Gjestekommentarer  2017, i www.kommentar-avisa.no      

(2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)
 

 • Voldsbølgen og Barnevernet. (Av Jan Pedersen, 14.12.17) Foreldreretten er overtatt av staten.

 • Landmakt og landmakt...; Business as usual (Av Dag Jørgen Høgetveit, november 17) "-... De facto dreier det seg om en sakte nedbygging av Forsvaret. Det går sånn passelig rolig for seg, slik at det ikke påkaller den dramatiske oppmerksomheten blant folk flest." (Gen.lt. Hjalmar I. Sunde; Aftenposten 29.12.1997)

 • Statens barn. (Av Jan Pedersen, 27.11.17) Fra mange land i Europa skriker de nå opp om at Norge bygger på at barna er "statens barn"! Det var denne påstanden fra nazistenes side, som førte til den store åndskampen under krigen.

 • `Smart`strømmåler; Smart for hvem? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 06.11.17) Statsråden, forsyningssikkerhet, personvern og folkehelse m.v. Åpent brev til: Olje- og energiminister Terje Søviknes.

 • Den ødelagte reformasjonen  (Av Jan Pedersen, 31.10.17) Tør vi håpe på en ny kristen reformasjon i vår tid? Ja, men da må vi gjøre som Luther tryglet om: gjør bot! Det var den første tesen i 1517! Hvor vi trenger det i 2017!

 • Which Bible-version does a creationist read? (Av Dag Jørgen Høgetveit, oktober 17) «In short, a true Gospel and a false Bible text do not go together. Eventually you must choose the one and reject the other.” 

 • Filosofisk Biologi. UiO vs. vitenskapen.  (Av Dag Jørgen Høgetveit, oktober 17) Faktum er, som Marc Kirschner (2) påpeker, at "In fact, over the last 100 years, almost all of biology has proceeded independent of evolution, except evolutionary biology itself. Molecular biology, biochemestry, physiology, have not taken evolution into account at all."

 • Hva Karl Marx og John D. Rockefeller har til felles. (Og hvordan angår det Norsk Luthersk Misjonssamband?)  (Av Dag Jørgen Høgetveit, august 17)

 • Skriften vs. Jon Kvalbein; IV. (Av Dag Jørgen Høgetveit, august 17) «…tro Skriften, den vil ikke lyve for deg.» (Martin Luther)

 • Espen Ottosen VI (Av Dag Jørgen Høgetveit, august 17) Nei; det holder ikke. Det holder ikke å erklære «stor tillit til Bibelen, mene at Adam og Eva var historiske personer», og samtidig bestride/avfeie/bortforklare Bibelens oppgitte data for når i verdenshistorien Adam og Eva ble til («fra verdens grunnvoll blev lagt» Luk. 11, 50-51; Mark. 10,6; Rom. 1, 20), og bestride/avfeie/bortforklare Bibelens oppgitte data for tidspunktet (ihht. Augustin, Luther, Kepler, Newton, James Ussher, omkring 6000 år tilbake);…

 • Espen Ottosen; V (Av Dag Jørgen Høgetveit, august 17) Jesus Kristus, ved hvem alt er skaptes, hevder Adam og Eva i eksistens fra skapningens begynnelse (Mark. 10,6); han hevder deres sønn, Abel, eksisterende fra verdens grunnvoll ble lagt (Luk. 11, 50-51). Espen Ottosen er ikke enig.

 • HV -En oppklaring? (Av Dag Jørgen Høgetveit, august 17) Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen anbefalte i sitt «fagmilitære råd» 1. oktober 2015, 33.250 HV-soldater. Hvor HV Sjef Raabye om dette tallet sa «-…at store deler av Sør Norges territorium vil mangle HV-styrker». HV-styrken ble i august 2017 av HV Sjef Raabye sagt å være 40.583 HV-soldater. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har i sin delrapport (sommeren 2017) notert seg et behov på 52.000 HV-soldater.

 • Når Generaler går igjen. (Av Dag Jørgen Høgetveit, august 17) Haken ved dette er naturligvis at hvis Raabye i høst konkluderer at Stortinget/Dep./FSJ`s prioriteringer er av en slik art at det ikke «er noe det er mulig å gjøre noe fornuftig ut av militært», kan han ikke med offisersintegritet godt begrunne sin evt. avgang med at Heimevernet er bedre tjent med en sjef hvis faglige overbevisning ikke holder mål.

 • Og svaret er naturligvis som før: Færre norske soldater. (Av Dag Jørgen Høgetveit, juli 17) Det er «et faktum at bare 6857 norske kvinner og menn i 2016 fullførte førstegangstjenesten. Dette er historisk lavt og nesten 1000 færre enn i 2015», skriver Aft.p. 20.04.17.

 • Barnevoldsutvalget må forstå Barnevernets svik. (Av Jan Pedersen, 04.07.17) Det vil vi også få se når 8 barnevernssaker kommer opp for domstolen i Strasbourg snart. Er det utlandets jurister som må si oss hva vi trenger å høre?

 • Jesus i politikken. (Av Jan Pedersen, 02.06.17) Da jeg kom ut av krigen i 1945 var 5 av mine skoleår ødelagt på så mange områder, fordi frykt var et våpen som NS brukte.

 • Sagrustens brikker; II.  (Av Dag Jørgen Høgetveit, mai 17) Her følger del II, del I finn du her.

 • Barnevernet har betalt 500 millioner til tysker for fosterhjem. BUFDIR har meget å svare for! Og: Størst av alt er kjærligheten (Av Jan Pedersen, 19.05.17) Les disse to artikler av Jan Pedersen.

 • Kaj Munks oppgjør med ekteskapsinngåelsene. (Av Jan Pedersen, 18.04.17) Du skal være aktuell i din oppbyggelighet og oppbyggelig i din aktualitet!

 • AP fortsetter kampen mot Kristendommen. Målsettingen fra 1923 følges før valget i 2017. (Av Jan Pedersen, 10.04.17) Tør vi be om en vekkelse, en oppvekkelse der de fleste kristne sover, ja, snorksover? Tør vi gå til frontalangrep mot sosialistenes kristendomsforfølgelse i Norge? Har vi mannskap som tør?

 • Og hva er konspirasjonen dènne gang?  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 10.04.17)  "En bred vei leder til krig, en smal sti leder hjem." (Russisk ordtak)

 • Til familiens beste. Blågestads ideologi holder ikke. (Av Jan Pedersen, 10.03.17) Du vektlegger mor og barn. Jeg vektlegger familien. Og da kommer min begrunnelse (ikke noe KrF-ekko):

 • Ensidig propaganda for Barnevernet i Aftenposten. Professor Marit Skivenes provoserer. (Av Jan Pedersen, 06.03.17) Hva sier hun til de foreldre som har måttet rømme landet til andre land og søke om flyktningestatus, av redsel for barnevernets inngripen? 

 • Smart strømmåler; smartere enn du tror? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 20.02.17) Nettselskapene er, ved hjelp av en ny strømmåler, i ferd med å bygge opp en nasjonal database for når du dusjer (varmtvannsbereder), koker middag og drar på hytta; evt. drar bort, men ikke på hytta. Ikke underlig om noen skulle ønske minimert fokus på dette.

 • Barnevernet bør under administrasjon. Regjeringen svikter totalt. (Av Jan Pedersen, 20.02.17) At vi har en regjering som ikke er i stand til å lede barnevernet i Norge, burde kanskje være grunn nok til at Stortingets administrasjonskomite griper inn nå. Det ser ikke ut til at statsminister Solberg eller statsråd Horne ser alvoret i barneverntjenesten.

 • Barnevernet bryter loven. Og, Spenningens tid. (Av Jan Pedersen, 14.02.17) Bare dette skulle være grunn nok til at statsråd Horne i fullt alvor reflekterer om hun skal fortsette som ansvarlig statsråd, eller at statsminister Solberg legger opp til en helt ny lov: familievernlov i stedet for barnevernlov.

 • Forholdsvis åpent brev til Statsråd Per-Willy Amundsen (Av Dag Jørgen Høgetveit, 11.02.17) De av oss som utover 1990-tallet tok del i nedleggelsen av Hæren og gjennom 25 år har observert slå-sammen-og-legge ned (samt heri splitt-og-hersk-) metodikken anvendt også på andre forsvarsgrener og etater, tenderer foretrekke å se forbi fagre intensjonserklæringer (herunder forsikring om de edleste hensikter) fra korridorenes skiftende røde, blå, grønne eller gule gallionsfigurer; statsråden.

 • Forførelsens enhet (Av Oddvar Berge, 04.02.17) Jesus selv undres og spør seg om troen blir å finne på jorden når han kommer tilbake. Den Sanne Tro da naturligvis, ikke en hvilken som helst tro.

 • Espen Ottosen; IV (Av Dag Jørgen Høgetveit, 23.01.17) Å komme til sannhets erkjennelse angående universets alder, er ikke besynderlig komplisert. Guds finger skrev i stein at det hele ble skapt på seks dager (2. Mos. 20,11).

 • Smart strømmåler; smart for hvem? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 17.01.17) Det har vært kjent i over 30 år at korte mikrobølgepulser kan forårsake massiv skade i celler. Forsøk er gjort med eksponering av unge rotter utsatt for serier av pulset stråling med ytre karakteristika lik den som lages av "smarte målere". Da disse rottene ble middelaldrende, utviklet de en Alzheimers-liknende tilstand.

 • Hvilke konsekvenser får kirkens brudd med Skriften for misjonsorganisasjonene? (Av Axel Remme, 16.01.17) Den norske kirke (DNK) har freidig og tydelig vedtatt brudd med Skriften, ved å godkjenne vigsel til samliv for homofile/lesbiske i kirken.

 • Og i fravær av Heimevernet? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 06.01.17) Overalt - Alltid. "- For meg er eit framtidsretta landforsvar forankra i eit moderne heimevern som er til stades i alle norske kommunar." "-... dersom du ikkje har den lokale situasjonsforståinga, dei lokale aktørane, så er heile situasjonen tapt lenge før dei tyngre strukturane i det heile kjem i spel". "-Vi blir lettere å vippe av pinnen hvis vi er sterke i ett område, men helt tomme i et annet. Det handler ikke om store styrker, men tilstedeværelse i alle kriker og kroker gir evne til å lede andre aktører, også ild fra skip eller fly lenger unna." (Gen.It. R. Mood)

 • Ja, vi elsker........ (Av Jan Pedersen, 04.01.17) De mange gudstjenester jeg selv fikk lede i Søgne gamle kirke, fyller meg med respekt for denne klenodiekirken vi har. BB bøyet nemlig kne her, lenge før tidens tanker førte ham ut i ingenting!

 • Luther var ingen jødehater, han elsket jødene til frelse i likhet med alle andre mennesker! (Av Trygve Einar Gjerde, 02.01.17) Ut fra teksten på 2. Juledag, Mat. 23, 34 – 39, sier han i siste del av prekenen, etter å ha sitert: Se, eders hus skal lates eder øde. Og så siterer han Sal. 109, 17 og sier så følgende: «Dette må vi hedninger tenke vel over. Vi er ikke bedre enn jødene. Vi har også forfulgt Kristus og ikke blitt stående i troen. Derfor er og vårt hus blitt øde og våre vingårder forlatt. Vi har ikke mer noen erkjennelse av troen, intet kristelig liv, ingen kjærlighet, ingen Åndens frukt, men bare torn og tistel, dvs. øyentjeneste og hykleri.