Norges Kommentar Avis

Andakter i 2018       (arkiv andakter 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

 

 Tittel

 Skrevet av

Januar

 

 
1  Rettferdiggjort ved: Troen alene, På nåden alene,               `På Ordet  alene    Jørgen Høgetveit 
Februar    
2  Når et land synder - alvorsord i nød.  Jørgen Høgetveit 
Mars    
1  Kom for alt er ferdig!    C. O. Rosenius    
April    
1  Troens hemmelighet.  C. O. Rosenius  
Mai     
1  Lov og Evangelium.   Jørgen Høgetveit 
Juni    
1  Skapese på 6 dager.   Stein henriksen.
Juli    
1  Guds vilje.   Stein henriksen 
August    
1  Dåpen.   Heinrich Műller  
September    
1  Jesus kommer igjen.   Lars-Arne Høgetveit 
Oktober    
1  Ugudelige tanker og hedenskapets makt?  Jørgen Høgetveit 
November    
1  Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover!  Stein Henriksen 
Desember    
1  Kristus vitner om oss!   Johan Arndt