Norges Kommentar Avis

Andakter i 2010       (arkiv andakter 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

Januar

 Tittel

 Skrevet av
1  Om navnet Jesus.  Johan Arndt
Februar    
2  Hans komme i herlighet! Kristus vår frelses grunnvoll!  Johan Arndt
Mars
1  Kristus vår rettferdighet!  Johan Arndt
April    
1  Herren vår rettferdighet!  Johan Arndt
2  Langfredag åpningsord.  Jørgen Høgetveit
Mai    
1  Troens rettferdighet!  Johan Arndt
Juni    
1  Bønn.  Johan Arndt
Juli    
1 Fra død til liv. Fra sorg til glede!  Johan Arndt
August    
1  Guds kjærlighet!  Johan Arndt
September    
1  Guds velbehag i Kristus. Guds velbehag i ydmykhet.  Johan Arndt
Oktober    
1  Hellig lengsel  Johan Arndt
November    
1  Herren vår rettferdighet!  Johan Arndt
Desember    
1  Lovens oppfyllelse!  Johan Arndt