktbruk, skolelærere likeså, barnehageansatte i Vestfold spør nå i 2016 Fylkesmannen om hva som er lovlig maktbruk i barnehagene – de frykter selvsagt å bli hentet av politiet – de har jo lært gjennom sine «barne-studier» at en i praksis ikke skal ta på et barn slik at det oppfatter eller føler smerte – da er det innenfor voldsbegrepet." Les mer.
 • Jesuitter paven til Skandinavia, en MOTreformasjon (27.10.16) "...fra dets høje Sverre taled´ Roma midt imot. (år 1194)" Les mer.
 • FORORD til to sentrale artikler om Skapelsen: (23.10.16) "Å gå halvveis tilbake fra der man tok feil - fører bare til nye avveier. Det er ille i denne sak som er en sentrallære i Frankfurtherskolens undergraving av hele den vestlige sivilisasjon. Det undergraver hele skaper-teologien og resten av Skriften." Les mer.
 • "Vær aktuell i det oppbyggelige, og oppbyggelig i det aktuelle". (17.10.16) "IDEOLOGIER, TANKEBYGGNINGER er farlige og må rives sier SKRIFTEN!!!" Les mer.
 • Guds Lys skinner inn og lyser opp i den mørkeste krå (13.10.16) "«Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig komprimert, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. Men rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt alt." Les mer.
 • Kampen om menneskerettene (12.10.16) Arbeiderpartiets Sonja Mandt fra Larvik kommer i avisen Dagen i dag med et tungt ideologisk angrep på Kongshaugen kristne grunnskole, i Larvik. Skolen som er tuftet på den tuseårige kristne Rett som danner hele Grunnlaget for at det i det hele tatt finnes noe som heter Menneskeverd og Menneskeretter. Boken "Kampen om menneskerettene" ble utgitt rett etter 2. verdens krig og er "Norges lærere tilegnet" de som nå igjen skulle innprente sannheten i den oppvoksende generasjon etter en 5 års natt under jernhelen. Legg merke til hvor anti-totalitært opphavet og dermed Grunnlaget for menneskerettene er, det dokumenteres på side etter siden i boken av Sigurd Opdahl. Begynner du med å lese Forordet side 9 og innledningen side 11 og 12 får du på ett øyeblikk innsikt i hva Ap nå vil rive ned i Norge - det vil føre oss rett i klørne på en totalitært styrt nasjon.
 • Kulturmarxismen finnes i alle leire (10.10.16) "Althusser skrev om når staten hadde «monopol på ideologi» - da hadde staten «to apparater» for sin styring, sitat: «Staten disponerer to apparater: - Undertrykkende / repsessive (makt)apparat – disponerer volds- og kontrollmidler som militæret og politiet (sentralt og enhetlig dirigert.) - Det ideologiske statsapparat – (utdanning, familie, rettssystemet, politikk, massemedia, kulturinstitusjoner etc)" Les mer.
 • Norge - Hellig Olav - kristnet med sverd (08.10.16) "Som konge (med utøvende makt) bar han ikke sverdet forgjeves. Og med overtalelse og makten fikk han slutt på barneutsettelser, frilleliv, ofring av træler for godt Ting o.m.a. Vi fikk det STORE SEDSKIFTE - av sed og skikk og det løftet Norge. "Sakte ble landet vårt eget."" Les mer.
 • Odelslov, konsesjonslov og jordlov forandres (07.10.16) "På Eidsvoll skjønte folk seg på mer enn penger. De skjønte at basisverdiene kom fra de produktive arealer og for at matfordelingen skulle bli reel, måtte de fordeles og sikres slektene." Les mer.
 • "MAKTELITEN" mot FOLKET - få tjenere (03.10.16) "De gode må bees, forkynnes og tales fram og de onde i senk - og GUDs barn må med FRIMODIGHET og MYNDIGHET i begge regimenter si: DER GÅR VEIEN, VANDRE PÅ DEN!" Les mer.
 • Inhabil gransking - fortsetter lovbruddene? (26.09.16) "Får vi nok et lovbrudd - nå av de som gransket saken? Forvaltningsloven sier om habilitet: § 6 (habilitetskrav).:" Les mer.
 • Norges familiepolitikk - skal sikre arbeidskraft der vi skapte: "De barna vi må savne."? (19.09.16) «En annen rimelig forklaring er at Norge fortsetter en over hundre år gammel tradisjon med sterk sosial kontroll." Les mer.
 • Fra Bjugn til Naustdal til Europarådet (13.09.16) "Den kristne sivilisasjon og særlig den protestantiske i Norden og den anglo-amerikanske verden får man ikke bukt med før man får knekt familiene og særlig de kristne hjem." Les mer.
 • I nylig utkommet bok om Wisløff s. 358 skriver tidligere rektor Sjåstad følgende: (07.09.16) "Hunnestad skriver: «Et av spørsmålet er om Misjonssambandet har fått for mange teologer - med Menighets-fakultetets skriftsyn og kirkesyn. Spør du meg, er svaret Ja! Det er sørgelig at jeg selv er medskyldig i at det skjedde.»" Les mer.
 • Hvor dumme kan politikere og politi bli? (04.09.16) "Kanskje dere myndighets personer kan begynne å bruke hodet til å "noe mer enn å sette flotte luer på" og begynne å forstå at å ta myndighet og foreldrerett fra foreldrene, fører til at foreldrene abdiserer." Les mer.
 • Klimaforandring, avskoging, tørke og flom i verden. Årsaker - hvorfor avvises re-skoging? (25.08.16) Skogreising er delvis gjort med godt resultat, men skulle vært gjennomført i mye større skala. Jeg vil tro at dette kan overføres til det globale bildet med oppvarming, flom og tørke fordi verdens skoger er enormt ødelagt.
 • Apologetikk med naturvitenskapelige argument som bekrefter Bibelens sannhet (20.08.16) "Spesielt cellen har skaffet oss ugjendrivelige kunnskaper om at Skaperen er til. Naturvitenskapen har blottlagt enorme sannheter om skaperverket noe som bekrefter Bibelen." Les mer.
 • Utvalg og utvikling er uvitenskapelig tøv (15.08.16) "Går vi så til stjerneargumentet, mutasjonene som skal være selve drivkraften i utvikling er det rent tøv. For mennesket har vi ca. 300 mutasjoner i hver generasjon - dvs. ca. 30 år. Alle mutasjoner gir gener med feil i eller tap av kunnskaper, info. - genene (DNA) skal videreføre. Derfor svekkes generasjon etter generasjon - som også Bibelen sier det: Underlagt forgjengelighet." Les mer.
 • Skilsmisse er en type oppdragervold (10.08.16) "Skal vi komme tilbake til tidligere tiders respekt for menneskeverdet så må igjen De Ti Bud løftes frem i kombinasjon med Ordet om Jesu død for  hver enkeltes synder. Uten den løsningen – går vi ytterligere inn i mørket." Les mer.
 • Få- eller flertall for seier i åndskampen? - Vi minner her om en prinsipielt viktig artikkel fra noen år tilbake.
 • "Voldsbruk" av foreldre, Barnevern og politi? (01.08.16) "Er dette toppen av "isfjellet" er det på tide å legge ned Bvtj. og få et Familieressurskontor hvor familiene kan få hjelp." Les mer.
 • Litt bondevett og urban uforstand i sommervarmen (29.07.16) "Hva er det jeg ser og hører på nyheten. De skyter ulv på Tromøya! Neimen Arendal da - skyter dere ulv?" Les mer.
 • Advokat Sverre Kvilhaug "Dagens barnevern knuser familiene og reduserer barnas livskvalitet - Barnevernet må tvinges til å samarbeide med familiene i stedet for å motarbeide dem" Dette ble skrevet allerede i 1999.
 • Skaperen, Lasarus`s råtne celler og milliarder av år? (25.07.16) "Men Romerbrevet kp 1 sier at hvis du studerer naturen skikkelig - også cellene - blir du "uten unnskyldning" i å fornekte at Gud er til." Les mer.
 • JESUS var ung-jord kreasjonist (19.07.16) "Noas ark og flommen: Mat 24, 37-39 "37 Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være; 38 for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, 39 og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være." Les mer. 
 • Aktuell oppbyggelse - eller? (18.07.16) "Aktualitet i vår oppbyggelse, og oppbyggelighet i vår aktualitet." Les mer.
 • Driver Barnevernet med vold - slikt de arresterer foreldrene for - og mer til? (11.07.16) "En idrettsmann hun fikk kontakt med oppdaget hvor hun var, jogget opp, fikk kontakt og roet henne ned. Så kommer politibilen, bremser og ut hopper 5-7 politi med trukket våpen, skjold og skuddsikre vester og brøler: "Ligg ned!!" Karen sier tilbake. Ta det ro karer, alt er under kontroll. Politiet: "Ligg ned. Ligg ned". Hvor var vanlig folkevett hen i relasjon til ei 15 års jente i omsorg av en sprek idrettsmann som hadde kontroll?" Les mer.
 • Er det jeg eller Stortinget som er gal? (01.07.16) "Jeg lurer virkelig på om denne urbaniteten overhode vet noe om naturen og Skaperverket - for hadde de visst det - hadde de utvist respekt for oss alle og utredet sakene skikkelig. Nå er de "uten unnskyldning". Romerbrevet kp 1. (Vers 20: «For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten undskyldning,»)" Les mer.
 • Stadig nye angrep på familien i Norge? (29.06.16) "Flere og flere uheldige Barnevernssaker dukker opp. I den sammenheng også viktige begrep som "tilrettelagt avhør" av barn, definisjon av traumer/separasjonsangst som kan oppstå når barna skilles fra foreldrene. Stortingets kjønnspolitikk er nok en sak." Les mer.
 • A Norway gone Berserk (by Peter Costea – Civil rights attorney) Det vil komme en oversettelse av dette stoffet fra Peter Costea - her får du den i engelsk versjon der det er alvorlige opplysninger om hvordan barnevernet håndterte Naustdalfamilien, spesielt når de (sammen med 4 politifolk) møtte opp i 20tida en mørk novemberkveld 2015 og tok med seg den 3 mnd gamle babyen. Dette er slikt man vel bare leser om fra regimer som vi normalt ikke sammenligner oss med?
 • Oppløsning mot endetiden (28.06.16) "Vi kan bl.a. lese om det i Hoseas 10 hvor det sies at retten skyter opp som giftige ureter på markens furer. Det er lover vi ikke kan leve ved. Og konger og dommerne advares i Salme 2 hvor larmen av oppløsningen utløser at Guds vrede og forferder dem." Les mer.
 • Britene og romermaktens EU (26.06.16) "En tysker våget seg til å ytre overfor en brite da tyskerne hadde vunnet landskamp i fotball: "Vi slo dere i deres nasjonalsport." Briten svarte: "Det gjør ingen ting - vi har slått dere to ganger i deres nasjonalsport," nemlig 1. og 2. v.k." Les mer.
 • Naustdal saken (08.06.16) Barnevernet i Naustdal hentet 5 barn fra et hjem, ett spebarn kom hjem i begynnelsen av april og nå er de 4 andre hjemme etter ca 6 mnd. De 4 siste barna kom ikke hjem før statsminister Erna Solberg mottok et brev datert 13. mai 2016 signert av 100 jurister internasjonalt. Ca 14 dager senere var Fylkesnemda samlet og der fikk familien fullt medhold i at barna aldri skulel vært tatt fra dem. Brevet fra de 100 advokatene leser du her. Og i oversettelse her.
  En kommentar som sier litt om hvordan kommunen ble presset fra skanse til skanse kan du lese her som Kommentar i Norge IDag.
 • Akademi for Kristen folkeopplysning hedrer en av Norges store åndelige fedre:
  Notto Jørgensen Tvedt, Evje.
  (26.05.16) "Men det viktigste var at han var en åndelig autoritet og haugianer. Da 20 ivedøler fra nabokommunen ble arrestert og dømt i Høyesterett i 1836 for brudd på Konventikkelplakaten av 1741, startet han arbeidet sammen med Ole Gabriel Ueland m.fl. i kampen mot den forordningen. I tre påfølgende Storting stod kampen, og loven falt i 1842." Les mer!
 • Ett parallellsamfunns undergang (17.05.16) «Kirken vilde sviktet sin forpliktelse på det kristne opdrageransvar om den rolig så på at en verdslig øvrighet organiserer en moralsk barne- og folkeopdragelse, uavhengig av kristent syn. Foreldre og lærere må ikke søkes drevet til i strid med sin samvittighet å utlevere barna til opdragere som vil "revolusjonere deres sinn" og innføre dem i en "ny livsanskuelse" som kjennes fremmed i forhold til kristendommen.» Les mer og Velsignet 17. Mai!
 • Vold eller forsiktig maktbruk - hva mener man? (14.05.16) "Jeg har heller ikke registrert at Høyesterett har avsagt noen dom som utelukker at man tar litt fast i en unge som ikke hører etter - etter flere advarsler. Å frata foreldrene - den første og grunnleggende myndighet - foreldre-retten - vil føre samfunnet ut i kaos. Det synes Høyesterett å ha forstått, men det skjønner - eller vil ikke skjønne - venstre sida og etter hvert flere med dem. Det synes som de mer eller mindre vil invadere norske hjem med sine programmer, få ungene i barnehagenes og skolens varetekt - og mer eller mindre avsette far og mor fra deres foreldrerett og foreldre-myndighet." Les mer.
 • EKSTREMISTER - og ekstreme liberalere (07.05.16) "Jeg er dyktig lei alle retorikere som prater i vei i generelle vendinger ut fra en såkalt "liberalitet" og "nøytral-toleranse" hvor alt har samme verdi - og da selvsagt intet har verdi." Les mer.
 • Vettskremet rektor på Danielsens skole? (03.05.16) "Jeg skjønner ikke hva som er faktafeil i denne parallellføringen og at rektor har noen grunn til å beklage. Skal ikke barna lære fakta og sannhet om kristendom og islam på en kristen skole?".
 • Barnevern: barneminner om adskillelse og traumer (26.04.16) "Min kone (lege) og jeg har hatt mye med folk å gjøre, og har det ennå - store og små. Er det problemer - gjelder det ofte å bruke tid, samtale og innlevelse med både hodet og hjerte. Når store deler av verden reiser seg mot norsk Barnevern - nytter det ikke lenger å prøve å bortforklare saken med feilinfo etc. De vet bedre der ute og vi vet at de vet, og et stort antall fagfolk sender bekymringsmelding til statsråden!" Les mer.
 • Ulver i samfunn, skog og menighet (22.04.16) "Det er ingen tilfeldighet at Bibelen (vestlig sivilisasjons fundament) allerede fra 1. Mosebok 49, 27 omtaler hele stammer og mennesker som "glupende ulver", og fyrster i Esek. 22, 27 som det samme - som folk som "raner, røver, utøser blod osv. Og Sefanias omtaler dommere - altså rettens folk - "dommer er som ulver om aftenen"." Les mer.
 • Innlegg/apell om Barnevernet i Norge (21.04.16) "Churchill ropte til folket og levde etter det: "Gi ikke opp", mens mange i dag heller ytrer: gi heller etter, så tror man det blir fred. Sann mine ord. Det blir det ikke! Etter alle disse år fra 1978, 1980 har de bare turet videre gjennom institusjonene. (Gramsci) Det blir nok vi, som det gamle lekfolk på haugianernes tid - og under sist krig - som må gjenreise "det første riket" familien, og folke-friheten i vært kjære fedreland, om Gud gir tid." Les mer.
 • Kirkemøtet med frafallsliturgi 9.april. (12.04.16) "Lyspunktene er at flere og flere unge reiser seg mot Skaperopprøret og Frankfurtherskolens ideologi."Les mer.
 • Hva radikaleren Arnulf Øverland måtte lære!! (08.04.16) "Vi skulle ikke få stoppe bruken av bladet Stern i skolen - det som var - redigert av en gammel nazist, sjefsred Henry Nannen - fullt av menneskeforakt og annen elendighet. Så sendte Gud verdens største mediaskandale i fanget på dem - hvor de offentliggjorde Hitlers falske dagbøker." Les mer.
 • Makt over fremtiden. (31.03.16) "Sosialistene var i gang igjen med "Cheer Churchill - vote Labour" som mange forvirret gjorde - men skammet seg dagen etter da de skjønte at de hadde avsatt sin store redningsmann." Les mer.
 • Flom og tørke - et globalt problem? (29.03.16) Artikkelen ble første gang publisert i 2004, men de siste årene har bare visst enda større aktualitet og dermed er løsningsforslagene av stor verdi.
 • Norge på drift mot franske forhold? (22.03.16) "Men det som virkelig fanger interessen, er toppingressen: "Livssyn. Fremtidens Norge bør ikke ha noen privilegert statsreligion, men heller ikke bygge på en streng fransk sekularisme". Siden er forøvrig utstyrt med smilende bilde av Hadia Tajik (Ap) og Stålsett." (...) Den franske "Revolusjonen bygde på tyveri og løgn: "Frihet, likhet og brorskap" var kampropet deres - stjålet fra kirken hvor det lød: "Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker." ". Les mer.
 • Avisene går dukken - NKA kommenterer videre på dugnad (22.03.16) "Men vi i Norges Kommentar Avis - prøver oss ikke på slike krumspring. Vi har rikelig tilgang på stoff fra inn og utland - stoff som interesserer oss og forhåpentlig dere. Lesertallene tyder på det. Og det er sakene vi er opptatt av - de riktige og viktigste sakene." Les mer.
 • ÅNDSKRAFT og utvikling (21.03.16) "I bunnen av all positiv utvikling i menighet og samfunnet ligger det som Sverdrup sitatet sier: "Den haugianske vækkelse hadde allerede i forveien git styrke til den norske bondereisning på det politiske omraade og Stortinget hadde i 1842 mot regjeringens haardnakkede motstand drevet gjennom opphævelsen av Konventikkelplakaten. Nu begynte arbeidet for at utnytte den nyvundne frihet og det unge folkestyrets institusjoner paa det kirkelige omraade."" Les mer.
 • Akademi for Kristen Folkeopplysning holdt Bibelseminarer (17.03.16) "Apologetisk - kristendomsforsvar på flere områder - har vi lenge arbeidet med på seminarene og i bladet LYS. Det gjorde vi fordi vi etter hvert innså at uten full gjenreisning av tilliten til hele Bibelen - fra 1. Mosebok kp 1-11 så ville intet lykkes i gjenreisningsarbeidet i noen av regimentene (det åndelige- og det verdslige regiment)." Les mer.
 • Det ny romerske riket (14.03.16) "Man øyner Johannes Åp. 17 - men vet at det gjenoppståtte romerriket skal ikke vare lenge før Guds rike knuser det i flg. prof. Daniel. Vi skal skjønne det når det skjer. Men alt tyder på at feiringen av protestantismens opphav i Wittenberg 1517 i 2017 blir noe annet enn det burde bli!" Les mer.
 • Berøa menigheten av et edlere sinn - gammeldags - kritiske - ble de likt? (09.03.16) "Så har vi de som er gitt nådegaven til å prøve åndene. En meget viktig men ubehagelig nådegave. En Gudgitt evne og et finstilt øre og hjerte hører at det er noe som skurrer - et faresignal i forhold til Ordet selv om det ellers sies mye godt og rett." Les mer.
 • NRK - hold munn inntil dere vet hva dere snakker om (07.03.16) "Dette er direkte pinlig av en statskanal offentliggjør slikt sludder, men jammen gjelder det en rekke andre fagspørsmål innen landbruk og arealforvaltning ute og i Norge hvor hvem som helst prater i vei - og faginnsikt i svært liten grad er til stede. Av og til har en følelsen at hvem som helst kan uttale seg bare de har en verandakasse eller har slekt fra bygda for en eller to generasjoner tilbake. " Les mer.
 • - Fjern ikke det kristne korset (03.03.16) "- Hold fast på korset og andre kristne symboler.  Reelle flyktninger trenger i dag dette fundament like mye som Israelfolket trengte Gud i vandringen fra Egypt og den Vestlige sivilisasjon i dag." Les mer. 
 • Egil Grandhagen synes å fronte jesuittbevegelsen/katolisismen inn i norske tradisjonelt konservative menigheter (29.02.16) "Et råd da til norske menigheter – styr unna personer som beviselig ligger bibelkritikken nærme når dere samles om Guds Ord og ellers. Det er surdeigens kraft dere utsettes for når slike slipper til. Det myndige lekfolk bør igjen på banen og kjeppjage slik vranglære uansett hva vranglæreren har av titler og posisjoner!" Les mer.
 • Upassende oppslag i Vårt Land (28.02.16) "Jeg husker fra min egen studietid på Ås at vi hadde ute sjefsredaktør i VL Håkon Fred Breen. Og på vei til toget fortalte jeg han at jeg hadde hatt stor hjelp av den tankeklare og bibeltro teologen Olav Valen-Sendstad og hadde sittet på Universitets Biblioteket og skrevet av lange avsnitt særlig de to første kp. i "Ordet som aldri kan dø."  En stund etter hadde Breen plukket ut de to kp. og laget et fint hefte av det på CREDO forlag. Han hadde tydeligvis omsorg for oss studenter som kjempet i et avkristnet miljø." Les mer.
 • Ekmanns konvertering - forstod man ikke? (24.02.16) "Skriften alene, og ikke Den romersk-katolske kirken, er den eneste veien." Les mer.
 • Verdier uten grunnlag i Skriften og Kristus? (22.02.16) "Det er mye snakk om verdier - men lite om hva de er og hvor de kommer fra - hvilken forankring de har." Les mer.
 • Om klimasaken (18.02.16) "- Det er ikke tvil om at vi har hatt det varmt de siste årene, men det har vært kaldt og varmt før også.  Det er heller ikke tvil om at vi har hatt store flommer.  Men å koble dette til oppvarming og bare årsak av utslipp av karbon, er for enkelt." Les mer. 
 • Begrenset atomkrig i Syria innen 18 dager? (16.02.16) "Videre vet vi at atommakten Pakistan har lovet saudiene atomstøtte om Iran rører på seg - mens saudiene tar ISIS og Syria. Saudi Arabia med allierte forbreder nå en slik mulighet." Les mer. 
 • Tar kraftig avstand fra biologenes fagaksjon ved UiO - og deres forslag om rovdyrparker
  over store arealer.
  (15.02.16) "De synes overhode ikke å se sammenhenger og helhet for folk og forvaltning av landet - men er enøyd fokusert på rovdyr og deres livsrom. Det er nesten noe religiøst evolusjonistisk i deres engasjement som jeg kanskje kommer tilbake til." Les mer.
 • - Med brosjyre for å få 2017 riktig feiret. (10.02.16) "- I 2017 må vi få en riktig og solid feiring av det som Luther gjorde i Wittenberg i 1517 og hva det betød for den protestantiske verden og flere til. Dette er målet med brosjyren «Fra Wittenberg i 1517 til Norge i 2017».  Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning." Les mer.
 • Fra Wittenberg i 1517 til Norge i 2017. (08.02.16) Gud påbyr oss i 1. bud, dette: «Du skal ikke ha andre guder foruten meg.» (2. Mosebok 20, 3) Olav Valen-Sendstad sier det slik om to av avveiene i verden, kommunismen og katolisismen: «Holde ditt hjerte, din sjel og ånd langt, langt borte fra alle Moskvas og Roms veier. Inngå ingen allianse med dem i tanker, ord eller gjerning. Forbli fast i Guds ord og troen på den Herre som kom første gang i kjød og kommer annen gang igjen i herlighet. Han er jordens og folkenes, kongenes og herrenes, tyrannenes og forfølgernes dommer: herrers Herre – kongers Konge.» Les mer.
 • Vår lutherske arv av professor Carl Fredrik Wisløff. - Ved et 500 års jubileum for den kampen Luther tok mot hedenskapet og vranglæren i Den Katolske kirke, vil det være helt naturlig at slangehodet reiser seg enda mer ved et slik jubileum en ellers. Vær forbredt og hør denne viktige talen nå på vei inn i Lutheråret 2017.
 • Bedehuset trosser bispen i Agder - Det er med alvor det skjer når Den Norske Kirke møter motstand, fordi DNK tilater det Bibelen forbyr. Linken over (avisen Dagen 07.02.16 ) viser hvordan striden tilspisser seg. Det er alikevel av det gode med strid om den er tuftet på Bibelens Sannhet - da kan det komme noe godt og livgivende ut av striden! Å ta dåp, konfirmasjon og begravelse ut av en frafallen kirke er uproblematisk, for det er Guds ord som her er rettesnoren. En splid innad på bedehuset vil nok noen ønske seg, men igjen er Veielederen Hva Guds ord sier oss!
 • Gudina Tumsa advarte - ofret livet (05.02.16) "Men så var det vitenskapelig sosialisme som kom - full revolusjon - og Gudina skrev hyrdebrev og reiste rundt til menighetene og advarte dem. Han hadde muligheter til å flykte - men avslo - for Kristus sviktet ikke menigheten sin - det ville heller ikke han gjøre. Det kostet han livet." Les mer.
 • De intellektuelle: En lengsel i sjelens grunn? (02.02.16) "Det er salmedikteren som bruker disse ordene: "Han ser hver en lengsel i sjelens grunn som etter det evige higer, han hører hvert sukk som i nattens stund fra dypet til himmelen stiger. Han tenner sitt lys på den villsomme vei, hans stjerne for ånden opprinner, den stråler og vinker og stanser ei før hjertet sin Frelser finner."" Les mer.
 • Muslimer og sekularister og Thoresen. (29.01.16) "For det andre må en altså slå fast at misjonsfolk er personer som er borgere av to riker. Man er ikke bare misjonsmenneske, men innbygger i staten Norge, og hvordan denne staten oppfører seg for vårt livsmiljø, er ikke uvesentlig for en kristen borger heller ikke misjonsorganisasjon." Les mer.
 • Kampen for Lutherdommen og 1517 / 2017 har begynt (27.01.16) "Hold ditt hjerte og din tanke langt, langt bort fra Moskvas og Roms veier. Frafallet ville komme ved at sosialismen ville trenge inn i samfunnsinstitusjonene våre og katolisismen i kirken - hvilket var umulig om evangelisk kristendom var levende blant oss." Les mer.
 • Da eksploderte Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle verbalt (25.01.16) "Men når han nevner Uganda i åndedraget om homofili - så slipper han «katta ut av sekken» og plasserer seg selv tydelig midt i kretsen av kulturmarxister og 68ttere. Uganda klarte på få år å få ned HIV i befolkningen fra 30 % til 6,4 % og oppskriften var bibelsk med en mann en kvinne, troskap etc. (Les her: HIV Uganda)" Les mer.
 • Folkefriheten forsvinner - nå mot kollaps (22.01.16) "Hege Storhaug skriver på forsiden av Aftenposten nett 20.01.16: "Vi kan takke politikerne, akademikerne  og mediene for at vi i min levetid ikke får tilbake den personlige friheten vi tok for gitt." Les mer.  
 • Tror du Paven tar sin tilflukt til Kristus? - Les i så fall disse to oppslagene: Påvens djävulska interreligiösa plan og Paven, global oppvarming og verdensregjering.
 • Hele Bibelen er sannhet. (18.01.16) "At jorden er ung finnes det også solid bibelsk og vitenskapelig dokumentasjon på at det er riktig som Bibelen sier. Troen hviler på bibelske sanne fakta." Les mer.
 • Få stor bruk gir lite mat - mange små bruk gir mye mat (15.01.16) "Norsk landbrukspolitikk forvalter nå stikk i strid med naturgrunnlaget. Etter markedstenkningen og stordriftens fordeler med maks innsats av kapital, teknikk og importert kraftfôr - tror man at man skal skaffe seg mye og billig mat - mens matsikkerheten senkes til et minimum." Les mer.
 • Skaperteologien død - frafallet og forfallet har ingen grenser (13.01.16)  "Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han ham; til mann og kvinne skapte han dem. 28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden og legg den under eder - - -" Les mer.
 • Advarsler av Esekiel og Lebesbymannen om Nord-områdene (07.01.16) "Videre er det verdt å merke seg at Albert Hiorth sa at Bibelen var L.m. kjæreste lesning og at profetiene var hans draft (altså sjøkart) i den korte tid av historien han talte om. Og i Esekiel 37-39 står det om Gogkrigen hvor det uten tvil er Russland og en rekke andre riker som er nevnt - som er på vei nordvestover - men får kroker i kjevene og blir vendt om og drevet ned i Syria - de veifarendes dal - hvor de møter sin undergang." Les mer.
 • Ung jord eller milliarder av år gammel? Hvor er du i kampen? (05.01.16) "Det sies at hver generasjon har 300 mutasjoner. De er enten dødelige, eller svekkende i mer eller mindre grad og fører også til tap av arvestoff som ikke fornyes. Dette er en vesentlig årsak til svekkelsen av generasjonene og også det Bibelen kaller lagt under "forgjengelighet." Les mer.
 • Hvilke samfunnsmessige konsekvenser får evolusjonslæren? Les Her.
 • De som fryktet Herren - talte sammen om profetordet (01.01.16) "Profetordet er ikke gitt til studier over spennende og interessante ting slik at man kan liste opp og diskutere det ene etter det andre. Nei, det er gitt - ja, for at vi skal lese og forstå det, men det er for at vi skal "skjønne det når det skjer" at det er Han - den trofaste som har sagt det - og nå skjer det." Les mer.