Norges Kommentar Avis

Andakter i 2006       (arkiv andakter 2004, 2005)

Januar

 Tittel

 Skrevet av
1  Jesus så alltid på syndere først.  Lars-Arne Høgetveit
Februar    
1  Herren din Gud har ikke forandret seg.  Fredrik Wisløff
Mars
1  Hvem vil meg anklage ...  Lars-Arne Høgetveit
April    
1  Ta deg i vare at du ikke glemmer Herren.  Fredrik Wisløff
Mai    
1  Om en hær leirer seg mot meg, frykter ikke mitt hjerte.  Fredrik Wisløff
2  Land! land! land! Hør Herrens ord!  Øyvind Andersen
Juni    
1  Det gjorde Gud.  C. O. Rosenius.
Juli    
1  David priser Herren.  Salme 8
August    
1  For han frir deg av fuglefangerens snare.  Lars-Arne Høgetveit
September    
1  Hvorledes kan I tro,…  Fredrik Wisløff
Oktober    
1  Trøst & Mitt hjerte og Herren.  D. Andersen og J. Høgetveit
2  Kjærligheten gleder seg ved SANNHET  J. Høgetveit
November    
1  Hva sier Jesus om oss?  Lars-Arne Høgetveit
Desember    
1  Vil også dere gå bort?  Lars-Arne Høgetveit