Norges Kommentar Avis

Andakter i 2023       (arkiv andakter 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

 

 Tittel

 Skrevet av

Januar

 

 
1   Når vi engang samles i
  Himlenes sal.
 Lars Arne Høgetveit
Februar  
1  Leve for Herren.   C. O. Rosenius 
Mars    
1  Hvordan blir man en kristen?   Øivind Andersen 
April    
     
Mai    
     
Juni    
     
Juli  Frelsens grunnlag og mål.   Stein Henriksen 
1    
August     
1  Herrens hjelp i nød.   Stein Henriksen 
September    
1  Antikrist i dagens virkelighet   Stein Henriksen 
Oktober    
1  De kristne er jordens salt.   Stein Henriksen 
November    
1  Darwinisten og Jesus   Lars Arne Høgetveit 
Desember    
1  Unnfanget ved Den Hellige 
 Ånd født av jomfru Maria.  
 Stein Henriksen