Norges Kommentar Avis

Andakter i 2007       (arkiv andakter 2004, 2005, 2006)

Januar

 Tittel

 Skrevet av
1  Rettferdiggjort ved: Troen alene, På nåden alene,               `På Ordet  alene  Jørgen Høgetveit

Februar

   
1  Om enn vårt hjerte fordømmer oss…  Fredrik Wisløff
Mars
1  Herrens velsignelse i dag og i fremtiden.  Lars-Arne Høgetveit
April    
1  Han komme skal igjen, vår Frelser.  Lars-Arne Høgetveit
Mai    
1  Når et land synder - alvorsord i nød.  Jørgen Høgetveit
Juni    
1  Kom for alt er ferdig!  C. O. Rosenius
Juli    
1  Troens hemmelighet.  C. O. Rosenius
August    
1  Hva går troens hemmelighet ut på?  C. O. Rosenius
September    
1  Frelsens grunn er Golgata.  C. O. Rosenius
Oktober    
1  Troen holder fast på Ordet.  C. O. Rosenius
November    
1  Forakter troen gode gjerninger?  C. O. Rosenius
Desember    
1  Lov og evangelium.  Jørgen Høgetveit