Norges Kommentar Avis

Andakter i 2004

Februar

 Tittel

 Skrevet av
1   Til frelse for hver den som tror  Stein Henriksen
2  Fortvilet situasjon?  Jørgen Høgetveit
3  Vår tunge skal få overhånd  Jørgen Høgetveit

Mars

   
1  Den Herre Jesu herlighet  Stein Henriksen
2  Gud skapte  Lars-Arne Høgetveit
April    
1  Hvordan blir man en kristen?  Øivind Andersen
2  Helliget Herren til tjeneste for Ham  Stein Henriksen
Mai    
1  Helliget i Kristus  Stein Henriksen
2  Engler ikke bare til pynt  Lars-Arne Høgetveit
Juni    
1  Antikrist i dagens virkelighet  Stein Henriksen
2  De kristne jordens salt  Stein Henriksen
Juli    
1  Den Hellige Ånds gjerning  Stein Henriksen
2  Darwinisten og Jesus  Lars-Arne Høgetveit
August    
1  Forferdet over mitt Ord  Stein Henriksen
2  Herrens hjelp i nød  Stein Henriksen
September    
1  I Salme 69  Stein Henriksen
2  Jesu herlighet - Det kristne håp  Stein Henriksen
Oktober    
1  Den rettferdige, ved tro skal han leve  Stein Henriksen
2  Herrens straffedommer ...  Stein Henriksen
November    
1  Frelsens grunnlag og mål  Stein Henriksen
2  Jeg ligger så trygg her på puten ...  Lars-Arne Høgetveit
Desember    
1  Jesus kommer igjen  Lars-Arne Høgetveit
2  Unnfanget ved Den Hellige Ånd født  av jomfru Maria  Stein Henriksen