Norges Kommentar Avis

Andakter i 2008       (arkiv andakter 2004, 2005, 2006, 2007)

Januar

 Tittel

 Skrevet av
1  Skapelse på 6 dager.  Stein Henriksen.
Februar    
1  Guds vilje.  Stein Henriksen
Mars
1  ”Og herren ville ikke tilgi.”  Stein Henriksen
2  Ugudelige tanker og hedenskapets makt.  Jørgen Høgetveit
April    
1  Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover!  Stein Henriksen
Mai    
1  Følgene av ulydighet mot Herren.  Stein Henriksen
Juni    
1  Hans kommes herlighet.  Johan Arndt
Juli    
1  Frykt ikke!  Johan Arndt
August    
1  Hans kongemakt i oss!  Johan Arndt
September    
1  Ta dere i vare!  Johan Arndt
Oktober    
1  Du kom til oss!  Johan Arndt
November    
1  Evangelium for fattige & Hans store tegn.  Johan Arndt
Desember    
1  Kristus vitner om oss!  Johan Arndt