Norges Kommentar Avis

Andakter i 2016       (arkiv andakter 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

 

 Tittel

 Skrevet av

Januar

 

 
1  ”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.”
 Hebr. 13,8.
 Øyvind Andersen 
Februar    
1  Fristelsens vesen.   Stein Henriksen 
Mars     
1  En Velsignet påske.   Lars-Arne Høgetveit 
April    
1  Å bli bevart helt hjem.   Lars-Arne Høgetveit 
Mai    
1  O Jesus du som fyller alt i alle.   Lars-Arne Høgetveit 
Juni    
1  Flytt ikke de gamle grenseskjell.   Fredrik Wisløff 
Juli    
1   For at jeg ikke skal opphøye meg . . .  Fredrik Wisløff 
August    
1  Ingen fordømmelse.   Fredrik Wisløff 
September    
1  Hans ansikt som en engels ansikt.   Fredrik Wisløff 
Oktober    
1  Jesus så alltid på syndere først.   Lars-Arne Høgetveit 
November    
1  Herren din Gud har ikke forandret seg.   Fredrik Wsløff
Desember    
1  Og hun skal føde en Sønn...   Fredrik Wisløff